Vores outplacementkonsulenter

Vi vil gerne sikre et trygt og udbytterigt outplacementforløb. Derfor går vi langt for det bedst mulige match mellem kandidat og outplacementkonsulent. Det mener vi, giver det bedste resultat.

Alle vores konsulenter har lederbaggrund, solid erhvervserfaring, indsigt i lederes vilkår og et indgående kendskab til de udfordringer og overvejelser, du går med som jobsøgende. Vi har konsulenter over hele landet: læs mere om dem og deres kompetenceområder nedenfor.

København - Sjælland

Carsten Berg

Jeg har i mit arbejdsliv hovedsageligt befundet mig i en kontaktflade med kandidater, enten som områdeansvarlig eller fagspecialist. Derfor har jeg jævnligt befundet mig i én eller flere faglige og/eller personlige udviklingsforløb. Jeg har mere end 15 års erfaring indenfor individuelle rådgivnings- og coachingsforløb for ledere, specialister og medarbejdere. 

Læs mere om Carsten

Min tilgang

Til at balancere min egen ambition omkring succes, gør jeg dette via en fokusering på både de maskuline og de feminine strukturer. Her tænker jeg de maskuline strukturer som visioner, strategier, KPI’er, handlingsplaner etc. og de feminine strukturer som ambitioner, kreativitet, værdiudfoldelse, intuition etc. Det er også disse strukturer og processer som jeg tænker, er særdeles betydningsfulde overfor mennesker som ønsker at ændre deres fremdrift og succes. Og håndteringen af et tillidsbaseret rum, er både vigtigt og essentielt at kunne.

 

Mit CV

2018 - 2019 Selvstændig konsulent
2013 - 2018 Brand Manager & Business Specialist Stress & Well-being, AS3
2013 - 2017 Intern arbejdsmiljø repræsentant, AS3
2003 - 2012 Konsulent, AS3 Companies (rettet mod kunder i såvel privat som offentlig regi)
2013 - Executive rådgiver (psykiske arbejdsmiljø)
2005 - Markana konsulent (stress og psykosociale områder)
2004 - Development konsulent (transitionsledelse og håndtering)
2003 - Outplacement rådgiver (jobrådgivning og krise håndtering)
2002 - 2012 Selvstændig konsulent (personlig udvikling/kriser og kommunikation (før-under-efter))

 

Eva Svane

Jeg har en ledelsesbaggrund indenfor forandringsledelse, organisationsudvikling, samt rådgivning af ledere herunder rekruttering og HR. Som selvstændig konsulent har jeg bidraget til virksomheders strategiske processer og forretningsudvikling, samt opløst de blokeringer og kommunikationsforhindringer, som har hæmmet flow og trivsel.

Læs mere om Eva

Min tilgang
Jeg møder mine kandidater med ægte engagement og indlevelse. Det er vigtigt for mig, at mine kandidater tillader dem selv at sætte kursen mod et optimalt job med en høj grad af bevidsthed om, hvordan de tillader at tage et nyt skridt jobmæssigt uden at gå på kompromis. Mine kandidater siger om mig, at jeg inspirerer og udfordrer til et nyt støttende mindset, som bibringer dem en øget selvindsigt, opgradering af deres evne til selvledelse samt gnist i øjnene. Et outplacementforløb er vellykket, når kandidaten med et forankret fundament i dem selv går ud i det optimale job og organisation for dem, og bidrager med deres unikke kompetencer og potentiale til gavn for dem selv og helheden.

 

Mit CV

2016 - Outplacementkonsulent, Ledernes KompetenceCenter 
2013 Selvstændig konsulent
2010  Chefkonsulent, Hartmanns A/S
2004  Rådgiver, AS3
1997  Driftsleder, ISS A/S
1993  Servicechef, Dansk Supermarked A/S 

Helene Aalling

Jeg har arbejdet med outplacement i knap 10 år. Siden 2004 har jeg drevet egen virksomhed, hvor jeg udover kritiske karriereskift har specialiseret mig i leder- og teamcoaching. Inden da har jeg været hhv. linje- og projektleder samt underviser og intern coach i en tværnordisk organisation.   

