Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Vi sætter nye mål for ledelse

Frem mod 2030 sætter Lederne fokus på FN’s 17 verdensmål. Se, hvad vi gør, og bliv klogere på, hvorfor vi synes, at bæredygtig ledelse er vejen til at realisere Verdensmålene til gavn for økonomi, organisationer og mennesker.

Vi befinder os i en brydningstid. Og man behøver ikke være fremsynet for at se, at vi står over for større udfordringer end nogensinde før. Det er åbenlyst for alle – fra FN til folkeskolen. Fra København til kolonihaveforeningen. Fra Christiansborg til chefgangen. Bæredygtighed er kommet på dagsordenen. Og det er kommet for at blive.

Vi har brug for at tænke ledelse på en ny måde. At tænke bredere og større. At bidrage til bundlinjen og til verden omkring os. Vi kalder det bæredygtig ledelse. Det handler ikke kun om gode intentioner, men om god forretning. Fordi det forventes. Og fordi det helt enkelt er nødvendigt for at forblive relevant og bevare konkurrenceevne i fremtiden.

Erhvervslivet er afgørende for en bæredygtig fremtid. Ledere især. For dem, der går forrest, er dem, der sætter kursen. Det er derfor, vi ser bæredygtig ledelse som den menneskelige faktor, der kan bringe os tættere på at nå de 17 verdensmål. Og derfor vi sætter nye mål for ledelse.

Hvad gør vi?

I Lederne arbejder vi særligt med Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Ligestilling mellem kønnene, Anstændige jobs og økonomisk vækst samt Klimaindsatsen. Listen nedenfor er langt fra udtømmende, men vi arbejder også for at udbygge den med endnu flere initiativer.

Vi gør det både internt og eksternt, og vi gør det, fordi vi mener, at vi har noget ekstra at bidrage med.

3. Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Derfor har stress været et strategisk indsatsområde hos os siden 2015, og vi arbejder for at:

 • Mindske antallet af tilfælde af sexchikane og klæde ledere på til at håndtere grænsetilfælde
 • Etablere et nyt kursus specifikt med fokus på trivsel og ledelse
 • Udrulle mindfulness i hele organisationen – fra receptionen til topledelsen – og sat fokus på emnet på kurser og konferencer
 • Fokusere på økologisk kantinemad med et stort udvalg af salater

4. Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Vi gør det især gennem:

 • Lederuddannelser i Ledernes KompetenceCenter
 • Etableringen af en lederuddannelse til Red Barnet Ungdom
 • Politiske indsatser som trepartsaftalerne II og III samt Bachelorløftet 2019

5. Ligestilling mellem kønnene

Vi vil opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Derfor har kvinder i ledelse været et strategisk indsatsområde siden 2015, og vi arbejder for:

 • Ligelig kønsfordeling i bestyrelserne og i vores egne ledelseslag
 • Fokus på kvinder i ledelse gennem blandt andet Womenomics, Womens Board Award, debatter på Folkemødet med mere
 • Viden om kvinder og ledelse gennem tidsskriftet LEDELSE i DAG

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Det gør vi gennem:

 • En ambitiøs mentorordning mellem flygtninge og vores medlemmer
 • Investering i Social Foodies
 • Deltagelse i seniortænketank
 • Intern ansættelse af flygtninge i både praktikjob og fastansættelse
 • Tag Ansvar-kampagnen 2017

13. Klimaindsats

Vi ønsker at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Derfor har vi fokus på:

 • Krav til vores samarbejdspartnere om brug af bæredygtige produkter til rengøring, maling og lignende
 • Klimaomstilling af vores ejendom, særligt nye byggerier
 • Udfasning af plastflasker til vores ansatte
 • Mindre klimabelastende transport ved deltagelse i møder, konference og lignende
 • Bliv klogere på bæredygtig ledelse

  Pernille Garde Abildgaard, Ledelse i dag, juni, 2019
  Meget tyder på, at en nedsættelse af arbejdstiden kan løse flere problemer på én gang – men en kort arbejdsuge kan ikke gøre det alene, lyder det i ny bog.
  Marie Kronquist, lid, ledelse i dag, lederuniverset, februar
  Stadig flere topledere søger hjælp til at komme ned i tempo og blive bedre til at forholde sig til sig selv, siger Marie Kronquist, som er ledelsesrådgiver og buddhistisk underviser.
  Line Halborg, Mette Kjærgaard Svendsen, LEDELSE i DAG, 2019, februar, IGLO, OGLI, stress skal forebygges organisatorisk
  I artikelserien præsenteres forskningsbaseret viden, konkrete erfaringer og velafprøvede redskaber til ledere, som gerne vil forebygge stress og styrke opgaveløsning og trivsel.
  Steen Hildebrandt, Ledelse i Dag, 2019, maj
  Danmark har meget at tilbyde verden, og hvis ikke Norden skal gå foran med at løse sine egne og verdens problemer, hvem skal så, spørger Steen Hildebrandt.