Beretning for Lederne 2013

Resumé

2013 gav forsmag på fremtiden.

Det hører til sjældenhederne, at øget digitalisering af serviceydelser hænger sammen med øget tilfredshed blandt brugerne. Ikke desto mindre skete det i Lederne i 2013. 

Og det er godt – endda rigtig godt – fordi der kommer mere, meget mere, digitalisering i år og i de kommende år. Det gælder for Lederne, som det gælder for andre private virksomheder, at hvis vi også fremover skal være konkurrencedygtige, er der en lang række processer i vores Medlemsservice, som vi skal kunne håndtere digitalt.

Vi har samtidig fokus på en forbedring af medlemstilfredsheden, og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne ser, at overliggeren for medlemstilfredsheden i den kommende strategiplan bliver hævet. Tilfredsheden blandt medlemmerne har aldrig været højere, så der er al mulig grund til at hæve ambitionerne på medlemmernes vegne.

Digitaliseringen giver samtidig mulighed for i langt højere grad at indsamle og systematisere vores viden om medlemmerne og det, vi hjælper dem med. Denne viden gør os i stand til at forbedre vores rådgivning. Være mere proaktiv i forhold til medlemmerne og samtidig skabe basis for, at vi på et mere kvalificeret grundlag kan synliggøre ledere og ledelse. Data om medlemmerne giver os mulighed for at afdække udviklingen på en lang række parametre, hvad enten det handler om kontraktforhold, uddannelse, bortvisning, bonusordninger, eller hvad det ellers kunne være interessant at belyse. Data giver også mulighed for at opfange nye behov blandt medlemmerne tidligere, end vi kan i dag.

Digitalisering er ikke gratis. Vores gode økonomi gør imidlertid, at vi uden at ryste på hånden roligt kan investere selv store beløb. Det er en investering i Ledernes fremtid. Digitalisering er vejen frem for Lederne i de kommende år, også fordi det frigør ressourcer til, at varme hjerner (læs medarbejderne) kan bruge deres tid på det, der giver en høj medlemstilfredshed.

Der skete også andre ting i Lederne i 2013. Det kan du læse om på de følgende sider.

God læsning
Svend Askær

Se hele beretningen for Lederne 2013 (pdf)