Læs mere om Helene

Min tilgang
De mennesker, der kommer ind af døren til mig er ressourcestærke mennesker. Outplacement forløbet  er en mulighed for at  få et bredere og dybere billede af sig selv, som kan give nye handlemuligheder fremover.
Uanset årsagen til ledighed er det en personlig udfordring. Man er vant til at se på sig selv på en bestemt måde og i en bestemt rolle. Min tilgang er, at vi alle indeholder ressourcer og ambitioner, som vi ikke er opmærksomme på og som kan skabe en god vej videre.
Jeg vil gerne bruges som følgesvend og sparringspartner i arbejdet med at genfinde personlige værdier, styrker og drømme og komme videre med fornyet energi hen imod et nyt, meningsfuldt arbejdsliv.

  

Mit CV

2017 - Coach og outplacement konsulent, Ledernes KompetenceCenter 
2007 - Partner i coachingvirksomheden Living Leadership ApS
2004 - 2007 Drevet coachvirksomheden Auctus
1999 - 2004 Leder for HR og kommunikation samt intern coach hos Nordea Finans
1993 - 1999 Linje- og projektleder samt underviser hos Nordea
 

 

Helle Rosendal-Andersen

Jeg har ledelsesbaggrund inden for pharma, service og undervisning. Min rolle har været at lede større strategiske organisatoriske forandringer gennem fokuseret og respektfuld coachende ledelse. Jeg har arbejdet med organisatorisk og personlig forandringsledelse i snart tre årtier.

Læs mere om Helle

Min tilgang
I et outplacement forløb møder jeg dig, hvor du er og ser og hører dine behov inden vi taler om dine faglige- og personlige kompetencer. I coachingen arbejder vi med dig som det hele menneske du er, da det er min fulde overbevisning, at vi går på arbejde som hele mennesker med alt, hvad vi har med os. Mine kandidater siger om mig, at jeg er yderst kompetent, lyttende, fleksibel og dygtig til at stille spørgsmål der åbner op for nye refleksioner. Et outplacement forløb er vellykket, når vi i coachingen finder frem til det, der giver dig energi, så du kommer i det job, hvor du er den bedste udgave af dig selv og kan varetage din jobfunktion smidigt, energifyldt og med stolthed fortælle om dine succeser.

 

Mit CV

2012 Owner og Founder, Attenzion Leadership  
2011  Projektkonsulent, Zealand Business Connection
2002  Souschef, Kerteminde Apotek
1995  Afdelingsleder HTX, Mercantec
1991  Kvalitets- og Udviklingschef, Pronova Biopharma

 

Jesper Møller

Med afsæt i en karriere inden for finansverdenen, en systemisk konsulentuddannelse, samt forskellige kompetenceudviklingsforløb, har jeg som selvstændig executive konsulent mere end 20 års erfaring i professionel rådgivning, coaching og mentoring af ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationer og på tværs af brancher og faggrupper.

Læs mere om Jesper

Min tilgang
I hvert forløb tager jeg udgangspunkt i kandidatens konkrete situation og ønsker. Mit fokus er, at kandidatens nye afsæt eller nye job vil føles rigtigt, give mening og at han/hun har tillid til den nye retning. Mine kandidater siger blandt andet om mig:
 
”Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget præcist blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt. ”

”Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtigt gode resultater.”

Professionelt har jeg støttet 1:1 forløb, workshops og bidraget til større organisationsprocesser - outplacement & jobsøgning, karriereafklaring & udvikling, onboarding, organisationsudvikling, ledelses- & teamudvikling, autentisk/meningsfuldt lederskab. Når den enkelte har været ’ramt’, søgende eller læringsmæssigt har ønsket at ’gå spadestikket dybere’, har jeg yderligere inkluderet mine ekspertiser og processer inden for personlig udvikling.

