Tilbage til oversigten

Ledelse af bæredygtig udvikling - Online

Vi befinder os i en brydningstid, hvor bæredygtighed og herunder FNs verdensmål er kommet øverst på dagsordenen. 

Mange ledere og virksomheder har erkendt at bæredygtighed og bæredygtig ledelse, vil være centrale elementer for at få succes i fremtiden - men hvordan får vi bæredygtighed til at blive en integreret del af vores organisation?

Ledelse af bæredygtig udvikling handler om at indarbejde samfundsansvar og bæredygtighed i hele virksomhedens værdikæde – lige fra produktionsudvikling, indkøb, produktion og salg til HR, kvalitetssyring, kommunikation og branding.

På dette fag får du nye kompetencer der sætter dig i stand til at udvikle dit lederskab ud fra en bæredygtighedsforståelse. Du lærer ligeledes at kommunikere bærdygtighedsforståelse samt involvere medarbejdere og din organisation i processen.

Dette modul kan med fordel kombineres med faget Bæredygtig forretningsforståelse.

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Akademifagets forløb

Modulet gennemføres online og består at 5 kursusdage samt en afsluttende eksamen.

På forløbet vil du få mulighed for at arbejde med problemstillinger omkring bæredygtighed med udgangspunkt i din egen ledelsesmæssige kontekst. Du får ligeledes gennem forskellige øvelser mulighed for at reflektere og skærpe din opmærksomhed i forhold til at bedrive bæredygtig ledelse.

På modulet arbejder vi med: 

 • Bæredygtighed set ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv 
 • Centrale teorier, begreber og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum. 
 • FNs verdensmål
 • Kobling mellem læring og handling i den bæredygtige omstilling 

Når du har taget faget, kan du: 

 • Indgå i ledelsen af den bæredygtige omstilling i din virksomhed 
 • Skabe netværk og konkrete samarbejder om bæredygtighed 
 • Analysere egen organisations ambitionsniveau, kapacitet og udviklingsbehov inden for bæredygtighed 
 • Understøtte organisationen med at identificere og finde konkrete og praktiske løsninger på bæredygtighedsudfordringer 
 • Udpege og bruge centrale teorier og metoder om bæredygtighed til at vurdere din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis 


Eksamen: 

Du afslutter forløbet med en eksamen, som er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Når du består eksamen, får du 5 ECTS point fra akademiuddannelsen i Ledelse.

 

Fagmodulet udbydes sammen med 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige. 

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Du kan forvente at bruge ca. 18. timer ugentligt, selvom der ikke er undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver, samt eksamensforberedelse mellem undervisningsdagene.

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at ringe til Ledernes KompetenceCenter på 32833618 eller skrive til uddan@lederne.dk

Samarbejdspartnere

Lederne Kompetencecenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har Erhvervsakademi IBA, Erhvervsakademi Aarhus, Zealand Business College, CPH Business Academy og DANIA Erhverv udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Lederne Kompetencecenter.

 

Betaling

Fakturering sker typisk 5 uger før opstart. Ønsker du at blive faktureret med det samme, bedes du give besked om dette i bemærkningsfeltet ved tilmelding. 
 
Lederne Kompetencecenter forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.
 
Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved manglende betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned. Vær opmærksom på, at manglende rettidig betaling kan resultere i udelukkelse fra det købte forløb og eksamen.
 
Afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) kan ske vederlagsfrit indtil fem uger før forløbets start. Det sker ved at sende en mail til kurser@lederne.dk. Den fulde pris betales, hvis afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) sker senere end fem uger før forløbets start.
 
Lederne Kompetencecenter CVR nr.: 25 13 25 72

Mit Lederskab

Når du vælger kompetenceudvikling hos Lederne Kompetencecenter, giver vi dig lige lidt ekstra.

Du bliver en del af Mit Lederskab, som giver dig adgang til at benytte:

 • Vores populære og eksklusive virtuelle Lederinspirationsmøder
 • Individuel uddannelsessparring, der tager udgangspunkt i dine ønsker og udfordringer
 • Inspirationsuniverset, hvor du får adgang til podcasts, video materiale, artikler m.fl. der tager udgangspunkt i ledelse

Hvis du ikke ønsker at være en del af Mit Lederskab, kan du altid give os besked, så sørger vi for at afmelde dig. 

Vi glæder os til at bidrage til din lederudvikling! 

Samarbejdspartnere:

Udbydes af Erhvervsakademi Dania, IBA Erhvervsakademi Erhvervsakademi Aarhus, Cphbusiness og Zealand. 

Udviklet og tilrettelagt i samarbejde med Lederne Kompetencecenter.

Tilmelding

3 uger ca. kl. 09:00-16:00
Pris 9.450 kr.

Det siger vores kursister                                                                                                                                        

”Jeg valgte faget Ledelse af Bæredygtighed, fordi jeg oplever, at private virksomheder er mere interesserede i og åbne for at integrere bæredygtighed. Og da jeg gerne vil finde et job i en privat virksomhed, er jeg interesseret i at vide mere om ledelse af bæredygtighed, og ikke mindst at kunne dokumentere min viden. Faget har givet mig kompetencerne til at lede en bæredygtighedsproces.”
Mai-Britt, tidl. deltager

Jeg tilmeldte mig faget, fordi jeg i forvejen har 15 års ledererfaring, og ser bæredygtighedsaspektet som en overbygning på mine lederkompetencer. Faget var en øjenåbner for mig både som leder og som forbruger.

Lilli, tidl. deltager

Jeg valgte faget Ledelse af Bæredygtighed, fordi jeg gerne ville have en bedre forståelse af hvad bæredygtighed er, og hvad jeg som mellemleder kan bidrage med i forhold til vores organisation. Faget har givet mig blod på tanden til virkelig at se på mulighederne i organisationens udfordringer, og hjulpet mig til at finde en retning imod en grønnere omstilling.

Signe, tidl. deltager

Se alle online akademifag (17)

Relaterede kurser og uddannelser:

bæredygtig forretningsplan en person

Bæredygtig forretningsudvikling

Bæredygtig forretningsudvikling giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og udvælge innovative og bæredygtige forretningsideer og værdikæder. Du lærer at koble forretningsudvikling og grøn omstilling og bruge værdikæden som afsæt for mere bæredygtig virksomhed.
Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse

På tre intensive kursusdage, giver vi dig viden om, hvordan du som leder arbejder ansvarligt og bæredygtigt. Du får et overblik over, hvad der kræves af dig som leder i fremtiden. Du får teoretisk indsigt i, hvad bæredygtighed og begrebet ESG er, og bliver trænet i implementering samt inspireret af cases fra virksomheder, som har erfaring.