Månedens anbefaling

Hvem går du til, når du skal have tips til eminente bøger? På LEDELSE i DAG har vi allieret os med nogle af vores yndlingsforfattere på ledelsesfeltet, som kommer med deres bud på, hvilken bog du bør læse. Denne gang kommer anbefalingen fra Eva Hertz, psykolog, ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed.

22. februar 2019

Eva Hertz, Ledelse i dag, 2019, marts

Hvilken ledelsesbog er den bedste?
Daniel Golemans bog "Følelsernes intelligens – Emotional Intelligence". Den har knap tyve år på bagen, men er vigtig, fordi han pegede på, at de mest succesfulde ledere havde veludviklede empatiske evner og selvindsigt. Goleman brugte ikke ordet robust, men ifølge nyeste forskning er det fortsat de egenskaber, han fremhæver, der bidrager til at understøtte en robust organisationskultur. Det har stor betydning for resultater og bundlinje, at lederen styrker sine relationer til medarbejderne, udviser empati, er venlig og hjælpsom samt nærværende og tilgængelig.

Hvorfor er bogen god, og hvorfor vil du anbefale den til andre?
Goleman dokumenterer betydningen af at fokusere på relationer og resonans – hvilket er endnu mere aktuelt nu, hvor store organisatoriske forandringer på det offentlige og private arbejdsmarked er hverdag med brudte relationer som en af konsekvenserne. Kvaliteten i relationen mellem leder og medarbejder bliver så meget desto vigtigere.

Hvad kan bogen?
Bogen indeholder en række refleksionsspørgsmål, som giver læseren stof til eftertanke om egen ledelsespraksis. Og minder os om, at ingen er født til ledelse – det er noget, man lærer.

Hvad adskiller den fra andre ledelsesbøger?
Bogen adskiller sig, fordi den tager afsæt i hjernen og sætter begreber som det limbiske system og følelser ind i en ledelseskontekst.

Hvornår læste du den?
Jeg læste den i 2002, da den udkom – jeg har selvfølgelig et signeret eksemplar.

Hvorfor læste du bogen?
Jeg læste bogen, fordi jeg på det tidspunkt arbejdede med at opbygge et tværfagligt lederudviklingsprogram i sundhedsvæsenet. Eva Hertz husker, at ”Golemans betragtninger om, at den fagligt dygtigste overlæge ikke nødvendigvis var den dygtigste leder, var lidt provokerende”.

Hvad har du brugt bogen til efterfølgende?
Jeg inviterede Daniel Goleman til Danmark i 2003, så 300 ledere i sundhedsvæsenet kunne høre om resonans og følelsesmæssig intelligens i lederskab. Det blev en succes. Jeg bruger fortsat hans bog i mit eget arbejde med at understøtte opbygning af robuste ledere og robuste organisationer.

 

Om Eva Hertz

Psykolog, ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. Hun har mere end 25 års erfaring som klinisk psykolog, underviser, oplægsholder og forfatter til artikler og bøger om robusthed. Hun har i en årrække været ekstern lektor i positiv psykologi ved Aarhus Universitet. Eva har udviklet det evidensbaserede MRT® Mental robusthedstræningsprogram og er leder af Robusthedstræneruddannelsen. Eva arbejder med udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og organisationer samt forebyggelse af stress. Eva har mediteret i knap 40 år og underviser i meditation. Desuden tilbyder hun psykologisk samtalebehandling og samarbejder med diverse sundhedsforsikringer, herunder Falck Health Care, Mølholm Forsikring og Dansk Sundhedssikring.

Læs denne måneds artikler

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.