Praktiske oplysninger

Som inspiration til jeres lederudvikling tilbyder vi alle vores kurser og uddannelser som virksomhedsinterne forløb og kan derfor tilpasse dem jeres konkrete behov.

Vi har skitseret processen, når vi starter den indledende dialog op. 

Eksempel på en eventuel proces:

KC_Virksomhedsforloeb_992x558_V2
1. Indledende møde

Gennem dialog på et fysisk eller virtuelt møde afklarer vi sammen behovet for udvikling af jeres ledere. Hvilke udfordringer har I, og hvilke kompetencer er der behov for at løfte.

2. Oplæg

Efterfølgende fremsender vi et oplæg til jer med vores bud på en samlet pakke. Oplægget er altid til drøftelse efterfølgende og vil, når der er behov, blive udviklet i samarbejde med en ansvarlig konsulent på området.

Vores virksomhedstilpassede forløb spænder bredt og dækker alle vores ledelsesfagligheder. Alt lige fra kurser, certificeringer til formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse på akademi- og diplomniveau.

Et forløb kan indeholde kurser med forskellige emner inden for ledelse:
Bæredygtig ledelse: forretningsforståelse, verdensmål og trivsel
Personlig udvikling: Mindfulness, Personlig gennemslagskraft, Motivation, Konflikthåndtering, Regenerativ ledelse og retreats
Projektledelse: Lean, Certificeringer og Ledernes projektlederuddannelse Kommunikation: Hybridledelse, Coaching, Forhandling og Kommunikation
Ny leder: Fra kollega til leder, God ledelse, Nyudnævnt leder

Kompetenceudvikling med ECTS-point:

 

Vi tilbyder også moduler fra Akademiuddannelsen i informationsteknologi samt Akademiuddannelsen i HR. Kontakt os, hvis du har interesse i at høre mere om disse.

Certificeringer i:

 • Personprofiler
 • Projektledelse m.m.
3. Omfang

Forløbets længde og sammensætning sker ud fra jeres behov.

Vi afholder alt fra:

 • 1 dages kurser
 • Flere dages kurser Interval kurser (for eksempel 3x2 dage, 3x3 dage)
 • Akademi- eller diplommoduler planlagt efter jeres behov, og altid opfyldt med de formelle krav
 • Blended learning, onlineforløb m.v.
 • Kurser og forløb på engelsk
 • Kombinationskurser fx undervisning, personprofil og individuel coaching/sparring med den enkelte leder eller team
4. Udbytte

Indholdet af det konkrete udbytte varierer naturligvis fra forløb til forløb. Vi forventningsafstemmer kravet til udbytte med jer.

Generelt giver virksomhedstilpassede forløb følgende udbytte:

 • Fælles fundament
 • Fælles sprog
 • Fælles faglighed
 • Fælles tilpasset udvikling
 • Praksisnær læring med udgangspunkt i virksomhedens opgaver, behov, strategi, vision og mål
5. Afslutning og opfølgning

Evaluering er altid inkluderet i prisen, og vi følger op efter det aftalte forløb med udgangspunkt i en evalueringsrapport - og med henblik på afklaring af et eventuelt videre forløb.

Pris
Prisen afhænger af forløbet. Kontakt os derfor for at høre nærmere.

Betaling
Alle priser er inkl. materialer og forplejning – men ekskl. moms, transport og ophold, medmindre andet er anført.

Fakturering sker typisk 5 uger før opstart. Ønsker du at blive faktureret med det samme, skal du give besked i bemærkningsfeltet ved tilmelding. Vil du betale med kreditkort, skal du give besked i bemærkningsfeltet ved tilmelding, eller skrive til os på kurser@lederne.dk efter tilmelding.

Lederne Kompetencecenter forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved manglende betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned. Vær opmærksom på, at manglende rettidig betaling kan resultere i udelukkelse fra det købte forløb og eksamen.

Ofte stillede spørgsmål

Finder du ikke svaret du leder efter? Udfyld kontaktformularen, så ringer vi dig op.

Hvornår skal vi overveje et virksomhedsforløb?

Overvej et virksomhedsforløb, hvis I har flere ledere, der kan have gavn af samme kursus, uddannelse eller udviklingsforløb. Fordelene ved et virksomhedsforløb er, at vi kan tilpasse det jeres behov og understøtte virksomhedens måde at tænke god ledelse på. Virksomheder er forskellige og styrken i et tilpasset forløb, ligger bl.a. i, at vi målretter det til lige netop jeres udfordringer.

Kontakt os for at høre nærmere.

Hvor mange deltagere kan vi afholde forløbet for?

Det afhænger helt af jeres behov. 

Vi afholder jævnligt forløb for virksomheder, der ønsker et skræddersyet udviklingsforløb for fx en topledergruppe, en lille gruppe ledere eller særligt betroede medarbejdere.

Principielt er der ikke et minimum antal deltagere, men det er klart, at jo flere deltagere, jo mere dynamik og jo flere relevante cases, kan vi inddrage i forløbet. 

Til gengæld er der et maksimum antal deltagere, og det kan variere fra forløb til forløb. Det kan fx være 12-15 deltagere, hvis vi aftaler et dybere udviklingsforløb, men det kan også være 20-25, hvis vi arbejder mere overordnet med et emne eller en workshop.

Kontakt os for at høre nærmere.

Kan man få ECTS point - og hvad med eksamen?

