Vi er et Great Place to Work

Hvert år deltager Lederne i medarbejderundersøgelsen ”Great Place to Work”, som giver værdifulde indsigter til udvikling af Lederne som arbejdsplads og som forretning. Og Lederne er absolut et ”Great Place to Work”.

Great place to work resultater | Lederne

Forklaringer til "Great Place to Work" undersøgelsen

Troværdighed måler, i hvor høj grad medarbejdere ser ledelsen som troværdig via en vurdering af ledelsens kommunikation, kompetencer og integritet.

Respekt måler, i hvor høj grad medarbejderne føler sig respekterede af ledelsen, hvordan ledelsen bakker op om dem, og om det samarbejde og den omsorg ledelsen udviser. Retfærdighed måler, i hvor grad medarbejderne oplever ledelsens handlinger som retfærdige ved at måle på graden af lighed, upartiskhed og retfærdighed, som de oplever på arbejdspladsen.

Stolthed måler medarbejdernes oplevelse af stolthed over arbejdspladsen, både hvad angår deres eget arbejde, deres team og arbejdspladsen samlet set.

Fællesskab måler medarbejdernes begejstring over arbejdspladsen, ud fra den fortrolighed de oplever, den frihed de har til at være sig selv, den åbenhed de bliver mødt med, samt i hvor høj grad de oplever et stærkt sammenhold på arbejdspladsen.

Vil du vide mere om Great Place To Work?