Beregn dit opsigelsesvarsel

Når du er funktionæransat, følger dit opsigelsesvarsel de regler for varsler, som er fastlagt i funktionærloven. Udregn dit opsigelsesvarsel her. 

Udregn dit opsigelsesvarsel

Du kan bruge vores beregner til at regne ud, hvor langt et opsigelsesvarsel du har krav på. Vær opmærksom på, at du i feltet "Hvornår blev du ansat?" altid skal angive den 1. i måneden, uanset om du er tiltrådt i løbet af måneden.


Hvornår blev du ansat?
Hvornår blev du sagt op?

Regler for opsigelsesvarsel
Se her, hvad du skal være opmærksom på, hvis du for eksempel accepterer et for kort opsigelsesvarsel eller bliver opsagt i forbindelse med sygdom.

Se reglerne for opsigelsesvarsel