Mit Lederne

Karriere i Lederne

Lederne som arbejdsplads

Hos Lederne bliver du en del af en arbejdsplads med over 350 medarbejdere, drevet af en stærk følelse af ansvar og forpligtigelse til at give vores medlemmer den bedste rådgivning og service. Som arbejdsplads vægter vi fleksibilitet og trivsel i jobbet højt og prioriterer tid til videndeling og kompetenceudvikling.

Fleksibilitet

I Ledernes Hovedorganisation vægter vi balance mellem arbejds- og privatliv højt. Det betyder, at både medarbejdere og ledere udviser gensidig fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet, og at du som hovedregel er på arbejde mellem kl. 9:00 og 15:00.

Hjemmearbejde kan for mange medarbejdere være en god måde at kombinere en effektiv arbejdsindsats med øget fleksibilitet. Vi tilbyder derfor, at de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver kan løses på distancen, kan arbejde hjemme i op til to dage om ugen, hvis de ønsker det, og det i øvrigt harmonerer med opgaverne i det enkelte team. Vi tror på, at det både øger trivsel, motivation og effektivitet. Samtidigt er hjemmearbejde med til at begrænse vores samlede CO2-bidrag som arbejdsplads, blandt andet via mindre transport. 

Diversitet

Det er vigtigt for os at vedligeholde en rummelig arbejdskultur med diversitet og mangfoldighed. Vi ved, at et mangfoldigt arbejdsmiljø skaber trivsel, øger produktiviteten og fremmer innovation. 

Diversitet handler om at rekruttere medarbejdere og sammensætte teams på baggrund af forskellige individuelle holdninger og perspektiver. Vi har derfor øje for forskelligheder og værdsætter de unikke egenskaber og talenter, vi hver især har, så talenter og kompetencer bliver sat i spil på den mest værdifulde måde. 

Når vi rekrutterer nye kolleger, opfordrer vi altid alle, uanset alder, køn, kønsidentitet, seksualitet og religion, til at søge en stilling hos os. Det er forudsætningen for et arbejdsmiljø med diversitet, som kommer både Ledernes Hovedorganisation, medarbejderne og medlemmerne til gode.

Ligestilling

I Ledernes Hovedorganisation mener vi, at alle har ret til fair behandling og lige muligheder, uanset køn.

Det betyder, at vi har fokus på lige muligheder for både mænd og kvinder og en ligelig fordeling mellem køn på alle niveauer og i alle stillinger, inklusiv bestyrelsen. Vi tror på, at en ligelig fordeling mellem køn er en fordel for alle. I arbejdet med at opnå en ligelig fordeling, fokuserer vi på at få flere kvinder i mandsdominerede roller og flere mænd i kvindedominerede roller.

LGBT+

I Ledernes Hovedorganisation går vi ind for fair behandling og lige muligheder, uanset seksuel orientering eller kønsidentitet.

Vi har et inkluderende arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig velkomne, respekterede og værdsat som dem, de er. Vi mener, at alle skal kunne tage hele deres personlighed med på arbejde, og at alle har et ansvar for inklusion af LGBT+ medarbejdere.

Seksuel chikane

Seksuel chikane er helt uacceptabel adfærd, som vi ikke tolererer. Det er vigtigt, at alle medarbejdere i Ledernes Hovedorganisation trygt kan gå på arbejde uden at skulle bekymre sig om at blive udsat for seksuel chikane. 

I Ledernes Hovedorganisation mener vi, at vejen hen mod en seksuel chikanefri arbejdsplads handler om en sund, god og professionel kultur. Lederen har et særligt ansvar for at gå foran med et godt eksempel og sige – men også vise – at seksuel chikane er helt uacceptabel adfærd, som vi tager meget alvorligt. Derfor går vi også forrest med værktøjer og indsatser målrettet ledere, der netop understøtter en sund og professionel kultur. Blandt andet tilbyder vi et digitalt læringsforløb om forebyggelse og håndtering af sexchikane til alle vores medarbejdere, og kurset er obligatorisk for alle ledere i Ledernes Hovedorganisation. 

VORES MEDARBEJDERGODER

 

Hos Ledernes Hovedorganisation har vi flere goder til dig, når du er ansat.

Lederne | 7 ugers ferie
7 ugers ferie
Lederne | Kurser
Relevante kurser
Lederne | Kantinefordele
Takeaway fra Meyers
Lederne | Sociale arrangementer
Sociale fællesskaber
Lederne | Aktivt fællesskab
Aktivt fællesskab
Lederne | Privatforsikringer
Privatforsikringer

Følg os på de sociale medier

Her sætter vi ledere og ledelse på dagsordenen. Det er også her, at vi deler også vores jobsopslag.

Følg os på LinkedIn
Følg os på Facebook
Følg os på Instagram
Følg os på Twitter