Ja. Vi kan sagtens tage udgangspunkt i et akademi- eller diplommodul og tilpasse det til jeres virksomhed. Vi tager selvfølgelig højde for, at vi lever op til studieordningen fra ministeriet og kan derudover tilpasse det jeres behov og skrue op for de emner, I ønsker særligt fokus på.

Alle forløb på akademi- og diplomniveau afsluttes med en eksamen med deltagelse af ekstern censor.

Kontakt os for at høre nærmere.

Kan man søge tilskud til virksomhedsforløb?

Ja, til nogle virksomhedsforløb kan man søge SVU-godtgørelse eller Omstillingsfonden. Man kan søge tilskud til de deltagere, der lever op til kriterierne.

Vi er selvfølgelig behjælpelige med den praktiske del ved ansøgningen. Men vi påtager os intet ansvar for godkendelse af tilskud til den enkelte deltager.

Skal det være baseret på eksisterende kurser eller uddannelse?

Nej, vi arbejder lige så tit sammen med virksomheder, der har behov for at udvikle en ledelsesgruppe, hvor vi bygger forløbet op fra bunden. Her tager vi ledergruppen gennem et udviklingsforløb, fx med forberedende øvelser, person- og teamprofiler, udviklingsdage og opfølgning. Men vi kan naturligvis også basere virksomhedsforløbet på et eksisterende kursus eller uddannelse og tilpasse det til jer. 

Kan man bygge et forløb op fra bunden?

Ja, vi kan sagtens udarbejde det helt fra bunden. Det gør vi ofte, med udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Hvordan ser et typisk virksomhedsforløb ud?

Her på siden kan du se forskellige eksempler på forløb. Det er i princippet kun fantasien, der sætter grænsen. Vi bygger det op omkring jeres behov og det kan bestå af forskellige elementer, som forberedelseslæsning/refleksionsopgave, profilværktøjer til den enkelte leder eller til teamet, udviklingsdage, læringsgrupper, individuel coaching, opfølgningsdag(e), diplom/eksamen og evaluering. 

Vi har god erfaring med en eller flere opfølgningsdage ca. 1 måned efter første forløb for at sikre transfer og sikre, at der arbejdes videre med de emner og udviklingspunkter, forløbet har sat fokus på.

Hvordan foregår det?

Vi tager typisk en indledende drøftelse af jeres behov, hvor vi spørger ind til udfordringer, målgruppe, udviklingspotentiale mv. Derefter vurderer vi, hvilken konsulent, der vil være den rette til opgaven. Det vurderer vi ud fra branche, erfaring, målgruppe, sprog og emne. Derefter mødes vi igen, hvor konsulenten også deltager. Det giver jer mulighed for at møde vores konsulent og giver os en endnu større afklaring på behov, indhold og sammensætning af forløb. 

Efterfølgende sender vi i et oplæg til jer, hvor vi også har sat priser og datoer på og når vi er enige om det endelig oplæg, så sætter vi den administrative proces i gang og afholder forløbet som aftalt. 

Hvis det er et forløb baseret på vores eksisterende kurser eller uddannelse, som ikke skal bygges op fra bunden, har vi mulighed for at sende jer et oplæg tidligere i processen, så I har en forholdsvis hurtig afklaring omkring indhold og pris. Efterfølgende kobler vi relevant konsulent på processen, så I får mødt hinanden og udvekslet yderligere inden, vi sætter i gang.

Afslutningsvis modtager deltagerne et diplom eller eksamensbevis og får sendt link til evalueringsskema. 

Vi nærlæser altid evalueringerne og tager dem med i vores opfølgende drøftelse med jer efter endt forløb.

Mit Lederskab

Når I vælger kompetenceudvikling hos Lederne Kompetencecenter, giver vi jer lige lidt ekstra. I får nemlig adgang til Mit Lederskab.

Læs mere om Mit Lederskab

Rammeaftaler og bestyrelsesarbejde

Rammeaftaler

Få en række fordele ved en rammeaftale, som ikke er betinget af køb, men som giver din virksomhed mulighed for at opnå rabatter og særlige tilbud. Cirka 4 gange om året sender vi besked til vores rammeaftalekunder omkring mulighed for billetter til arrangementer, rabatordninger samt specialtilbud.

Ved en rammeaftale opnår du:

 • Prisaftale med 10 procent rabat på virksomhedsinterne forløb
 • Loyalitetsbonus
 • 10% rabat på coaching og outplacement
 • Løbende sparring uden beregning
 • 2 billetter til Ledernes Konference Tour efter eget valg én gang om året
 • 1 billet til Ledelsens Dag
 • Nyhedsbrev med nyheder og trends inden for ledelse
Bestyrelsesarbejde

Vi tilbyder også kurser for bestyrelser, som kan berøre emner om bestyrelsens rolle:

 • Hvad vil det egentlig sige at arbejde i en bestyrelse?
 • Hvordan bliver I en synlig bestyrelse?
 • Hverdagen i bestyrelseslokalet herunder regler, procedurer og arbejdsgange
 • Balancen mellem at motivere og være aktivt drivende
 • At være repræsentant for synspunkter vs. repræsentant for bestyrelsen

 

Forslag til bestyrelseskurser:

Bestyrelsesarbejde og Advisory Boards - Bliv klar til bestyrelseslokalet

Bestyrelsesarbejde II - med certificering