Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Tilbage til oversigten

Coaching og konflikthåndtering

4.8 (47 bedømmelser)

Lederuddannelsen lærer dig at coache og motivere dine medarbejdere. Du får desuden en psykologisk indsigt, der sætter dig i stand til at vende konflikter til positive muligheder.

På uddannelsen lærer du at bruge coaching til at løse konkrete ledelsesudfordringer. Du får både et teoretisk fundament og praktisk træning i at bruge specifikke samtaleredskaber. Efter kurset er du mere bevidst om din egen rolle og adfærd i konflikter.

Skabe en kultur, der bygger på respekt og handlekraft

Få indsigt i kommunikative virkemidler indenfor coaching.
Lær at bruge coaching, mediation og samtaleteknikker til at løse konflikter.
Bliv introduceret for følelsesmæssig intelligens.
Lær at skelne mellem forskellige typer konflikter, konfliktfaser og konfliktadfærd.

 

Tag Coaching og konflikthåndtering som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Mulighed for tilkøb af Garuda
Tilmeld dig nu

 

 

 

"Det var et fantastisk forløb med gode, relevante koblinger".

Joan Beck, butikschef, Blue City A/S

Coaching i organisationer

Akademifagets forløb

I undervisningen arbejder vi med en kombination af teoretiske oplæg og øvelser i grupper, hvor der er mulighed for at træne de forskellige samtaleredskaber. Det sikrer, at du får sat din nye viden i spil, så du kan blive en kompetent coach og konfliktløser.

Uddannelsesforløbet er opbygget omkring tre moduler

Coaching og konflikthåndtering

Modul 1: 
Her arbejder vi med forståelse og værdier. Vi ser på, hvordan sproget og måden, vi lytter på, kan være afgørende for, om vi bliver forstået eller misforstået. Vi gennemgår også grundreglerne for god coaching.
Modul 2: 
Her arbejder vi med at genkende forskellige konflikttyper og temaer. Vi undersøger konfliktstil og -adfærd, og vi lærer at genkende konfliktudløsende faktorer. Vi arbejder med cases, som illustrerer, hvad der er på spil i en konflikt. Desuden øver vi os på at bruge en bestemt coaching model.
Modul 3:
Her arbejder vi primært med dine egne cases. Vi hjælper hinanden med at anvende teorien på egen praksis. Hvad er der på spil på din arbejdsplads, og hvordan kan du der benytte coaching og værktøjerne til konflikthåndtering.

Undervisningsmateriale
På uddannelsens første dag får du udleveret en grundbog og et kompendium. Derudover får du adgang til en række praktiske værktøjer og skabeloner, der hjælper dig med dit eksamensprojekt.

Projektopgave og eksamen
Som afslutning på uddannelsen afholdes en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort individuelt projekt eller et kort gruppeprojekt. Ved bestået får du 10 ECTS point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Underviser

Tudi Langkjær Larsen

Tudi ejer virksomheden Tudi Consult og er specialist i strategiske indsatser til at fremme arbejdsglæde og motivation og reducering af sygefravær. Tudi er uddannet cand.mag. i psykologi og international udvikling og efteruddannet i konfliktløsning og konfliktmediation.

Mulighed for Garuda certificering

På denne uddannelse har du mulighed for at udvide med en certificering i Garuda FokusProfilen. Fokusprofilen kan give dig et klart syn på dig selv og forbedre din evne til at aflæse andre.

Med certificeringen har du et praktisk redskab til at placere ansvar og opgaver hos de bedst egnede. Det styrker din gennemslagskraft, og hjælper dig med at skabe stærke og velfungerende teams. 

Pris for tilkøb af Garuda certificering:
5.000 kr. (ekskl. moms)

Læs mere om Garuda FokusProfilen

Økonomisk tilskud - SVU

Coaching og konflikthåndtering SVU-berettiget (statens voksenuddannelsesstøtte). SVU er en løntabsgodtgørelse, der kan give op til 2.547 kr. pr. uge (2017 sats). Vi hjælper dig med at søge den.

Læs mere om SVU

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
  • Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Uddannelsen er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Vi samarbejder med KEA, IBA og VIA

Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, IBA og VIA udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau og denne ydelse leveres i dette tilfælde i samarbejde med Lederne KompetenceCenter.

Københavns Erhvervsakademi IBA Erhvervsakademi Kolding VIA University College

Tilmelding

6 dage
Pris 15.950 kr. (ex. moms)
Virksomhedsinternt forløb