Få tilskud fra Statens voksenuddannelsesstøtte

Overvejer du at efter- eller videreuddanne dig sideløbende med du arbejder, så har du mulighed for at søge økonomisk tilskud fra Statens Voksenuddannlesesstøtte (SVU). 

Dette er en guide til dig, der er interesseret i at søge om SVU i forbindelse med efter– eller videreuddannelse. Få svar på, hvad SVU er, hvornår du er berettiget, og hvordan du ansøger


SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- og videreuddanne dig, mens du arbejder.

Med udgangspunkt i din specifikke situation, hjælper vi dig med ansøgningen

 

Bestil et opkald og få hjælp til at søge tilskud

Eller ring til osman-fre mellem 8-16:32 83 36 10
Bestil opkald

Hvad er Statens Voksenuddannelsesstøtte?

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en økonomisk støtte, der gives til at efter- eller videreuddanne medarbejdere på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.


SVU giver dig mulighed for at uddanne dig i arbejdstiden:

får du ikke løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU som kompensation
får du løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU, som skal udbetales til din arbejdsgiver som refusion for at skulle undvære din arbejdskraft

 

Alle de uddannelser, vi udbyder på akademiniveau er SVU godkendt. Du kan derfor søge om SVU, hvis du tilmelder dig en eller flere af uddannelserne.

 

SVU godkendte uddannelser

Bæredygtig Forretningsforståelse
Coaching og konflikthåndtering
Digital markedsføring
Det strategiske lederskab
Forandringsledelse i praksis
Kommunikation i praksis
Lean ledelse
Ledelse af Bæredygtighed
Ledelse i praksis
Organisation og arbejdspsykologi
Projektlederuddannelse

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Økonomistyring i praksis

Hvor meget kan jeg søge om?

SVU skal delvist dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden. SVU satsen for 2021 er 2.676 kr., men hvor meget du tildeles afhænger af, hvor mange timer du afsætter til uddannelsen.

Minimumsgrænser for at få SVU
Når du søger SVU til uddannelse på videregående niveau, skal du som minimum tildeles SVU i seks timer pr. uge.

SVU    

Vil du vide mere om SVU-satsen, kan du se alle detaljer her

Opfylder jeg kravene?

Generelle regler om SVU
For at modtage SVU, gælder der en række generelle regler og krav.

Generelle regler om SVU

SVU regler for akademiuddannelser
Akademiuddannelsen er på videregående niveau. Vil du søge om SVU i forbindelse med denne uddannelse, er der derfor visse betingelser.

SVU regler for akademiuddannelser

SVU regler ved opsagt eller afskediget
Har du sagt op, eller er du blevet afskediget, kan du i visse tilfælde fortsat få SVU.

SVU regler ved opsagt eller afskediget

Hvordan søger jeg?

Når du søger om SVU udfylder du din ansøgning elektronisk. Nedenfor har vi udformet en guide til ansøgningen. Har du spørgsmål, eller vil du have hjælp til at udfylde ansøgningen, sidder vi klar til at hjælpe dig.

Elektronisk ansøgning

SVU søges elektronisk via SVU.dk

Fire-trins guide til elektronisk ansøgning

  1. Gå ind på www.svu.dk og hav dit NemID klar        
  2. Vælg ”Søg digitalt”
  3. Vælg ”Gå til ansøgning om SVU til uddannelse på videregående niveau”
  4. Udfyld ansøgningen og underskriv med NemID. Herefter sendes din ansøgning til uddannelsesstedet, og når de har underskrevet deres del af ansøgningen, sendes den til din arbejdsgiver.    

OBS: Det er vigtigt, at du ansøger minimum en måned før din uddannelse starter. Du kan tidligst ansøge 13 uger inden kursusstart.