Interessevaretagelse

For at kunne varetage vores medlemmers interesser bedst muligt sidder vi med i forskellige råd og nævn, hvor vi sammen med andre eksperter kan være med til at sætte dagsordenen, sikre ledernes interesser og påvirke samfundsudviklingen.

Her kan du se, hvor og hvordan vi er repræsenteret.

Centrale udvalg

Beskæftigelse

Beskæftigelsesrådet
Medlem: Kim Møller Laursen
Suppleant: Berit Toft Fihl  

Arbejdsmiljø

Aftagerpanel på Arbejdslivsstudier på RUC

Medlem: Lars Andersen

 

Aftagerpanel på studier i virksomhedsledelse, virksomhedsstudier, erhvervsøkonomi (HA) og public relations på RUC

Medlem: Lars Andersen

 

Arbejdsmiljøklagenævnet

Medlem: Lars Andersen

Suppleant: Signe Tønnesen Bergmann

 

Arbejdsmiljørådet

Medlem: Lars Andersen

Suppleant: Signe Tønnesen Bergmann

 

Arbejdsskadeudvalget
Medlem: Signe Tønnesen Bergmann

 

Bestyrelsen for CABI

Medlem: Signe Tønnesen Bergmann

 

Bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Medlem: Lars Andersen

 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg

Medlem: Lars Andersen

Suppleant: Signe Tønnesen Bergmann

 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor

Medlem: Nanna Simone Jensen

Suppleant: Signe Tønnesen Bergmann

 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri

Medlem: Lars Andersen

Suppleant: Signe Tønnesen Bergmann

 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Transport, Turisme, Service og Jord til Bord

Medlem: Signe Tønnesen Bergmann

Suppleant: Nanna Simone Jensen

 

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg

Medlem: Signe Tønnesen Bergmann

Suppleant: Lars Andersen

 

Dommerkomiteen for Arbejdsmiljøprisen

Medlem: Lars Andersen

 

Overvågningsudvalget
Medlem: Nanna Simone Jensen

 

Partnerskab for mental sundhed

Medlem: Signe Tønnesen Bergmann

Suppleant: Nanna Simone Jensen

Uddannelse

Advisory Board, Ledelsesakademi Lillebælt
Medlem: Thomas Christensen

Advisory/udviklings Board – Business Center Århus
Medlem: Thomas Christensen

Advisory/udviklings Board – University College, VIA
Medlem: Thomas Christensen

Danmarks Erhvervsforsknings-Akademi (DEA), Partnerforum
Medlem: Thomas Christensen

Danmarks Evaluerings Institut (EVA), Repræsentantskab
Medlem: Thomas Christensen

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
Medlem: Christina Laugesen

Referencegruppen for Ledelse under HAKL
Medlem: Christina Laugesen

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
Medlem: Christina Laugesen

Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Medlem: Thomas Christensen

Rådet for voksen- og efteruddannelse (VEU)
Medlem: Thomas Christensen

Uddannelsesudvalg for innovation og entrepreneurship, Copenhagen Business Academy
Medlem: Christina Laugesen

Uddannelsesudvalg for Ledelse og Kommunikation, Copenhagen Business Academy
Formand: Thomas Christensen

Uddannelsesudvalget for Ledelse, Organisation og Logistik, Erhvervsakademi Sjælland
Medlem: Thomas Christensen

Regionale arbejdsmarkedsråd

Bornholm
Medlem: Verner Haagensen
Suppleant: Jørn Bjerrum Hansen

Fyn
Medlem: Jerry Vinther
Suppleant: Svend Erik Larsen

Hovedstaden
Medlem: Gitte Winkler
Suppleant: Henrik C. Tarris

Nordjylland
Medlem: Karina Fisker
Suppleant: Jens Otto Størup

Sjælland
Medlem: Helle Bjerregaard Andresen
Suppleant: Villy Helmer Jørgensen

Sydjylland
Medlem: Kirsten Nyboe Hansen
Suppleant: Lars Møldrup

Vestjylland
Medlem: Lene Skyggelund
Suppleant: Bjarne Kragh Jensen

Østjylland
Medlem: Kirsten Hvid Schmidt
Suppleant: Rasmus Mortensen

Internationalt

Confédération Européenne des Cadres CEC (Den Europæiske Lederorganisation), Direktionskomité
Medlem: Svend Askær, Torkild Justesen, Bodil Nordestgaard Ismiris, Kirsten Hvid Schmidt, Lars Møldrup

Confédération Européenne des Cadres CEC (Den Europæiske Lederorganisation), Executiv komité
Medlem: Svend Askær, Torkild Justesen

EU-specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold
Medlem: Berit Toft Fihl

EU-specialudvalget for uddannelse
Medlem: Thomas Christensen

Opdateret: 29.07.2021