 

Mit CV

2015 - Executive konsulent, Ledernes KompetenceCenter
2004  Konsulent, AS3 (Job Transition, Development & Stress Management)
2001  Konsulent & Underviser, Mannaz
1998  Konsulent & Underviser, Uddannelseshuset
1998  Virksomhedsejer, Executive konsulent, coach & mentor, JESPER MØLLER
1990  Leder & Executive rådgiver, Danske Bank
1985  Bankrådgiver, Handelsbanken

 

Lars Krogh

Jeg har en ledelsesbaggrund inden for business-sparring og forretningsudvikling. Jeg har rådgivet og været strategisk sparringspartner for ledere og ledergrupper om outplacement, change management, performance og forretningsudvikling. Med i bagagen har jeg en MBA og certificeringer i flere personlighedstests.

Læs mere om Lars

Min tilgang
Jeg tager udgangspunkt i mine kandidaters eksisterende kompetencer og afdækker deres muligheder og veje derudfra. Jeg tror på værdien af den passion, man kan opnå gennem et job, der giver en mulighed for at være den bedste udgave af sig selv. Mine kandidater siger om mig, at jeg giver kompetent og udfordrende rådgivning, og så sætter de stor pris på min lange erfaring med forretning og lederrollen. Et outplacement forløb er vellykket, når mine kandidater er kommet i det rigtige job, og når de med ærlighed og glød i øjnene kan præsentere sig selv og deres succeser.

 

Mit CV

2015 - Chef for outplacement og coaching, Ledernes KompetenceCenter  
2014 Adm. direktør/CEO, MacMann Berg
2013  Direktør, People & Performance
2011  Partner og direktør, AS3 Companies
1999  Markedschef og direktør, COO Nordic, AS3 Companies

 

Merete Skov Jensen

Jeg har erfaring med outplacement på alle niveauer - herunder også executive. Jeg har arbejdet tæt med medico branchen og har ledererfaring fra en stor ingeniørvirksomhed. Derudover har jeg været medejer af firmaer inden for handel, import, produktion og reklamebranchen.

Læs mere om Merete

Min tilgang
Jeg brænder for at hjælpe mennesker og trives med at ”skubbe” folk i den retning, hvor deres potentiale og trivsel er størst. Det er vigtigt, at mine kandidater går afsted med fortællingen om, hvad de bidrager med. Mine kandidater siger om mig, at jeg er professionel, yderst kompetent og verdensmester i at løfte folk. Et outplacementforløb er vellykket, når jeg kan få mine kandidater til at fokusere på det, de allerhelst vil - og gå efter det.

 

Mit CV

2011 - Chefkonsulent & Executive outplacement, Ledernes KompetenceCenter 
2008  Chefkonsulent, Konsulenthuset
2007  Outplacementkonsulent, Hørdum HR
2004  Job- & karrierekonsulent, JobDK
2002  Konsulent, FORCE Technology - dk-TEKNIK
1990  Leder, dk-TEKNIK

 

Sevim Djasferova

Jeg har igennem mine 27 år i erhvervslivet haft ledelsesansvar i bl.a. analyse-, finans og konsulentbranchen. De seneste mange år har jeg fungeret som sparringspartner, coach og rådgiver for ledergrupper og nøglemedarbejdere indenfor outplacement, forandringsledelse, ledelsesudvikling, forretningsudvikling og performance optimering.

Læs mere om Sevim

Min tilgang
Jeg tager altid udgangspunkt i mine kandidaters styrker, successer, drømme og ønsker til deres næste job og holder det op imod deres opnåede resultater, kompetencer og potentiale og på den baggrund rådgiver, coacher og hjælper jeg dem til at sætte deres kompetencer bedst muligt i spil og lande det for dem rigtige job. Mine kandidater siger om mig, at jeg er professionel, erfaren, troværdig, empatisk, engageret og direkte – en rådgiver der ikke er bange for at udfordre mine kandidater til altid at gå et skridt videre for at komme i mål.
Et outplacement forløb er vellykket, når vi i fællesskab har skabt rammerne for en lærerig, tillidsfuld og effektiv proces omkring vores fælles mål: at få dig bedst muligt videre til dit næste (drømme)job.

 

Mit CV

2015 - Ekstern konsulent, Ledernes KompetenceCenter
2008 - 2016  Konsulent indenfor lederudvikling og facilitering af Selvledelsesforløb, Oxford Leadership Academy
2008 - 2015  Ekstern ledelseskonsulent, coach og facilitator, AS3 Companies
2008 - Direktør, Executive coach og rådgiver, Human Potential 
2001 - 2008  Markedschef, AS3 Companies
1995 - 2001  Kommunikationschef,  BankInvest
1993 - 1995  Personalechef, Norstadt (tidligere I&A Research A/S)

 

Fyn

Jørn Ravn

Efter 7 år i forsvaret, med udstationering for både FN og NATO, blev jeg uddannet som sælger i Californien. Siden har jeg gjort karriere indenfor internationale koncerner og bestredet stillinger som salgschef, business development manager, business manager, salgsdirektør og administrerende direktør.

Læs mere om Jørn

Min tilgang
I min dagligdag som headhunter hos F10 Human Resource, sidder jeg på den anden side af bordet i forhold til jobansøgere og kandidater. Netop denne rolle gør, at jeg kan hjælpe outplacement kandidater med at blive skarpe på, hvad der skal til for at lande jobbet. Så jeg udfordrer på både styrker og svagheder for at hjælpe
Jeg har, både som ansat leder med stort personaleansvar og som selvstændig erhvervsdrivende i 10 år, selv siddet i stolen med de udfordringer, som din kommende chef har. Jeg kender tilfredsheden ved at have ansat den rigtige medarbejder – og tilsvarende den smertelige erkendelse ved at have ansat den forkerte. Denne erkendelse gælder jo på begge sider af bordet, så det er mindst lige så vigtigt, at outplacement kandidaten kommer videre i det rigtige job – ikke bare et job.

Fyn, Midt- og Sydjylland

Peter Jacobsen

Jeg har erfaring med outplacement, karriererådgivning, headhunting, rekruttering, procesledelse samt HR. Jeg er uddannet inden for salg, markedsføring og HR og har tidligere haft leder- og konsulentstillinger inden for detailhandelssamarbejde, reklamebureau, konferencecentre-, feriecentre og hoteller samt pengeinstitut.

Læs mere om Peter

Min tilgang
Det er vigtigt for mig at få afklaret, hvilke forventninger, behov og ønsker mine kandidater har til en fremtidig karriere inden for ledelse. Jeg lægger stor vægt på god dialog, fremdrift og synlige resultater. Mine tidligere kandidater har sagt om mig, at jeg er en god menneskekender, og at jeg sikrer et optimalt forløb med gensidig respekt. Et outplacementforløb er vellykket, når mine kandidater er kommet i et job, der indfrier de forventninger, de har til en fremtidig karriere.

 

Mit CV

2014 - Chefkonsulent, Ledernes KompetenceCenter
2013  Karriererådgiver, Lederne
2010  Regionschef, Jobdk A/S
2010  Chefkonsulent, Ballisager A/S
2009  Konsulent, Ballisager A/S
2008  Konsulent. Right Job Match
2001  Afdelingsleder, TEMP-TEAM Danmark

Midtjylland

Lilli Thomasen

Jeg har 13 års erfaring som selvstændig konsulent. Derudover har jeg arbejdet med ledelse og bestyrelsesarbejde, outplacement, kompetenceafklaring, karriererådgivning, ledersparring, undervisning og netværk. Bag mig har jeg en finansiel uddannelse og en certificering inden for ledelsesudvikling, Garuda-test, outplacement og coaching.

Læs mere om Lilli

Min tilgang
Jeg møder mine kandidater i øjenhøjde og respekterer dem for de individer og ledere, de er. Jeg brænder for at lære deres personlighed at kende og dermed få den viden, der skal til for, at jeg kan støtte dem i at lande det rigtige job. Det er vigtigt for mig, at mine kandidater har sig selv med som et helt menneske igennem processen fra opsagt til nyt job. Mine kandidater siger om mig, at jeg giver dem tro på, at det nok skal lykkes. Et outplacementforløb er vellykket, når mine kandidater efter en proces med op- og nedture lander drømmejobbet og går styrket ud af døren.

