Den grundlæggende lederuddannelse

Med Den grundlæggende lederuddannelse får du en fleksibel og praksisrettet lederuddannelse, som giver dig et stærkt fundament at stå på som leder. Der er fokus på din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, og uddannelsens forskellige moduler er nøje udvalgt, så du får en bred og solid værktøjskasse, som dækker dine vigtigste opgaver som leder.


Det lærer du

Efter uddannelsen er du godt klædt på til at håndtere de opgaver, du som leder står overfor. Du lærer bl.a. om forskellige ledelsesstile og bliver bevidst om din kommunikation i forskellige situationer. Du får indsigt i, hvordan du understøtter og udvikler dine medarbejdere og dit team, så der opnås høj motivation og trivsel, og du får viden om, hvordan du som leder kan forebygge og håndtere konflikter. Du får redskaber til effektiv uddelegering og prioritering af dine arbejdsopgaver, og du lærer at planlægge og lede effektive møder. Du kan læse mere om indholdet i de enkelte moduler længere nede på siden.

Aktiv og praksisrettet læring
Læringsformerne er meget aktivitets- og erfaringsbaserede. Du vil opleve, at der benyttes gennemgående opgaver eller cases, der tager udgangspunkt i din hverdag som leder. På den måde får du mulighed for at forholde dig aktivt og personligt til tingene.

Målgruppe
Uddannelsen er både for dig, der er nyudnævnt leder eller er erfaren leder, som gerne vil have et udviklingsforløb, der styrker dine ledelseskompetencer og udfordrer dig med relevante og praksisnære problemstillinger. Den grundlæggende lederuddannelse er en arbejdsmarkedsuddannelse målrettet ledere med en kort eller faglært uddannelse.

Varighed
Uddannelsen varer 13 dage fordelt på fire til seks måneder. Den består af fem moduler af to til tre dages varighed og gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har et højt fagligt miljø omkring lederuddannelser. Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan vælge at arbejde videre med i jobbet.

Læs mere
Du kan læse mere om uddannelsen i menuen herunder, eller i pjecen på dette link.

Læs mere

Beskrivelse af de fem moduler

Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab

Formålet med modulet er, at du er bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning, samtidig med, at du lærer at genkende de faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du får også værktøjerne til at løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

 • Introduktion til uddannelsesforløbet
 • Fokus på dig selv som leder
 • Selvindsigt – hvad er dine udfordringer og mål
 • Viden om lederrollen i forskellige kontekster
 • Indsigt i planlægning, prioritering og delegering af opgaver

Modul 2 – Kommunikation og mødeledelse som ledelsesværktøjer

Der er fokus på, at du har værktøjerne til at være en bedre kommunikator og være bevidst om kommunikationens betydning for din egen rolle som leder. Derfor lærer du også aktivt at bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikation med dine medarbejdere, lederkolleger og egen leder.  

 • Kommunikationens betydning i lederrollen
 • God kommunikation, både fysisk og digitalt
 • Konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere
 • Planlægning, afholdelse og ledelse af fysiske og digitale møder

Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Du får værktøjerne til at forstå, hvordan konflikter udvikler sig og dermed bliver du bedre til at indgå konflikthåndteringssituationer og gennemføre vanskelige samtaler. Derved lærer du også at genkende konflikter og deres reaktioner således, at du forebygger og løser konflikterne.

 • Indsigt i hvordan konflikter opstår og udvikler sig
 • Redskaber til håndtering og forebyggelse af konflikter
 • Redskaber til at håndtere vanskelige samtaler
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse

Kunsten at skabe motiverede medarbejdere.
Du får værktøjerne til at skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet i din afdeling. Du får relevante ledelsesværktøjer, der er situationsbestemt og som giver dig kompetencer inden for uddelegering, ansvar og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders kompetencer og behov

 • Motivation og trivsel og samtidig øget effektivitet og produktivitet
 • Redskaber til at skabe handlinger og resultater.
 • Udvikling af dine medarbejderes kompetencer.
 • Delegering af ansvar og opgaver.
Modul 5 – Forandringsledelse

Din lederrolle er essentiel, når der sker forandring i virksomheden og endnu vigtigere er, at du formår at få dine medarbejdere med i forandringsprocessen. Du får indsigt i optimale funktionsbetingelser og lærer bl.a. at igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed.

På dette sidste modul samler du desuden op på hele uddannelsesforløbet, og du lægger en plan for, hvordan du fastholder og anvender det, du har lært, i din hverdag.  

 • Redskaber til at gennemføre forandringsprocesser – f.eks. i forbindelse med digital og bæredygtig omstilling.
 • Fastholdelse af medarbejdernes motivation, trivsel og effektivitet i forandringsprocesser.
 • Bevidsthed om din egen ledelsesrolle i forandringsprocesser.
 • Sikring af det gode arbejdsmiljø under forandringsprocesser.

Pris og tilskud

Uddannelsen koster kr. 2.496,00 for AMU-målgruppen og kr. 7.803,95 for personer med en videregående uddannelse.

Tilskud
 
Læs om mulighed for tilskud i forbindelse med deltagelse i uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Hvem er i AMU-målgruppen?
Du hører til AMU-kursernes målgruppe, hvis du er faglært eller ufaglært. Hvis du har en videregående uddannelse, kan du også godt deltage, men du skal betale fuld pris for uddannelsen, og du kan ikke få løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse).

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på Efteruddannelse.dk, som er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Tilmeld dig på Efteruddannelse.dk

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Ledernes uddannelsesrådgivere, hvis du har brug for hjælp eller er i tvivl om, hvilken uddannelse, der er den rette for dig.


Thomas ChristensenThomas Christensen
Uddannelseschef
Telefon: 3283 3392
E-mail: tch@lederne.dk

Video om uddannelsen

Se en kort video om, hvad deltagerne har fået ud af at gennemføre uddannelsen.