Tilbage til oversigten

Coachuddannelse for ledere - ICF akkrediteret

4.9 (78 bedømmelser)

Få en internationalt akkrediteret coachuddannelse og oplev en ledelsesmæssig transformation. Du udvikler dig som leder og får samtidig et effektivt værktøj til at motivere dine medarbejdere og få mest muligt ud af deres potentiale.

Coachuddannelsen for ledere giver dig det uddannelsesmæssige fundament for at blive ICF-certificeret som Associate Certified Coach.

Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og skabe motivation, sikre målopfyldelse og resultater. Coachuddannelsen giver dig en unik mulighed for personlig udvikling, som styrker dig selv og dit lederskab.
Bliv undervist af nogle af Danmarks højst certificerede coaches
Opnå "Certificate in Coaching" som blåstempler dine coachingkompetencer
Lær en konkret metode til at stille de rette spørgsmål og understøtte udvikling
Bliv klædt på til at lede i større kompleksitet og konstante forandringer
 

Vores mål er at skabe troværdige ledere, som mestrer de coachende værktøjer i mange forskellige sammenhænge. Vi har desuden fokus på, at den enkelte deltager opnår større selvindsigt, selvtillid og et højt kompetenceniveau. Vi er pragmatiske i vores tilgang til coaching og kombinerer forskning fra forskellige videnskaber for at give de bedste forudsætninger for at kunne bruge coaching effektivt.

Certificate in Coaching  
Ved bestået eksamen får du titlen “Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives - Graduated from ICF ACSTH accredited program”.  

Se video fra et tidligere online inspirationsmøde om coachuddannelsen eller tilmeld dig vores næste

Tilmeld dig nu

Book en gratis uddannelsessamtale

Ja tak, ring mig op
Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver, og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige, og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne, der står bag uddannelsen
Jakob Lau Holst, CEO, Vindmølleindustrien
Vi lærer nogle super, super gode værktøjer, der hjælper mig til at kunne rammesætte både den svære samtale og den motiverende samtale. Jeg kan kun sige én ting: Hvis du er leder, eller du har med mennesker at gøre - go for it!
Anna Helene Hjort, uddannelseskonsulent, Gribskov Kommune
Det fede ved coachuddannelsen er, at der er så mange praktiske øvelser, så man virkelig får teknikkerne ind under huden. Det var lige på og hårdt fra starten, og det har været meget givende. Det lærer jeg rigtig meget af!
Lizette Peinow, ERP-udvikler, DTU

Indhold og udbytte

Coachuddannelsens opbygning og indhold

Vi er pragmatiske i vores tilgang i coaching og kombinerer viden og forskning fra forskellige videnskaber for at give coachen de bedste forudsætninger.
Som ICF akkrediteret coachuddannelse underviser vi selvfølgelig i ICF’s Kernekompetencer og Etiske retningslinjer. 

Undervisningen foregår både som moduler, mentorcoaching/supervision i mindre grupper og webinarer. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver sin måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.
Undervisningen består af:

 • 4 moduler, i alt 9 dage, hvor hele holdet er samlet til fælles undervisning og træning
 • Mentorcoaching sessioner i mindre grupper med direkte feedback og supervision fra underviserne, 3 møder i alt på hver 3 timers varighed
 • Webinarer med gennemgang af teori, ICF’s kernekompetencer og etiske regler, 4 gange af hver 1½ time
 • Aflevering af 3 skriftlige opgaver
 • Træning i træningsgrupper mellem undervisningsmoduler
 • Læsning af manual, udleveret bog samt relevante artikler.
 

Moduler

Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Til modul 2, 3 og 4 skal du forinden have deltaget i et webinar, hvor teorien til modulet bliver gennemgået. På modulet samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

På modul 1 arbejder vi bl.a. med:

 • Hvad er coaching, og hvad er det ikke
 • En model for coachingsamtalen 
 • Værdier og grundholdninger i coaching
 • Træning med feedback

På modul 2 arbejder vi bl.a. med:

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde spørgsmål
 • Coachens position i samtalen

På modul 3 arbejder vi bl.a. med:

 • Coachtilstanden - metapositionen
 • Værktøj til at skabe dybere indsigt og forandring
 • Coaching i ledelsesmæssige kontekst
 • Psykologiske mekanismer

På modul 4 arbejder vi bl.a. med:

 • Værdier og motivation
 • Intuition
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward

 

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer, og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.
Vi giver specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte deltager i at nå sine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi også maks. 18 deltagere på et hold.
Vores erfaring er, at du gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige kontekster. Vores mål er, at du kan beherske en coachingsamtale, lige så vel som du kan bruge fx evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer, uden det behøver være decideret coaching

 

Træning med feedback

Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. De øvrige mentorcoaching sessioner ligger fordelt mellem modulerne. Her deles holdet i grupper på 3 personer, som mødes i 3½ time. Hver deltager coacher én af de andre deltagere i ca. 35-40 min. og modtager herefter feedback fra både medkursist og underviser.

 

Webinarer

Der afholdes i alt 4 webinarer på hver 1½ time. Her gennemgår vi teori til det følgende modul, ligesom ICF’s kernekompetencer gennemgås, og vi forholder os til ICF’s Etiske Regler.

