Mit Lederne

Karriere i Lederne

Lederne som arbejdsplads

Vi er Danmarks største interesseorganisation, som er specialiseret i ledere og ledelse – derfor hedder vi Lederne. Vores fornemmeste opgave er at udbrede god ledelse og give vores medlemmer de bedste forudsætninger for en succesfuld karriere som leder.

Hos Lederne bliver du en del af en arbejdsplads med 351 medarbejdere, drevet af en stærk følelse af ansvar og forpligtigelse til at give vores medlemmer den bedste rådgivning og service. Som arbejdsplads vægter vi fleksibilitet og trivsel i jobbet højt og prioriterer tid til videndeling og kompetenceudvikling.


VORES MEDARBEJDERGODER

 

Hos Ledernes Hovedorganisation har vi flere goder til dig, når du er ansat.

7 ugers ferie

Ferietillæg

Relevante kurser

Kurser

Takeaway fra Meyers

Takeaway

Sociale arrangementer

Sociale arrangementer

Aktivt fællesskab

Motion

Privatforsikringer

Privatforsikring

GOD LEDELSE I LEDERNE


I Lederne lægger vi stor vægt på, at alle ansatte ledere har et højt ledelsesfagligt niveau og lever op til de ledelsesmæssige værdier og principper, vi er bannerfører for.

Det betyder, at de blandt andet har fokus på at leve op til organisationens fælles værdier, som er afgørende for god performance for både ledere og medarbejdere: Værdiskabende, kundeorienteret og tryghed. 

Derudover har vi identificeret syv centrale kompetencer, som er omdrejningspunktet for god ledelse i Lederne.

Syv centrale kompetencer

Helhedsorienteret

God ledelse i Lederne er:

 • at lede som ét Ledernes Hovedorganisation.

 • at evne at se helheden i forretningen og hjælpe med at skabe resultater på tværs af organisationen.

 • at være optaget af at skabe sammenhængskraft og godt holdsamarbejde på tværs – både blandt ledere og medarbejdere.

 • at sikre inddragelse af relevante parter, hvis nye tiltag påvirker andre forretningsområder end sit eget.

 • at være aktiv og kreativ i løsningen af fælles problemer.
 

Tydelig og strategisk

God ledelse i Lederne er:

 • at sætte retning i sit område ved at belyse sammenhængen mellem organisationens vision og strategi og eget forretningsområde.

 • at kommunikere tydeligt til medarbejdere om formålet med og rammerne for arbejdet.

 • at medvirke til, at medarbejdere løbende motiveres af at forbedre leverancer til medlemmer, kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

 • at tage medansvar for, at Lederne bidrager til FN´s verdensmål, bl.a. ved at sikre bæredygtige løsninger og ligebehandling af medarbejderne.

Forretningsorienteret

God ledelse i Lederne er:

 • at have fokus på at fremtidssikre kerneforretningen og eksekvere både i forhold til drift og udvikling.

 • at føre indsatser og projekter frem til resultater og sikre den rette balance mellem indsats og resultat.

 • at sætte det rigtige hold og løbende have fokus på at udvikle kompetencer og professionalisme.

 • at påskønne, når medarbejdere tager ejerskab og ansvar.

 • at være stolt af sine medarbejdere og have fokus på at synliggøre og fejre succeserne i teamet.

Digitalt mindset

God ledelse i Lederne er:

 • at have et digitalt mindset og dermed blik for, hvad den teknologiske udvikling giver af nye muligheder for henholdsvis organisationen, forretningen og for vores medlemmer.

 • at identificere muligheder for digitalisering og automatisering på sit eget område og på tværs af organisationen.

 • at understøtte udviklingen af de nødvendige digitale kompetencer i organisationen.

 • at være bevidst om sin adfærd i forbindelse med digital kommunikation – både i og uden for arbejdstiden.

Mindful

God ledelse i Lederne er:

 • at være med til at skabe en tillidsfuld kultur ved at være nærværende og fokuseret over for medarbejdere og samarbejdspartnere.

 • at være optaget af at udfolde medarbejderes og teamets potentiale, bl.a. ved at fokusere på løbende at styrke kompetencer og samarbejde.

 • at vise tillid til medarbejdere og være optaget af at anerkende den gode indsats, bl.a. ved at uddelegere ansvar.
 • at optræde medmenneskeligt, evne at sætte sig i andres sted og ønske at bidrage til glæde og trivsel.

Nysgerrig og undersøgende

God ledelse i Lederne er:

 • at prioritere at bruge en del af sin tid på at udvikle egne kompetencer og opfordre medarbejdere til det samme.

 • at opsøge ny viden og læring internt og eksternt med henblik på at udvikle medarbejdere og forretningsområdet.

 • at være med i relevante netværk (internt såvel som eksternt), der skaber værdi for Lederne.

 • at være risikovillig og prøve nye veje for at skabe værdi for vores medlemmer, kunder og medarbejdere.

Troværdig kommunikator

God ledelse i Lederne er:

 • at skabe følgeskab ved at involvere medarbejdere og ved at lede gennem løbende og ligeværdig dialog.

 • at sige sin mening og bakke beslutninger op, når de er truffet.

 • at optræde proaktivt ved at handle på forkant – ikke på bagkant.

 • at agere hurtigt på uhensigtsmæssig adfærd på en konstruktiv måde og håndtere konflikter i tide.

 • at skabe en konstruktiv feedback-kultur ved løbende at give feedback til medarbejdere og andre samarbejdspartnere og ved at invitere og lytte til feedback på egen ledelse.

Følg os på de sociale medier

Her sætter vi ledere og ledelse på dagsordenen. Det er også her, at vi deler også vores jobsopslag.

Følg os på LinkedIn
Følg os på Facebook
Følg os på Instagram
Følg os på Twitter