Outplacement til ledere og specialister

En afskedigelse opleves oftest som en voldsom forandring, såvel arbejdsmæssigt som privat. Derfor er det afgørende, at du kommer godt videre, og det kan et outplacementforløb hos Ledernes KompetenceCenter hjælpe dig med.

Vores individuelle outplacementforløb er et personligt og professionelt karriererådgivningsforløb, som giver dig afklaring på dine kompetencer og karrieremål.

Kom godt videre i din karriere

Få et tydeligt billede af din personprofil og passion
Arbejd tæt sammen med en dedikeret, professionel og erfaren konsulent
Få styr på dine kompetencer og værdier
Deltag på netværksmøder og udbyg dit professionelle netværk

 

Mere end 90 % af vores kandidater er kommet videre i deres karriere efter outplacementforløbet.

Bestil opkald om Outplacement

Ja tak, ring til mig

 

 

94 %
af vores kandidater anbefaler et outplacementforløb hos Ledernes KompetenceCenter

Jeg har gennemgået et outplacementforløb hos Ledernes KompetenceCenter, hvor jeg fra første minut oplevede, at min outplacementrådgiver var 100 % på. Med sin store faglighed og ægte engagement hjalp hun mig med at stille skarpt på de rigtige fokusområder i min søgen efter det rette job.
Kim Klejnstrup Olesen, Sales Manager
Mit outplacementforløb hos Ledernes KompetenceCenter var utroligt givende og med til at sætte fokus på det vigtigste, når det drejer sig om min jobsøgning. Forløbet gav mig klarhed over mine kompetencer og muligheder. Alt i alt et professionelt og målrettet forløb, som jeg varmt kan anbefale.
Bodil Vilmand-Olsen, Afdelingsleder

Hvad indeholder et outplacementforløb?

Når du indleder et forløb, får du tilknyttet en konsulent, som vil være din personlige sparringspartner på møder og via telefon og mail imellem møderne. Forløbet er tilpasset dine personlige ønsker og behov. Det er naturligvis fortroligt og kan sammensættes af en række faglige elementer, der har fokus på afklaring af dine kompetencer, mål og værdier.

Varigheden af et individuelt outplacementforløb varierer fra minimum 6 timer (4 møder) til ubegrænset. Et typiske forløb består af 15-18 timer (10-12 møder) kombineret med lokale netværksmøder 2-3 gange om måneden, hvor du kan blive inspireret af eksterne indlægsholdere og vores outplacementkonsulenter og netværke med andre jobsøgende ledere.

De grundlæggende elementer i et individuelt outplacementforløb er:
  • Personlig coaching, sparring og rådgivning på møder samt via telefon og mail
  • Afklaring af dine kompetencer, mål og værdier samt fokus på dine succeser og passioner
  • Afdækning og udbygning af dit personlige netværk – bl.a. på LinkedIn
  • Udarbejdelse af nødvendige materialer – eksempelvis ansøgning og CV
  • Træning af forberedelse og gennemførelse af jobsamtaler
  • Deltagelse i lokale netværksmøder med outplacementkonsulenterne og eksterne indlægsholdere
  • Evt. supplerende aktiviteter; leder- og sprogkurser, masterclasses og juridisk rådgivning

 

Netværksmøder

Når du er i et outplacementforløb, kan du deltage 2-3 månedlige netværksmøder for outplacementkandidater. Netværksmøderne varer 2-3 timer, og der er altid afsat tid til, at du kan udbygge dit personlige netværk blandt de øvrige outplacementkandidater.

Lokale netværksmøder med varieret indhold

Netværksmøderne er lokale og med varierende deltagerantal. På nogle netværksmøder er der op til 40 deltagere. Hér vil der være relevante indlæg fra eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Headhuntere eller LinkedIn eksperter.

På andre netværksmøder er dialogen mellem deltagerne og outplacementkonsulenterne i fokus. Emnerne er de praksisnære ting som f.eks. jobsamtalen, elevatortalen, succeshistorier og værdier. På disse møder er der 6-12 deltagere.

Outplacement til virksomheder

Hos Ledernes KompetenceCenter tilbyder vi også outplacement til virksomheder.

Din virksomhed kan på et tidspunkt få behov for at tilpasse organisationen og afskedige en eller flere ledende medarbejdere. Der er en betydelig signalværdi i et effektivt outplacementforløb – det handler helt grundlæggende om virksomhedens omdømme.

Tag hånd om dine tidligere kollegaer og nuværende medarbejdere

En omsorgsfuld og ansvarlig proces lever videre hos den afskedigede. Og hos de tilbageblevne medarbejdere, giver det erfaringsmæssigt tryghed, når de oplever, at der bliver taget ordentlig hånd om deres tidligere kollegaer. Også hos jeres samarbejdspartnere og andre interessenter opfattes det positivt, at I tager godt hånd om de medarbejdere, som I bliver nødt til at afskedige.

Et skræddersyet outplacementforløb til jeres virksomhed

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan skræddersy et outplacementforløb til én eller flere af jeres afskedigede medarbejdere samt støtte op om en ordentlig proces i virksomheden for de tilbageblevne medarbejdere og ledere.

Hvad koster et outplacementforløb?

Prisen på et outplacementforløb afhænger af, hvordan det individuelle forløb tilrettelægges og sammensættes af antal timer og supplerende aktiviteter.

 

Du behøver ikke at være medlem af Lederne for at gennemgå et outplacementforløb hos Ledernes KompetenceCenter.

Outplacement igennem tillægsforsikring

Hvis du har en tillægsforsikring hos Lederne eller PRO, tilbyder vi dig et individuelt outplacementforløb betalt af forsikringsudbyderen. Afhængigt af dækningen i din tillægsforsikring, får du en række individuelle rådgivningstimer (typisk 6-12 timer).

Tilbuddet gælder for dig, der:
  • har en tillægsforsikring
  • er berettiget til udbetaling fra forsikringen
  • ikke har været ledig i de seneste seks måneder

Ansøg om outplacement gennem tillægsforsikring ved Lederne

Ansøg om outplacement gennemtillægsforsikring ved PRO

Outplacement i hele landet

Du kan få et individuelt outplacementforløb i hele landet. Vores konsulenter er spredt geografisk og sidder i København, Odense, Kolding, Herning, Vejle, Aarhus og Aalborg. Det giver mulighed for, at vi altid kan mødes lokalt.