Vi sætter nye mål for ledelse

Bæredygtig ledelse topbanner

Frem mod 2030 sætter Lederne fokus på FN’s 17 verdensmål. Se, hvad vi gør, og bliv klogere på, hvorfor vi synes, at bæredygtig ledelse er vejen til at realisere verdensmålene til gavn for økonomi, organisationer og mennesker.

Vi befinder os i en brydningstid. Og man behøver ikke være fremsynet for at se, at vi står over for større udfordringer end nogensinde før. Det er åbenlyst for alle – fra FN til folkeskolen. Fra København til kolonihaveforeningen. Fra Christiansborg til chefgangen. Bæredygtighed er kommet på dagsordenen. Og det er kommet for at blive.

Vi har brug for at tænke ledelse på en ny måde. At tænke bredere og større. At bidrage til bundlinjen og til verden omkring os. Vi kalder det bæredygtig ledelse. Det handler ikke kun om gode intentioner, men om god forretning. Fordi det forventes. Og fordi det helt enkelt er nødvendigt for at forblive relevant og bevare konkurrenceevne i fremtiden.

Erhvervslivet er afgørende for en bæredygtig fremtid. Ledere især. For dem, der går forrest, er dem, der sætter kursen. Det er derfor, vi ser bæredygtig ledelse som den menneskelige faktor, der kan bringe os tættere på at nå de 17 verdensmål. Og derfor vi sætter nye mål for ledelse.

Vi vil sætte bæredygtig ledelse på dagsordenen. For at blive klogere på, hvad der skal til for at få mere bæredygtig ledelse, har vi spurgt folk, hvad det kræver af vores ledere at være medskabere af en bæredygtig fremtid.

Se de forskellige bud her.

HVAD GØR VI?

I Lederne arbejder vi særligt med Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Ligestilling mellem kønnene, Anstændige jobs og økonomisk vækst samt Klimaindsatsen. Listen nedenfor er langt fra udtømmende, men vi arbejder også for at udbygge den med endnu flere initiativer.

Vi gør det både internt og eksternt, og vi gør det, fordi vi mener, at vi har noget ekstra at bidrage med.

3. Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Vi arbejder for at:

 • Minimere tilfælde af sexchikane og klæde ledere på til at håndtere grænsetilfælde
 • Udrulle mindfulness i hele organisationen og sætte fokus på emnet på kurser og konferencer
 • Prioritere økologisk kantinemad med stort udvalg af salater

4. Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Vi gør det især gennem:

 • Lederuddannelser i Ledernes KompetenceCenter
 • Etableringen af en lederuddannelse til Red Barnet Ungdom
 • Politiske indsatser som trepartsaftalerne II og III samt Bachelorløftet 2019

5. Ligestilling mellem kønnene

Vi vil opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder og muligheder. Vi har arbejdet for flere kvinder i ledelse siden 2015, og vi arbejder for:

 • Lige kønsfordeling i bestyrelserne og egne ledelseslag
 • Flere kvinder i ledelse gennem blandt andet Womenomics, Womens Board Award, debatter på Folkemødet med mere
 • Viden om kvinder og ledelse gennem tidsskriftet LEDELSE i DAG

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Det gør vi gennem:

 • En ambitiøs mentorordning mellem flygtninge og vores medlemmer
 • Investering i Social Foodies
 • Deltagelse i seniortænketank

13. Klimaindsats

Vi ønsker at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Derfor har vi fokus på:

 • Krav til vores samarbejdspartnere om brug af bæredygtige produkter til rengøring, maling og lignende
 • Klimaomstilling af vores ejendom, særligt nye byggerier
 • Mindre klimabelastende transport ved deltagelse i møder, konference og lignende
 • Bliv klogere på bæredygtig ledelse

  Mai-Britt Poulsen, Pernille Erenbjerg, Thomas Thune Andersen og Matias Pollmann-Larsen, September 2019, Ledelse i Dag, Den danske myte

  På de danske ledelsesgange er der plads til forbedring, når det kommer til lighed mellem kønnene. Fire prominente topledere kalder nu på et opgør med den danske myte om, at vi er i mål med ligestillingen.

  Stadig flere topledere søger hjælp til at komme ned i tempo og blive bedre til at forholde sig til sig selv, siger Marie Kronquist, som er ledelsesrådgiver og buddhistisk underviser.

  I artikelserien præsenteres forskningsbaseret viden, konkrete erfaringer og velafprøvede redskaber til ledere, som gerne vil forebygge stress og styrke opgaveløsning og trivsel.

  Danmark har meget at tilbyde verden, og hvis ikke Norden skal gå foran med at løse sine egne og verdens problemer, hvem skal så, spørger Steen Hildebrandt.