Mit Lederne

Nyheder

Lederen skal tage den nyansatte i hånden

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA:  I sidste uges dilemma på Business.dk, var teamlederen Thomas i tvivl om, hvad han skulle gøre med sin nyansatte medarbejder, Line, som ikke er faldet til i syvmandsteamet.

25. juli 2018

Siden ansættelsen har hun ikke medvirket i nogle af de sociale arrangementer, og det smitter af på teamets sammenhold. Thomas frygter, at hun ikke trives, men er i tvivl om, hvorvidt han bør gribe ind.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen forklarer, at det ikke er unormalt at nyansatte holder sig lidt tilbage i starten. Nogen gange ender det desværre med, at medarbejderne stopper inden for det første år på en ny arbejdsplads, fordi de ikke er faldet til.

Det er både medarbejderens og lederens opgave at sørge for, at den nye medarbejder falder godt til

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen

- Det er både medarbejderens og lederens opgave at sørge for, at den nye medarbejder falder godt til. Det gør lederen ved at følge medarbejderen fra start af, og opfordre personligt til at deltage i de sociale arrangementer. Hvis der er tegn på mistrivsel, skal der gribes ind så tidligt som muligt, så der hurtigt kan følges op. Først at gribe ind efter tre måneders ansættelse er næsten for sent, fastslår Flemming Andersen.

Flemming Andersen påpeger, at tidshorisonten er afgørende for, hvorvidt det er muligt at få gjort Line en del af teamet.

- Hvis Thomas ikke håndterer problemet hurtigt, vil det blive svært for Line at blive en del af fællesskabet. Når teamet allerede har oplevelsen af, at hun fravælger dem, og det har stået på længe, kan det være svært at vende situationen, siger Flemming Andersen.

LÆS OGSÅ: Hedebølge på jobbet - hvad gør du?

- Thomas ved ikke, hvad der er årsag til Lines manglende lyst til deltagelse i det sociale, og han bør derfor tage en snak med hende, hvor han drøfter sine observationer og giver tydeligt udtryk for, at både ham og kollegaerne gerne vil hjælpe hende med at finde fodfæste i teamet. Samtidig vil kollegaerne få en bedre forståelse for hendes valg, når de ved, hvad der ligger bag, siger Flemming Andersen, der peger derfor anbefaler løsning nummer 3.

LØSNINGSFORSLAG:

1. Thomas kan ikke forvente, at alle medarbejderne er lige sociale og bør acceptere Lines fravalg.

2. Thomas må erkende, at han har lavet en fejlrekruttering og bør tage konsekvensen og afskedige hende.

3. Thomas skal drøfte sin observation med Line for at finde ud af, om der er noget, som går hende på, og hvad han kan gøre for, at hun bliver en del af det sociale fællesskab.

Sidste uges opfølgningsartikel