 

Mit CV

2014-  Outplacementkonsulent, Ledernes KompetenceCenter 
2011  Karrierekonsulent, Lederne 
1998  Direktør og indehaver, LT Consult, samt konsulent hos AS3 og underviser hos Krifa 
1986   Afdelingsleder og bankrådgiver, Østjysk Bank
1974  Bankrådgiver, Handelsbanken  

Henriette Jørgensen

Mit afsæt er mere end 20 års erfaring inden for Executive Search, Search & Selection, Assessment & Performance samt Coaching & Outplacement. Gennem årene har jeg været sparringspartner for ledere på tværs af brancher og funktionsområder. Cand. merc i international marketing er mit uddannelsesmæssige fundament.

Læs mere om Henriette

Min tilgang
Mit engagement er forankret i en stor og ægte interesse for det, jeg arbejder med. Referencer siger om mig, at min evne til at give kvalificeret medspil og modspil er unik. Mine kandidater oplever værdien af, at jeg aktivt lytter, bidrager, udfordrer og stiller (også de svære) spørgsmål. Ikke to kandidater er ens, og mine kandidater oplever, at deres forløb tilpasses deres situation. Afklaring af kompetencer, muligheder og ønsker for fremtiden er fundamentet for at tage ”det rigtige næste skridt”. Med gensidig tillid kommer gensidig respekt, det er en stor gave at se kandidater med smil på læben komme godt videre.

Derudover er jeg certificeret i følgende HR-værktøjer: OPTO (personlighedstest), MPA (Master Person Analysis), ACE (Adjustable Competence Evaluation), MSA (Master Sales Analysis), EASI (Master Typologitest), KP Explorer (Personality Test), PPA (Thomas Person Profil Analysis).

 

Mit CV

2016 - Outplacementkonsulent, Ledernes KompetenceCenter 
2014 -  Managing Partner & Headhunter, PROSPIRA ApS
2012 - 2014  Headhunter - Self-employed, HR Mæglerne
2010 - 2012  Senior Consultant/Partner, Excellent Match Talentor A/S
2004 - 2010  Chefkonsulent, Excellent Match A/S

 

Jens Peter Holm

Mit virke som konsulent inden for Outplacement og rekruttering af ledere og specialister bygger på solid faglig indsigt og mere end 25 års erfaring med Human Resources, ledelse og salg. Jeg er resultat- og forretningsorienteret, og mine teoretiske rødder er inden for det digitale og IT.  Med i bagagen har jeg herudover en Mastercoach uddannelse og certificeringer i forskellige personlighedstests.

Læs mere om Jens

Min tilgang
Jeg tager afsæt i mine kandidaters karriereforløb, kompetencer og ikke mindst hvad der motiverer. Derfra arbejder jeg målrettet på at skabe bevidsthed om muligheder og de forskellige veje, der kan være til det rigtige job. Mit arbejde med Outplacement udmønter sig i en kombination af rådgivning og coaching.  Mine kandidater fortæller, at de sætter pris på, at jeg er udfordrende i min stil, og at jeg bibringer dem viden og erfaring fra mine mere end 20 år med rekruttering af ledere og specialister. Resultatmålet for mine kandidater er naturligvis, at de lander det rigtige job. Samtidig stræber jeg efter at mine kandidater oplever et berigende forløb, der giver dem udbytte i forhold til såvel det næste job som den videre karriere.

