Mit Lederne

Nyheder

Mellemlederen skal både lede opad og nedad

21. november 2018

OPFØLGNING PÅ SIDSTE UGES DILEMMA I BERLINGSKE OG PÅ B.DK: Sidste uges dilemma handlede om projektlederen Katerina, som var fanget mellem modsatrettede ønsker fra medarbejdere og ledelsen. 

Ingeniørerne ville have ledelsens adgang til et projekts fælles kommunikationsplatform suspenderet, da de mente at ledelsens kommentarer ikke bidrog konstruktivt til projektets udvikling

Det er indiskutabelt, at man som mellemleder skal være loyal over for topledelsen. Rollen som mellemleder indebærer, at man er brobygger mellem medarbejdernes faglige tilgang og topledelsens perspektiv

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen

På den anden side ville det ikke være hensigtsmæssigt, hvis ledelsen ikke havde indsigt i, hvordan projektet udviklede sig, da det i sidste ende er ledelsen, der står til ansvar for projektet. Katerinas mavefornemmelse er, at projektet udvikler sig rigtig godt i den nuværende form, men hun er samtidig bange for, at ingeniørerne vil miste motivationen, hvis intet bliver ændret, mens ledelsen ikke vil ikke være tilfreds med at blive udelukket.

Derfor er Katerina meget i tvivl om, hvad hun skal foretage sig. 

LÆS OGSÅ: Fem ledere nomineret til lederpris

Ledelsesrådgiver hos Lederne, Helle Bruun Madsen, er dog ikke i tvivl. Hun råder Katerina til at vælge løsning nummer 1, som indebærer at Katerina forbliver loyal over for ledelsen, og derfor forbliver portalen uændret.

- Det er indiskutabelt, at man som mellemleder skal være loyal over for topledelsen. Rollen som mellemleder indebærer, at man er brobygger mellem medarbejdernes faglige tilgang og topledelsens perspektiv, som typisk tager afsæt i de overordnede strategiske mål. Du skal både bakke topledelsen op og tale medarbejdernes sag, siger Helle Bruun Madsen.

Hun mener, at der er mulighed for en bedre dialog, og at Katarina spiller en vigtig rolle her.

- Jeg synes, at Katerina skal forsøge at spørge ind til og forsøge at forstå ingeniørernes frustrationer. Så kan hun bringe det videre til ledelsen og give dem bedre mulighed for at være mere konstruktive i deres feedback, når de kommunikerer på platformen. Det handler i sidste ende om, at mellemlederen skal lede både op og ned og gøre sit til at dialogen mellem top og bund bliver bedre, siger Helle Bruun Madsen. 

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Hun informerer hendes team om, at portalen forbliver uændret, da ledelsen skal have ret til at sige deres mening. 
  2. Hun snakker med ledelsen, hvor hun forklarer, at det ifølge hende ville være bedst, at de ikke har adgang.
  3. Hun beder ledelsen om at ændre tonen, de har brugt i portalen, så et kompromis kan opnås parterne i mellem. 

Sidste uges opfølgningsartikel