Topledere skal lære at glo ud i luften

Stadig flere topledere søger hjælp til at komme ned i tempo og blive bedre til at forholde sig til sig selv. Det oplever Marie Kronquist, som er ledelsesrådgiver, buddhistisk underviser og mentor for toplederne i nogle af de største virksomheder i Danmark og udlandet. Hun forsøger at lære topledere, der har løbet som vilde heste hele deres liv, at stoppe op, finde ro og turde begive sig ad den spirituelle vej.

25. januar 2018

De fleste kunderelationer handler om at gøre sin kunde glad og tilfreds: ”Hvad du ønsker, skal du få”. Men for ledelsesrådgiver, underviser i buddhisme og mentor for topledere i virksomheder som IBM, Grundfos, Novo Nordisk og Canon Marie Kronquist er dét ikke en del af forretningsplanen.

I stedet handler det for Marie Kronquist om at sige dét til sine kunder, som de ikke kan lide at høre. Og at stille de spørgsmål, det kan være svært eller ubehageligt at svare på. Ikke for at genere kunderne. Tværtimod er missionen at hjælpe dem til at forvalte den position, de har, lære dem at trække vejret, stoppe op og mærke efter – og ikke mindst hjælpe dem af med en række usunde mønstre og vaner, de har haft hele voksenlivet. Vaner, der har gjort, at flere befinder sig i en eksistentiel personlig krise midtvejs i en ellers på papiret succesrig karriere.

De fleste er lydhøre og forstår, at hvis de kommer i bedre balance, kan de rent faktisk navigere, forvalte og træffe andre og bedre beslutninger. Men det sker også ofte, at kunderne føler sig provokerede, fordi der bliver skubbet til indgroede livsforestillinger.

De [toplederne] løber hele tiden, er stræbsomme og på vej mod noget nyt i et liv, hvor karrieren er en stor del af deres identitet. Mentorens rolle bliver således at hive i tøjlerne på hesten, der bare gerne vil fremad hurtigst muligt.

Marie Kronquist, ledelsesrådgiver

Marie Kronquists kunder findes i høj grad blandt de topledere, der med hendes ord kører ind i virksomhedens parkeringskælder klokken 6:30 og ud derfra igen klokken 20:30 efter en dag med ryg-til-ryg-møder, og hvor frokosten er indtaget i elevatoren. Kunderne er, siger hun, typisk intellektuelt særdeles godt begavede. De er nysgerrige på deres eksistens og længes efter at være fuldt ud til stede med ro og tillid til, at alt er, som det skal være.

- Når jeg begynder at tale med dem om, hvordan de håndterer deres liv og deres position, og hvordan de forvalter sig selv som mennesker, udvikler der sig ofte noget, der minder om et had-kærlighedsforhold. Jeg siger det til dem, som de ikke kan lide at høre, og stiller nogle spørgsmål, de ikke har lyst til at svare på. De kan have nok så fine ambitioner for deres virksomheder og være nok så fagligt kompetente og intelligente – men mange har vanskeligt ved at forholde sig til sig selv, siger Marie Kronquist.

Skal tøjle de vilde heste
Hun oplever, at mange topledere har løbet som vilde heste hele deres liv. De har opnået meget af det, som mange andre stræber efter og vil give sin højre arm for at opnå. Men alligevel er de ikke glade. Det fører til spørgsmål som, hvor de er på vej hen, hvad de har så travlt med, hvad de vil opnå, og hvornår de sidst har været fuldt ud til stede.

Marie Kronquist forklarer, at mange hele tiden er søgende i den ydre verden efter tilfredsstillelse eller glæde. Det kan for toplederne være i form af at færdiggøre en MBA, rykke ind i et nyt hjørnekontor eller købe en ny bil eller nyt hus. De løber hele tiden, er stræbsomme og på vej mod noget nyt i et liv, hvor karrieren er en stor del af deres identitet. Mentorens rolle bliver således at hive i tøjlerne på hesten, der bare gerne vil fremad hurtigst muligt.

En måde at gøre det på er ved at stille spørgsmål. For når der bliver spurgt ind til deres liv, føler mange, at de ikke har tilstrækkeligt med liv, og de oplever en meget stor grad af ensomhed. De føler, at de er nået til et punkt i deres karriere og liv, hvor de ramler ned for enden af en blind vej, når de indser, at det, de har kæmpet for i mange år, ikke har givet dem det, de virkelig har brug for: Nemlig mere dybde, glæde, ro og meningsfuldhed i deres liv. Og så er det, de skal lære at stoppe op og begynde at forholde sig til sig selv.

Kunsten at være parat
Et nøgleord for Marie Kronquist i arbejdet med toplederne er at være ”parat”. De skal lære at være parate både mentalt og fysisk til de krav, muligheder og udfordringer, som de møder.

- At være parat handler om at have et rent og skarpt mindset, og det er her, meditationen kommer ind i billedet. Men lige så vigtigt er det, at de også fysisk er sunde, solide og veltrænede. Det handler om helt basale ting som at sove nok, spise sundt og få drukket vand, siger Marie Kronquist.

Arbejdet med topledernes parathed flugter med budskabet om, at vi alle, i høj grad også toplederne, skal være langt mere omhyggelige med, hvordan vi forvalter vores liv, herunder arbejdslivet. Det kræver en høj grad af selvbevidsthed. Derfor er det blandt andet som topleder nødvendigt at tage pauser i løbet af dagen for at kunne navigere, være tilstedeværende og nærværende.

