Vores outplacementkonsulenter

Vi vil gerne sikre et trygt og udbytterigt outplacementforløb. Derfor går vi langt for det bedst mulige match mellem kandidat og outplacementkonsulent. Det mener vi, giver det bedste resultat.

Alle vores konsulenter har lederbaggrund, solid erhvervserfaring, indsigt i lederes vilkår og et indgående kendskab til de udfordringer og overvejelser, du går med som jobsøgende. Vi har konsulenter over hele landet: læs mere om dem og deres kompetenceområder nedenfor.

København - Sjælland

Carsten Berg

Jeg har i mit arbejdsliv hovedsageligt befundet mig i en kontaktflade med kandidater, enten som områdeansvarlig eller fagspecialist. Derfor har jeg jævnligt befundet mig i én eller flere faglige og/eller personlige udviklingsforløb. Jeg har mere end 15 års erfaring indenfor individuelle rådgivnings- og coachingsforløb for ledere, specialister og medarbejdere. 

Carsten Berg
Læs mere om Carsten 

Min tilgang
Til at balancere min egen ambition omkring succes, gør jeg dette via en fokusering på både de maskuline og de feminine strukturer. Her tænker jeg de maskuline strukturer som visioner, strategier, KPI’er, handlingsplaner etc. og de feminine strukturer som ambitioner, kreativitet, værdiudfoldelse, intuition etc. Det er også disse strukturer og processer som jeg tænker, er særdeles betydningsfulde overfor mennesker som ønsker at ændre deres fremdrift og succes. Og håndteringen af et tillidsbaseret rum, er både vigtigt og essentielt at kunne.

 

Mit CV

 • 2018-2019 Selvstændig konsulent
 • 2013-2018 Brand Manager & Business Specialist Stress & Well-being, AS3
 • 2013-2017 Intern arbejdsmiljø repræsentant, AS3
 • 2003-2012 Konsulent, AS3 Companies (rettet mod kunder i såvel privat som offentlig regi)
 • 2013- Executive rådgiver (psykiske arbejdsmiljø)
 • 2005- Markana konsulent (stress og psykosociale områder)
 • 2004- Development konsulent (transitionsledelse og håndtering)
 • 2003- Outplacement rådgiver (jobrådgivning og krise håndtering)
 • 2002-2012 Selvstændig konsulent (personlig udvikling/kriser og kommunikation (før-under-efter)

Evalisa Svane

Jeg har en ledelsesbaggrund indenfor forandringsledelse, organisationsudvikling, samt rådgivning af ledere herunder rekruttering og HR. Som selvstændig konsulent har jeg bidraget til virksomheders strategiske processer og forretningsudvikling, samt opløst de blokeringer og kommunikationsforhindringer, som har hæmmet flow og trivsel.

Evalisa
Læs mere om Evalisa

Min tilgang
Jeg møder mine kandidater med ægte engagement og indlevelse. Det er vigtigt for mig, at mine kandidater tillader dem selv at sætte kursen mod et optimalt job med en høj grad af bevidsthed om, hvordan de tillader at tage et nyt skridt jobmæssigt uden at gå på kompromis. Mine kandidater siger om mig, at jeg inspirerer og udfordrer til et nyt støttende mindset, som bibringer dem en øget selvindsigt, opgradering af deres evne til selvledelse samt gnist i øjnene. Et outplacementforløb er vellykket, når kandidaten med et forankret fundament i dem selv går ud i det optimale job og organisation for dem, og bidrager med deres unikke kompetencer og potentiale til gavn for dem selv og helheden.

Mit CV

 • 2016- Outplacementkonsulent, Lederne Kompetencecenter
 • 2013 Selvstændig konsulent
 • 2010 Chefkonsulent, Hartmanns A/S
 • 2004 Rådgiver, AS31997 Driftsleder, ISS A/S
 • 1993 Servicechef, Dansk Supermarked A/S 

Helene Aalling

Jeg har arbejdet med coaching, træning og udvikling af ledere og teams i godt 25 år. Siden 2004 i regi af egen virksomhed. Inden da som linje- og projektleder samt underviser og intern coach i en tværnordisk organisation.  Jeg er MCC-certificeret via International Coaching Federation (ICF), CTPC-certificeret teamcoach via Team Coaching International samt eksamineret mediator.
Helene Aalling
Læs mere om Helene

Min tilgang
De mennesker, der kommer ind af døren til mig er ressourcestærke mennesker. Outplacement forløbet  er en mulighed for at  få et bredere og dybere billede af sig selv, som kan give nye handlemuligheder fremover.
Uanset årsagen til ledighed er det en personlig udfordring. Man er vant til at se på sig selv på en bestemt måde og i en bestemt rolle. Min tilgang er, at vi alle indeholder ressourcer og ambitioner, som vi ikke er opmærksomme på og som kan skabe en god vej videre.
Jeg vil gerne bruges som følgesvend og sparringspartner i arbejdet med at genfinde personlige værdier, styrker og drømme og komme videre med fornyet energi hen imod et nyt, meningsfuldt arbejdsliv.

