Mit Lederne

Nyheder

Sig fra hvis partnerkollegaen blander sig

28. november 2018

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA I BERLINGSKE OG PÅ B.DK: Sidste uges dilemma handlede om Mads, der er partner i et mindre revisionsfirma. En af de to andre partnere beder under fire øjne Mads om at lade være med at blande sig i medarbejderen Simones arbejde.

Simone er ansat i Mads’ afdeling, og samtalen mellem de to partnere finder sted efter, Mads har givet Simone en mundtlig advarsel for ikke at passe sit arbejde ordentligt.  Mads har senere hørt, at partnerkollegaen ser Simone privat.

Hvis Mads ikke gør noget ved sagen, vil han få svært ved at bevare, ikke bare sin selvrespekt, men også respekten hos de øvrige medarbejdere

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen

Ledelsesrådgiver hos Lederne, Helle Bruun Madsen, mener, at partnerkollegaen går ind over Mads’ ledelsesrum og langt over stregen. Hun betegner partnerens adfærd som ”uhørt".

- Mads har selvfølgelig både ret og pligt til at lede Simone og de andre medarbejdere i hans afdeling. At lede en medarbejder indebærer også at give feedback. Ikke bare på resultater og det faglige indhold men i ligeså høj grad på medarbejderens performance, siger Helle Bruun Madsen.

Hun har derfor svært ved at se, at Mads stiltiende skulle acceptere partnerens indblanding.

- Hvis Mads ikke gør noget ved sagen, vil han få svært ved at bevare, ikke bare sin selvrespekt, men også respekten hos de øvrige medarbejdere. Det kan blive en glidebane og nemt ende i en opslidende magtkamp om ledelsesrummet, siger hun og bemærker, at det ville have klædt partnerkollegaen, hvis han havde fortalt Mads om sin private relation til Simone. Hun er trods alt  medarbejder i Mads’ afdeling.

LÆS OGSÅ: Det har vidtrækkende konsekvenser

Helle Bruun Madsen anbefaler Mads at vælge løsning nummer 1, som indebærer at han siger fra og står på sin ledelsesret.

- Løsning et kan dog ikke stå alene. Den bør følges op af en partnersamtale, hvor de tre partnere drøfter, om det overhovedet er foreneligt med firmaets holdning, at ledende medarbejdede har private relationer til medarbejdere, og hvad man stiller op, hvis leder-medarbejder relationen udvikler sig? Den slags samtale i virksomheden er helt nødvendige, siger ledelsesrådgiveren.

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Mads konfronterer partneren med, at han nu ved, hvorfor han favoriserer Simone og forklarer, at han ikke synes, det er i orden.
  2. Mads går til den anden partner i firmaet og forklarer situation i håb om, at han vil finde en løsning.
  3. Mads lægger sin opsigelse, da han ikke tror på, at forholdet vil ændre sig.

Sidste uges opfølgningsartikel