 

Mit CV

2019 - Konsulent, Ledernes KompetenceCenter 
2012 - Seniorkonsulent og direktør, Cruit Consult ApS

2008 - 2011

HR manager, Arrow ECS Nordic A/S
2007   Headhunter, MachtMaker A/S 
1999 - 2006 Direktør og rekrutteringskonsulent, I-Consult ApS

Peter Lund Jørgensen

Jeg har mere end 10 års erfaring med Executive Search, Search & Selection, Assessment & Performance samt Coaching & Outplacement. Jeg har over 24 års salgs- og ledelseserfaring fra (inter)nationale og børsnoterede industri-, it-, revisions- og konsulentvirksomheder og har erfaring med etablering, køb, salg, fusion samt børsnotering af virksomheder.

Læs mere om Peter

Min tilgang
Jeg er ambitiøs på mine kandidaters vegne og passioneret for at hjælpe hver enkelt kandidat til at opnå større indsigt, positionere sig bedst muligt og udnytte sit fulde potentiale. Mit mål er at skabe værdi og se hver eneste kandidat komme styrket videre!
Mine kandidater beskriver mig som inspirerende, kompetent og professionel med fokus på individuel rådgivning. Mine kandidater værdsætter, at jeg er alsidig og udviklingsorienteret samt evner til at udfordre og skabe eftertanke via konstruktiv motiverende sparring.

Derudover er jeg cand.merc., har læst MBA (USA) samt undervist på cand.merc. studiet og ingeniørstudiet. Jeg har gennemført diverse salgs- og ledelseskurser og er certificeret i en række personprofil-, kompetence- samt typologianalyser.

 

Mit CV

2016 - Outplacementkonsulent, Ledernes KompetenceCenter
2014 -  Managing Partner & Headhunter, PROSPIRA ApS
2012 - 2014  Headhunter - Self-employed, HR Mæglerne A/S
2009 - 2012  Partner, Talentor A/S
2008 - 2009  Sales & Client Service Manager, PwC P/S
2005 - 2008  Sales & Business Unit Manager - Head of Services, IT InterGroup A/S
1999 - 2005  Global Enterprise Account Manager, HP Denmark A/S
1996 - 1999  Export Manager, Expedit A/S

Midt- og Sydjylland

Peter Otto Nielsen

Jeg arbejder med fokus på Search og rekruttering fra ”start til slut”. Personligt, så er jeg en ægte netværker, der opbygger relationer, kortlægger behov og skaber resultater via dialog, opfølgning og synlige resultater. Jeg har specialer i udarbejdelse og eksekvering af strategier, solid kommerciel forståelse, og så er jeg en kreativ forandringsleder og ildsjæl. 

Læs mere om Peter

Min tilgang
Selvom jeg har været bankmand i 25 år, går jeg ikke i ekstase over et regneark. Derimod er jeg interesseret i historien bag regnearket. Jeg interesserer mig for menneskerne og deres historie – jeg har det på samme måde med mine outplacement kandidater. Alle kommer med deres unikke historie og deres specielle fortælling. Det er det, der gør det sjovt at møde kandidaten, der hvor kandidaten er, og så arbejde videre derfra. Jeg kommer med erfaring og viden fra rekrutteringsbranchen, idet jeg siden 2016 er og er partner i CoreCompetence – executive search.
Jeg brænder for at være med til at sætte det rigtige hold i en virksomhed og se både mennesker og virksomheden vokse med opgaven. Det er en stor tilfredsstillelse at se glæden hos et menneske, der lykkes med noget, og at kunne bidrage til en virksomheds udvikling ved at rekruttere og rådgive ud fra deres styrker og muligheder. Jeg nyder, når det lykkes at få en outplacement kandidaten rekrutteret til en virksomhed, og at se det rigtige match.

 

Mit CV

2017 - Konsulent, Ledernes KompetenceCenter 
2016  Partner, CoreCompetence ApS – Executive Search
2011 - 2016  Afdelingsdirektør, BankNordik Horsens
2006 - 2011  Afdelingsdirektør, Sparekassen Østjylland Horsens
2001 - 2006  Souchef og erhvervsrådgiver, Handelsbanken Horsens
1996 - 2001  Erhvervsrådgiver og filialleder, Sydbank
1990 - 1996 Elev og bankassistent, Aktivbanken / Sydbank