Mit CV

 • 2017- Coach og outplacement konsulent, Lederne Kompetencecenter
 • 2007- Partner i coachingvirksomheden Living Leadership ApS
 • 2004-2007 Drevet coachvirksomheden Auctus
 • 1999-2004 Leder for HR og kommunikation samt intern coach hos Nordea Finans
 • 1993-1999 Linje- og projektleder samt underviser hos Nordea

Helle Rosendahl-Andersen

Jeg har ledelsesbaggrund inden for pharma, service og undervisning. Min rolle har været at lede større strategiske organisatoriske forandringer gennem fokuseret og respektfuld coachende ledelse. Jeg har arbejdet med organisatorisk og personlig forandringsledelse i snart tre årtier.

Helle Rosendahl-Andersen
Læs mere om Helle 

Min tilgang
I et outplacement forløb møder jeg dig, hvor du er og ser og hører dine behov inden vi taler om dine faglige- og personlige kompetencer. I coachingen arbejder vi med dig som det hele menneske du er, da det er min fulde overbevisning, at vi går på arbejde som hele mennesker med alt, hvad vi har med os. Mine kandidater siger om mig, at jeg er yderst kompetent, lyttende, fleksibel og dygtig til at stille spørgsmål der åbner op for nye refleksioner. Et outplacement forløb er vellykket, når vi i coachingen finder frem til det, der giver dig energi, så du kommer i det job, hvor du er den bedste udgave af dig selv og kan varetage din jobfunktion smidigt, energifyldt og med stolthed fortælle om dine succeser.

Mit CV

 • 2012 Owner og Founder, Attenzion Leadership
 • 2011 Projektkonsulent, Zealand Business Connection
 • 2002 Souschef, Kerteminde Apotek
 • 1995 Afdelingsleder HTX, Mercantec
 • 1991 Kvalitets- og Udviklingschef, Pronova Biopharma

 

Jesper Møller

Med afsæt i en karriere inden for finansverdenen, en systemisk konsulentuddannelse, samt forskellige kompetenceudviklingsforløb, har jeg som selvstændig executive konsulent mere end 20 års erfaring i professionel rådgivning, coaching og mentoring af ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationer og på tværs af brancher og faggrupper.

Jesper Møller
Læs mere om Jesper

Min tilgang
I hvert forløb tager jeg udgangspunkt i kandidatens konkrete situation og ønsker. Mit fokus er, at kandidatens nye afsæt eller nye job vil føles rigtigt, give mening og at han/hun har tillid til den nye retning. Mine kandidater siger blandt andet om mig:
 
”Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget præcist blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt. ”

”Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtigt gode resultater.”

Professionelt har jeg støttet 1:1 forløb, workshops og bidraget til større organisationsprocesser - outplacement & jobsøgning, karriereafklaring & udvikling, onboarding, organisationsudvikling, ledelses- & teamudvikling, autentisk/meningsfuldt lederskab. Når den enkelte har været ’ramt’, søgende eller læringsmæssigt har ønsket at ’gå spadestikket dybere’, har jeg yderligere inkluderet mine ekspertiser og processer inden for personlig udvikling.

Mit CV

 • 2015- Executive konsulent, Lederne Kompetencecenter
 • 2004 Konsulent, AS3 (Job Transition, Development & Stress Management)
 • 2001 Konsulent & Underviser, Mannaz
 • 1998 Konsulent & Underviser, Uddannelseshuset
 • 1998 Virksomhedsejer, Executive konsulent, coach & mentor, JESPER MØLLER
 • 1990 Leder & Executive rådgiver, Danske Bank
 • 1985 Bankrådgiver, Handelsbanken

Sevim Djasferova

Jeg har igennem mine 27 år i erhvervslivet haft ledelsesansvar i bl.a. analyse-, finans og konsulentbranchen. De seneste mange år har jeg fungeret som sparringspartner, coach og rådgiver for ledergrupper og nøglemedarbejdere indenfor outplacement, forandringsledelse, ledelsesudvikling, forretningsudvikling og performance optimering.

