Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Ledercoaching

I løbet af et coachingforløb får du klarhed over dine grundlæggende værdier og fokus på områder, der styrker dit lederskab.

Du opnår samtidig større gennemslagskraft og udvikler dine generelle lederkompetencer. Med LederCoaching® har du muligheden for at bryde med fastlåste mønstre og gennem ændret adfærd opnå bedre resultater i lederrollen. 

Hvorfor coaching?
Der kan være mange forskellige årsager til, at man som leder søger coaching. Men et fællestræk er et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre. Det kan for eksempel være et ønske om større gennemslagskraft, bedre og stærkere relationer, større målopfyldelse eller fremme sin egen arbejdsglæde. Det er altid den person, der bliver coachet, som sætter agendaen.

Styrk lederens stressrobusthed med et coachingforløb
Mange tusinder af danskere er sygemeldt med stress, og længe før sygemeldingen sker, er medarbejdere påvirket af en række stresssymptomer, som mindsker deres produktivitet. Det være sig koncentrationsbesvær, faldende motivation, lav energi og dårlig hukommelse. Faktisk oplever hver tiende dansker disse stresssymptomer dagligt.

Som arbejdsgiver har du mulighed for at gribe ind og hjælpe dine ledere, inden sygemeldingen sker. Er du leder for en mellemleder eller teamleder, der viser symptomer på stress, eller kan du selv nikke genkendende til stresssymptomerne, så kan et ledercoachingforløb være løsningen.

På et ledercoachingforløb med fokus på stressrobusthed arbejder vi med at skabe en større selvindsigt og lærer lederen at fokusere på sine styrker og på, hvad der gør dem stærkere. På coachingforløbet bliver lederen klogere på sig selv, og vi arbejder med at udvikle og træne lederens psykiske modstandskraft, som hjælper lederen helskindet og styrket igennem hårde og pressede arbejdsperioder.

Vores coaches

Coaches tilknyttet Ledernes Kompetencecenter er alle uddannede og certificerede efter internationale standarder akkrediteret af International Coach Federation (ICF). Vores coaches har alle en baggrund som ledere og har flere års erfaring som professionelle sparringspartnere og coaches for ledere på alle niveauer. Vores coaches indgår i et landsdækkende netværk og er enten fastansatte eller tilknyttet på opgavebasis.

trinedilengTrine Dilèng

ACPC, PCC er Adler Certified Professional Business Coach fra Adler International Learning Inc. i Canada. Uddannelsen er akkrediteret af The International Coach Federation (ICF) efter de strengeste internationale standarder.            

Trine Dilèng har arbejdet mange år som leder i det private erhvervsliv – de seneste otte år som ledelsesrådgiver og coach hos Lederne. Gennem hele sin karriere har hun beskæftiget sig med ledelse, kommunikation og markedsføring – og hele vejen med dialog og udvikling af mennesker som omdrejningspunkt.  

Trine Dilèng er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har foruden sin anerkendte internationale coach-uddannelse uddannet sig som stresscoach og konfliktrådgiver. Hun er såvel teoretisk som praktisk velfunderet og videreudvikler sig løbende inden for ledelse, kommunikation, coaching, stresshåndtering og mindfulness.

 

Praktiske oplysninger

LederCoaching® gennemføres i udgangspunktet som personlige møder hos Ledernes Kompetencecenter i København eller lokalt i samarbejde med vores landsdækkende coach-netværk. Der er ligeledes mulighed for, at LederCoaching® kan foregå på din virksomheds adresse eller via telefon – eventuelt i kombination med personlige møder.

Priser

LederCoaching®-forløb tilrettelægges individuelt og kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængigt af dit behov. For at opnå det bedste udbytte, anbefaler vi typisk et forløb på minimum seks timer som fordeles på individulle sessioner af typisk 1-1,5 times varighed.

Vi tilbyder klippekort med min. 10 timer samt specialpris til medlemmer af Lederne.

Ring på telefon 3283 3610 for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet. Du kan også skrive til ledercoaching@lederne.dk

Kontakt

Ring på telefon 3283 3610 eller skriv til ledercoaching@lederne.dk for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet.