Har du spørgsmål angående kurser for ledige?

Her på siden kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om jobrettet uddannelse.

Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål eller har brug for uddybning vedrørende din situation, så er du velkommen til at ringe ind til os på hverdage mellem kl. 9.00-16.00 på tlf. 7874 7309.

Ofte stillede spørgsmål:

Jeg er i tvivl, om et kursus for ledige er noget for mig?

Kurser for ledige er også kendt som 6 ugers jobrettet uddannelse, og vi udbyder kun kurser til ledige, som fremgår af den landsdækkende og regionale positivliste.  

Kurserne dækker over en række forskellige emner og nogen udbydes også med en tilhørende certificering i bl.a. Prince2 Foundation eller Six Sigma. Hvis du er i tvivl om hvilket kursus der passer til dig og dine behov, så ring ind og snak med en af vores konsulenter. Vi sidder klar alle hverdage fra kl. 9-16 på tlf. 32833610. 

Kurser for ledige er uden egenbetaling og bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

Hvornår kan jeg tilmelde mig et kursus for ledige?

Du kan starte på et kursus (dvs. påbegynde den første kursusdag), når du har været ledig i 5 uger. 

Du kan allerede søge om optagelse på et kursus fra din første ledighedsdag.

Hvad er en AR237 blanket?

AR237 blanketten er den blanket, du indsender, når du søger om et kursus for ledige (også kendt som 6 ugers jobrettet uddannelse). Det er din a-kasse, der skal godkende blanketten, og du er først godkendt til at deltage på kurset, når de har gjort det. 

Bemærk, at du kun skal udfylde side 1 af blanketten, og at den skal underskrives i hånden. 

Er det min a-kasse eller mit jobcenter, der skal bevilge kurset?

A-kassen bevilger et kursus for ledige, hvis du er: 

 • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
 • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker eller salgsassistent.
 • Faglært og kort videregående uddannelse: Du er for eksempel handelsøkonom.

Du skal derfor søge bevilling af kurset ved at udfylde en AR237 blanket (den bliver automatisk fremsendt til dig, når du tilmelder dig kurset på vores hjemmeside)

Jobcenteret bevilger et kursus for ledige, hvis du derimod har en:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • eller en højere uddannelse

Er du indenfor de første 3 måneder af din ledighedsperiode, så skal du gøre følgende:
Tag direkte kontakt til din A-kasse. Din A-kasse hjælper dig med, om du kan blive indstillet til et uddannelsesforløb via dit jobcenter.
Det er dit jobcenter der afgør, om du kan blive bevilget forløbet.

Er du efter de første 3 måneder af din ledighedsperiode, så skal du gøre følgende:
Tag direkte kontakt til dit jobcenter eller jobkonsulent. Det er dit jobcenter der afgør, om du kan blive bevilget forløbet.

Hvordan tilmelder jeg mig et kursus for ledige?

Her på vores hjemmeside kan du se, hvilke kurser vi udbyder for ledige.

 1. Vælg det kursus, du ønsker at tilmelde dig. Nederst på den pågældende side kan du se, hvilke byer vi udbyder kurset i. Vælg den by og den dato, du ønsker at tilmelde dig og klik tilmeld. Udfyld herefter dine oplysninger og klik på send tilmelding.
 2. Indenfor få minutter vil du modtage en mail, som er din kvittering for din tilmelding.
 3. Herefter modtager du endnu en mail med en AR237 blanket vedhæftet og en vejledning til hvordan denne skal udfyldes. Det er også beskrevet, hvad du skal gøre, hvis det er jobcentret, der skal bevilge forløbet.
  Blanketten, CV og dit uddannelsesbevis uploader du her (enten i billedformat eller som scan).
 4. Du vil få direkte besked fra din a-kasse eller jobcenter om, hvorvidt dit forløb er blevet bevilget. 

Får du bevilget kurset, så hører du fra os cirka en uge inden kursusstart angående praktiske oplysninger og fremmøde. 

Hvad hvis jeg kommer i job inden kursusstart?

Hvis du kommer i job inden kursusstart, bortfalder din ret til kurset, og vi må afmelde dig. Du bedes derfor informere os om, at du er kommet i job hurtigst muligt. 

Hvad hvis jeg kommer i job midt i kursusforløbet?

Som kursussted vil vi gerne lade dig fortsætte, hvis du kan være til stede på alle de resterende undervisningsdage, men det formelle ok, skal du have fra din a-kasse eller dit jobcenter, samt din nye arbejdsgiver. 

Derudover bedes du også hurtigst muligt informere os, om at du er kommet i job.

Skal jeg selv betale for noget i forbindelse med kurset?

Nej, kursusudgiften dækkes af din a-kasse eller dit jobcenter. 

Du får udleveret kursusmateriale den dag, du starter.

Kan jeg modtage kursusmaterialet før tid?

Afholdes kurset som fysisk fremmøde: Nej. 

Afholdes kurset som online-forløb: Kursusmaterialet bliver sendt med posten, når du er godkendt til kurset af din a-kasse / jobcenter. 

Kan jeg få kørselsgodtgørelse?

Hvis du er godkendt gennem din a-kasse med en AR237 blanket, kan der ikke søges om kørselsgodtgørelse. 

Har du fået bevilliget forløbet gennem dit jobcenter og på en jobplan, kan du søge om kørselsgodtgørelse, men kun hvis du har mere end 24 km. mellem din bopæl og uddannelsesstedet. 

Kan jeg underskrive AR237 med MitID eller digital signatur?

Nej, a-kassen kræver at AR237 blanketten er underskrevet med din originale underskrift. 

Du kan enten vælge at scanne eller tage et billede af blanketten, når du uploader den til os.

Kan jeg ikke sende mit CV istedet for et uddannelsesbeviset?

Nej. Det er et krav fra den udbudshavende skole, at vi modtager dit uddannelsesbevis, for at du formelt kan blive optaget på uddannelsen og få et eksamensbevis for din deltagelse. Hvis det er helt umuligt at fremskaffe uddannelsesbeviser - hvis det eksempelvis er bortkommet, så skal vi have et udførligt CV, og du skal igennem en realkompetencevurdering, hvilket kan tage op til flere uger.

Skal jeg sende alle mine uddannelsesbeviser?

Nej, du skal kun sende ét adgangsgivende bevis, og det nyeste bevis er rigeligt.

Kan jeg fremsende dokumenterne via e-mail?

Nej, grundet GDPR lovgivningen skal du uploade dine dokumenter sikkert og krypteret.

På vores hjemmeside kan du uploade dem sikkert her (enten i billedformat eller scan).

Se alle jobrettede uddannelser for ledige (32)