Sevim Djasferova
Læs mere om Sevim

Min tilgang
Jeg har igennem mine over 25 år i erhvervslivet haft ledelsesansvar i bl.a. analyse-, finans og konsulentbranchen. De seneste 14 år har jeg fungeret som sparringspartner, rådgiver, facilitator og coach for ledere, specialister og nøglemedarbejdere indenfor lederudvikling, outplacement, forandringsledelse samt forretningsudvikling. 
 
Med en professionel indgangsvinkel, empatisk tilgang og en sund humor, er jeg drevet af at gøre en forskel for mine kandidater. 
Min force er, at jeg har en dyb og bred forretningsforståelse kombineret med en stor interesse og indsigt i den menneskelige psyke. 
 
Med udgangspunkt i mine kandidaters styrker, successer, kompetencer og passion, coacher og hjælper jeg dem til at finde frem til og udfolde deres fulde potentiale. 
Jeg hjælper dem til at formidle, vise og sætte deres kompetencer bedst muligt i spil og lande det for dem rigtige job. 
 
Mine kandidater siger om mig, at jeg er troværdig, professionel, engageret og direkte – ”en rådgiver, som ikke er bange for at udfordre én til altid at gå et skridt mere for at komme i mål”. Et outplacement forløb er vellykket, når vi i fællesskab har skabt rammerne for en lærerig, tillidsfuld og produktiv proces omkring vores fælles mål: at få dig bedst muligt videre til dit næste (drømme) job. 

Mit CV

 • 2015- Ekstern konsulent, Lederne Kompetencecenter
 • 2008-2016 Konsulent indenfor lederudvikling og facilitering af Selvledelsesforløb, Oxford Leadership Academy
 • 2008-2015 Ekstern ledelseskonsulent, coach og facilitator, AS3 Companies
 • 2008-  Direktør, Executive coach og rådgiver, Human Potential 
 • 2001-2008 Markedschef, AS3 Companies
 • 1995-2001 Kommunikationschef,  BankInvest
 • 1993-1995 Personalechef, Norstadt (tidligere I&A Research A/S)

Fyn og Jylland

Frank Emanuelsen

Jeg har arbejdet med outplacement gennem mange år, og har erfaring med alle aspekter heraf. Først og fremmest individuel rådgivning, også på executive niveau, men også rekruttering, afholdelse af workshop’s, seminarer og webinarer m.v. Som rygstød har jeg en karriere som leder og chef bag mig, og er idag Partner i en konsulentvirksomhed, hvor vi arbejder med strategi, executive coaching og lederudvikling.
Frank Emanuelsen
Læs mere om Frank 

Min tilgang
Et outplacement forløb er en mulighed for at få et bredere og dybere billede af sig selv, som kan give nye handlemuligheder fremover. Der ligger også ofte en pludselig personlig udfordring bag ønsket om at indgå i forløbet. Nogle gange en stor udfordring og andre gange mere et behov for en sparringspartner. Uanset hvad, så motiveres jeg af at blive brugt som sparringspartner og rådgiver, i den proces der skal til for at du kan finde en ny balance og et nyt ståsted. En balance i pagt med dine værdier, styrker, erfaringer, karriere, motivation og drømme, og en proces hvor billedet af dig og din præsentation er i højsædet. Målet er ikke mindst at inspirere og motivere dig, på en måde så vi kan skabe bevidsthed om muligheder og de forskellige veje, der kan være til det rigtige job. Jeg bliver glad, når du med ro i både krop og stemme kan kan præsentere dig selv, dit valg og dit nye ståsted, om det er det optimale job eller et andet valg.

Mit CV

 • 2011- Partner og direktør, 2OPTIMIZE Strategi og lederudvikling
 • 2018- Coach og outplacement konsulent, Lederne Kompetencecenter
 • 2005-2012 Bestyrelsesmedlem, Kennedy Center og Statens øjenklinik
 • 2004-2018 Ledelseskonsulent, AS3 (Outplacement, coach, facilitator og stress rådgiver)
 • 2003-2011 Direktør og medejer, produktudviklingsvirksomhed fast ejendom
 • 2000-2004 Chef for jysk division, ISS
 • 1991-1998 Lederudviklingscoach og HR konsulent, PostNord

Henriette Jørgensen

Mit afsæt er mere end 20 års erfaring inden for Executive Search, Search & Selection, Assessment & Performance samt Coaching & Outplacement. Gennem årene har jeg været sparringspartner for ledere på tværs af brancher og funktionsområder. Cand. merc i international marketing er mit uddannelsesmæssige fundament.

