Lederne som arbejdsplads

Hos Lederne bliver du en del af en arbejdsplads med over 350 medarbejdere, drevet af en stærk følelse af ansvar og forpligtigelse til at give vores medlemmer den bedste rådgivning og service. Som arbejdsplads vægter vi fleksibilitet og trivsel i jobbet højt og prioriterer tid til videndeling og kompetenceudvikling.

Fleksibilitet

Hos Lederne vægter vi balance mellem arbejds- og privatliv højt. Det betyder, at både medarbejdere og ledere udviser gensidig fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet, og at du som hovedregel er på arbejde mellem kl. 9:00 og 15:00.

Hjemmearbejde kan for mange medarbejdere være en god måde at kombinere en effektiv arbejdsindsats med øget fleksibilitet. Vi tilbyder derfor, at de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver kan løses på distancen, kan arbejde hjemme i op til to dage om ugen, hvis de ønsker det, og det i øvrigt harmonerer med opgaverne i det enkelte team. Vi tror på, at det både øger trivsel, motivation og effektivitet. Samtidigt er hjemmearbejde med til at begrænse vores samlede CO2-bidrag som arbejdsplads, blandt andet via mindre transport. 

Diversitet

Det er vigtigt for os at vedligeholde en rummelig arbejdskultur med diversitet og mangfoldighed. Vi ved, at et mangfoldigt arbejdsmiljø skaber trivsel, øger produktiviteten og fremmer innovation. 

Diversitet handler om at rekruttere medarbejdere og sammensætte teams på baggrund af forskellige individuelle holdninger og perspektiver. Vi har derfor øje for forskelligheder og værdsætter de unikke egenskaber og talenter, vi hver især har, så talenter og kompetencer bliver sat i spil på den mest værdifulde måde. 

Når vi rekrutterer nye kolleger, opfordrer vi altid alle, uanset alder, køn, kønsidentitet, seksualitet og religion, til at søge en stilling hos os. Det er forudsætningen for et arbejdsmiljø med diversitet, som kommer både Lederne, medarbejderne og medlemmerne til gode.

Ligestilling

Hos Lederne mener vi, at alle har ret til fair behandling og lige muligheder, uanset køn.

Det betyder, at vi har fokus på lige muligheder for både mænd og kvinder og en ligelig fordeling mellem køn på alle niveauer og i alle stillinger, inklusiv bestyrelsen. Vi tror på, at en ligelig fordeling mellem køn er en fordel for alle. I arbejdet med at opnå en ligelig fordeling, fokuserer vi på at få flere kvinder i mandsdominerede roller og flere mænd i kvindedominerede roller.

LGBT+

Hos Lederne går vi ind for fair behandling og lige muligheder, uanset seksuel orientering eller kønsidentitet.

Vi har et inkluderende arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig velkomne, respekterede og værdsat som dem, de er. Vi mener, at alle skal kunne tage hele deres personlighed med på arbejde, og at alle har et ansvar for inklusion af LGBT+ medarbejdere.

Seksuel chikane

Seksuel chikane er helt uacceptabel adfærd, som vi ikke tolererer. Det er vigtigt, at alle medarbejdere hos Lederne trygt kan gå på arbejde uden at skulle bekymre sig om at blive udsat for seksuel chikane. 

Hos Lederne mener vi, at vejen hen mod en seksuel chikanefri arbejdsplads handler om en sund, god og professionel kultur. Lederen har et særligt ansvar for at gå foran med et godt eksempel og sige – men også vise – at seksuel chikane er helt uacceptabel adfærd, som vi tager meget alvorligt. Derfor går vi også forrest med værktøjer og indsatser målrettet ledere, der netop understøtter en sund og professionel kultur. Blandt andet tilbyder vi et digitalt læringsforløb om forebyggelse og håndtering af sexchikane til alle vores medarbejdere, og kurset er obligatorisk for alle ledere, som er medlem af Lederne, Lederne Pro og Lederne Virksom. 

Vores medarbejdergoder

Hos Lederne har vi flere goder til dig, når du er ansat. 

Skov

7 ugers ferie

Ferie er vigtig for din trivsel, og medarbejderne får naturligvis ferie hos Lederne baseret på ferieloven. 
Skyskrapper

Relevante kurser

Hos Lederne får du løbende skræddersyede kurser, som kan være med til at styrke din faglighed.
Gren fra busk

Takeaway fra Meyers

Hos Lederne får du frokost fra den lækre fødevarevirksomhed Meyers. 
Trætoppe

Sociale fællesskaber

Hos Lederne er et godt fællesskab blandt medarbejderne vigtigt for at skabe en god kultur og et godt arbejdsmiljø. 
Træer og vej set oppefra

Aktivt fællesskab

Lederne tilbyder forskellige typer sport og træning for alle medarbejdere.
Gyldent blad

Privatforsikringer

Lederne tilbyder både pension og diverse forsikringer for medarbejderne.

Følg os på de sociale medier

Her sætter vi ledere og ledelse på dagsordenen. Det er også her, at vi deler også vores jobsopslag.

Følg os på:

LinkedIn

Facebook

Instagram

Twitter

Stregtegning af mobiltelefon | Lederne