Marie Kronquists tre råd til ledere

1. Husk som en fast rutine at tage pauser hver formiddag og/eller eftermiddag, hvor du sidder og glor ud af vinduet – og for at huske det, kan det være en idé at booke sig selv i Outlook.

2. Tag dig tid til det, du gør, og vær omhyggelig med det, som er vigtigt lige nu. Giv samtidig slip på det, du ikke kan gøre noget ved.

3. Lev sundt med sunde, basale vaner som for eksempel at få din søvn og drik rigeligt med vand.

Det spirituelle er ikke længere tabu
For Marie Kronquist er der ingen tvivl om, at hun har tiden med sig. Allerede, da hun for en halv snes år siden kom hjem fra Indien og begyndte at arbejde professionelt med mentaltræning og mindfulness for blandt andre Novo Nordisk, var de første skvulp fra mindfulness-bølgen begyndt at ramme europæisk erhvervsliv. Og tiden er, som hun siger, moden nu til de ting, hun arbejder med.

- Vi er ved at komme til et punkt, hvor vi som mennesker erfarer og erkender, at mange af de måder, vi har gjort tingene på indtil videre, ikke har givet os det, vi har brug for. Jeg oplever en øget bevidsthed om, at der er en anden måde at forvalte livet på end hele tiden at søge i den ydre verden efter tilfredsstillelse eller glæde i form af en ny bil, nyt job eller nyt hus, siger Marie Kronquist.

Så fra at det spirituelle absolut ikke var en del af kulturen i toppen af erhvervslivet og var temmelig tabubelagt og mystisk, er der de seneste år virkelig sket en ændring i topledernes bevidsthed om betydningen af personlig trivsel og modet til også at gå spirituelt til værks.

Flere af de topledere, hun arbejder med, kan fortælle, at de har en spirituel bog liggende, men at de tidligere har følt, at det var tabubelagt at læse den, og derfor har de ladet bogen ligge. Men når de først tager mod til sig, finder de et helle, og hun ser blandt andet tendenser til, at også advokater og topledere fra den finansielle verden nu opnår den erkendelse pludselig hører sig selv sige, at ”jeg har faktisk længe spekuleret over, om jeg ikke skulle få lært at meditere”. Og efter mange år i et hamsterhjul, hvor de aldrig har forholdt sig til sig selv, hører de sig selv takke ja, når de inviteres til at sætte sig på en stol og glo ud i luften i 10 minutter – vel at mærke uden deres telefon i nærheden.

Og efter mange år i et hamsterhjul, hvor de [topledere] aldrig har forholdt sig til sig selv, hører de sig selv takke ja, når de inviteres til at sætte sig på en stol og glo ud i luften i 10 minutter – vel at mærke uden deres telefon i nærheden

Marie Kronquist, ledelsesrådgiver

Ifølge Marie Kronquist går stadig flere topledere ad den spirituelle vej, er åbne omkring det og tør sige, hvem de er, hvad de tror på og hvordan de forvalter livet. Samtidig er der også en øget bevidsthed blandt toplederne om deres funktion som rollemodel for medarbejdere, der spejler sig i topchefen. Hvis topchefen arbejder 14 timer i døgnet og aldrig sætter sine ben i kantinen, fordi han ikke vurderer, han har tid til en halv times frokostpause, risikerer dén indstilling at brede sig. Og det samme gør sig gældende med eksempelvis meditation.

- Mit arbejde med toplederne handler mest om dem selv og om, at de skal finde ud af håndtere deres position – men deri ligger også deres vigtige status som rollemodel. Mange virksomheder er begyndt at tilbyde meditation for medarbejderne i arbejdstiden, men jeg hører desværre også eksempler på, at imens det foregår, arbejder toplederen og går til møder. Det er vigtigt, at lederne er bevidste om deres rolle, men også meget afgørende, at de har modet til at vælge til og fra. Og modet til at trække i nødstopsnoren, siger Marie Kronquist.

Stress følger os som en mørk skygge
Også i relation til stress har topledere meget at lære personligt såvel som i funktionen som virksomhedens bannerfører.

Stress er en af de kendte konsekvenser hvis vi hele tiden er ”på” og i topgear, og den udfordring bliver kun større i en digital verden, hvor vi konstant bombarderes med oplysninger og indtryk, som man kan blive fristet til at tro, man skal være en del af. Lederne skal gå forrest som gode eksempler, mener hun. For hvis vi ikke forvalter vores liv på enomhyggelig måde, løber det løbsk.

Marie Kronquist er dog ikke bekymret for toplederne. Tværtimod har hun en dyb, eksistentiel tillid til, at uanset, hvad der sker, sker der det, der skal ske.

Om Marie Kronquist

Marie Kronquist er 41 år, ledelsesrådgiver, buddhistisk underviser og mentor for topledere. Tidligere har hun været professionel basketballspiller på Azorerne, i Wales og i London, og hun har arbejdet i politiet. Hun er uddannet inden for kommunikation, filosofi og psykologi på CBS og Københavns Universitet. Derudover har hun en fireårig NLP-uddannelse, har fulgt undervisning på Campus Ashram i Indien og taget en buddhistisk uddannelse på Kathmandu Instituttet.

Læs denne måneds artikler

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.