Henriette Jørgensen
Læs mere om Henriette

Min tilgang
Mit engagement er forankret i en stor og ægte interesse for det, jeg arbejder med. Referencer siger om mig, at min evne til at give kvalificeret medspil og modspil er unik. Mine kandidater oplever værdien af, at jeg aktivt lytter, bidrager, udfordrer og stiller (også de svære) spørgsmål. Ikke to kandidater er ens, og mine kandidater oplever, at deres forløb tilpasses deres situation. Afklaring af kompetencer, muligheder og ønsker for fremtiden er fundamentet for at tage ”det rigtige næste skridt”. Med gensidig tillid kommer gensidig respekt, det er en stor gave at se kandidater med smil på læben komme godt videre.

Derudover er jeg certificeret i følgende HR-værktøjer: OPTO (personlighedstest), MPA (Master Person Analysis), ACE (Adjustable Competence Evaluation), MSA (Master Sales Analysis), EASI (Master Typologitest), KP Explorer (Personality Test), PPA (Thomas Person Profil Analysis).

Mit CV

 • 2016- Outplacementkonsulent, Ledernes KompetenceCenter
 • 2014-  Managing Partner & Headhunter, PROSPIRA ApS
 • 2012-2014 Headhunter - Self-employed, HR Mæglerne
 • 2010-2012 Senior Consultant/Partner, Excellent Match Talentor A/S
 • 2004-2010  Chefkonsulent, Excellent Match A/S

 

Læs mere om Jens

Min tilgang
Som coach er jeg meget inspireret af Peter Langs citat: ”Bag et hvert problem gemmer der sig en frustreret drøm – og drømmen kom først.” Jeg er optaget af det, der virker; velvidende at der meget vel kan være problemer. Men mit udgangspunkt er, at det du fokuserer på vokser. For mig er coaching en samskabende samtale, hvor jeg gennem undersøgende og udforskende spørgsmål hjælper og inspirerer fokuspersonen til at reflektere og lære af sine erfaringer og blive klogere på sine handlemuligheder og evner i forhold til konkrete problemstillinger og udfordringer. Sidst men ikke mindst, så har jeg en holistisk tilgang med afsæt i fokuspersonens professionelle liv. Velvidende at både det personlige og det mere private også kan være en del af udfordringen. '

Mit CV

 • 2018-  Associeret partner, Emerging
 • 2017-  Ekstern coach, Lederne Kompetencecenter
 • 2011-  Indehaver, Strat & Co. 
 • 2010-2011  Kommunikationsrådgiver, Hset Stræk i Vejle
 • 2006-2009 Direktør, sekretariatschef mm., Dansk Landbrugsrådgivnings forskellige DBLR - centre
 • 1999-2006  Direktør, Danpo A/S
 • 1996-1999  Kommunikationsdirektør, Scandinavian Poulty/Danpo 
 • 1994-1996  Marketingschef, Plan Design A/S
 • 1993-1994  Brandmanager, Nestlé Danmark A/S
 • 1986-1993  Direktionssekretær, informationschef mm., Tulip koncernen
 • 1984-1986  Økonomisk konsulent, Danske Slagterier

Jens Peter Holm

Mit virke som konsulent inden for Outplacement og rekruttering af ledere og specialister bygger på solid faglig indsigt og mere end 25 års erfaring med Human Resources, ledelse og salg. Jeg er resultat- og forretningsorienteret, og mine teoretiske rødder er inden for det digitale og IT.  Med i bagagen har jeg herudover en Mastercoach uddannelse og certificeringer i forskellige personlighedstests.

Jens Peter Holm
Læs mere om Jens

Min tilgang
Jeg tager afsæt i mine kandidaters karriereforløb, kompetencer og ikke mindst hvad der motiverer. Derfra arbejder jeg målrettet på at skabe bevidsthed om muligheder og de forskellige veje, der kan være til det rigtige job. Mit arbejde med Outplacement udmønter sig i en kombination af rådgivning og coaching.  Mine kandidater fortæller, at de sætter pris på, at jeg er udfordrende i min stil, og at jeg bibringer dem viden og erfaring fra mine mere end 20 år med rekruttering af ledere og specialister. Resultatmålet for mine kandidater er naturligvis, at de lander det rigtige job. Samtidig stræber jeg efter at mine kandidater oplever et berigende forløb, der giver dem udbytte i forhold til såvel det næste job som den videre karriere.

Mit CV

 • 2019- Konsulent, Lederne Kompetencecenter
 • 2012-  Seniorkonsulent og direktør, Cruit Consult ApS
 • 2008-2011 HR manager, Arrow ECS Nordic A/S
 • 2007  Headhunter, MachtMaker A/S 
 • 1999-2006 Direktør og rekrutteringskonsulent, I-Consult ApS