Webinar 1: Teoretisk gennemgang og diskussion af systemiske nøglebegreber i coaching, lineære og cirkulære spørgsmål, den asymmetriske og symmetriske relation samt lytningens 3 niveauer.
Webinar 2: Teoretisk gennemgang og diskussion af metaposition (coaching nærværet), identifikation af begrænsende tankemønstre, psykologiske mekanismer og ICFs kernekompetence 1-4 på ACC niveau.
Webinar 3: Teoretisk gennemgang og diskussion af værdier, motivation, intuition samt ICF’s kernekompetence 5-8.
Webinar 4: Gennemgang og diskussion af ICF’s Etiske Regler samt repetition til eksamen.

 

Skriftlig og praktisk eksamen
Eksamen forløber over 3-4 dage, og hver deltager skal samlet beregne at bruge 2x ½ dag. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl. 9.30-12.00. Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache én af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere til stede ved eksamen.

Det endelige program for eksamen udarbejdes i løbet af uddannelsen. Du bedes derfor reservere alle de programsatte dage.
Eksamen afholdes ud fra ICF’s definerede kriterier for første certificeringsniveau, ACC. Ved bestået eksamen opnår du Certificate in Coaching fra Lederne.
Ønsker du efterfølgende en ICF ACC certificering kræves yderligere 7 mentorcoaching timer, 100 timers dokumenteret coaching, en optagelse af en coaching session inkl. fuld transkribering samt beståelse af en skriftlig multiple choice test gennem ICF. Det er kun ICF, som kan udstede en ICF certificering.

 

Underviserne

Du møder et engageret og kompetent underviserteam af coaches, som har undervist sammen i mange år. De er certificerede af den internationale coachorganisation, ICF. Hovedunderviseren, Annette Kledal, er som en af få coaches i Danmark certificeret på højeste niveau (MCC).

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder.

Praktiske oplysninger

Prisen dækker 67,5 timers ICF-godkendt undervisning, kursusmaterialer, eksamen og forplejning. For at sikre fokus på den enkelte vil der max være 18 deltagere på et hold.

Undervisningen på de 4 moduler finder sted i tidsrummet kl. 9.30-16.30.
 
Webinarer finder sted kl. 15-16.30 via online login.
 
Feedbacksessionerne er træning i mindre grupper. På modul 1 deles holdet op i grupperne, så endelige mødetidspunkt for den enkelte kursist fastlægges der. Mødetid vil enten være kl. 9-12.30 eller kl. 13-16.30 på de angivne datoer. Indtil holdstart bedes hele dagen reserveret på de 3 angivne datoer.
 
Den skriftlige eksamen er kl. 9-12.30. Eksamensplan for den mundtlige eksamen fastlægges mellem 3. og 4. modul. Hver kursist skal påregne at bruge ½dag på en af de fastsatte datoer. Alle datoer, angivet som mundtlig eksamen for holdet, bedes reserveret, indtil endelige eksamensplan laves.

Du skal være opmærksom på, at alle moduler, feedbacksessioner og webinarer er obligatoriske, for at du kan gå til eksamen og blive certificeret. Er du forhindret i at deltage nogle af dagene, kan vi som oftest tilbyde erstatningsundervisning mod merbetaling.

Certificering og diplom

Når du har gennemført uddannelsen samt bestået eksamen, opnår du Certificate in Coaching fra Lederne.

For at gå til eksamen skal deltageren ved sin coaching log dokumentere at have coachet i min. 10 timer fra uddannelsens start til slut og selv have modtaget min. 5 timers coaching. Alle opgaver til modulerne skal være udført/afleveret, og du skal have deltaget i al obligatorisk undervisning.

 

Certificering gennem International Coaching Federation, ICF:

Vores ICF akkrediterede coachuddannelse giver dig sikkerhed for, at uddannelsen lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du kan få en international gældende certificering.
Det første certificeringsniveau, du kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC. Det kræver ud over min. 60 timers coach specifik undervisning, at du skal dokumentere 100 timers coaching, have modtaget 10 mentorcoaching timer, og at du skal indsende en lydoptagelse inkl. fuld udskrift i forbindelse med din ansøgning. Lydoptagelsen danner grundlag for bedømmelse af dit kompetenceniveau. Du skal desuden bestå Coach Knowledge Assessment, en skriftlig multiple choice prøve for at opnå din certificering.
Vores grundlæggende coachuddannelse giver dig 67,5 ICF godkendte timer (Approved Coach Specific Training Hours) og dermed det uddannelsesmæssige fundament til en ICF certificering. Ønsker du certificering efter dette trin af uddannelsen, skal du, ud over at samle 100 coaching timer, have 7 yderligere mentorcoaching timer. Her hjælper vi dig selvfølgelig til at blive klar med din lydoptagelse til din certificering
Når du søger ACC certificeringen, skal du anvende ”ACC ACSTH Path”

 

Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

Individuel coaching

Mulighed for individuel coaching

Vi anbefaler, at du tilkøber et individuel coachingforløb, så du selv oplever, hvordan coaching skaber rum for læring og udvikling. Du kan få individuel coaching for en særpris på 1.590 kr. ekskl. moms per session ved køb af minimum 3 sessioner.

Undervisere

Annette Kledal

Annette Kledal

Annette Kledal, direktør i Expand, er ICF Professional Certified Coach, MCC, og har Master Practitioner Diploma in Systemic Team Coaching fra AoEC, Diploma in Coaching Mastery fra ITS. Derudover er hun NLP Trainer og er uddannet systemisk konsulent fra DISPUK. Hun er certificeret i profilværktøjet JTI.

Christophe Kittel

Christophe Kittel er Associate Certified Coach (ACC-ICF), International Systemic Team Coaching Certified (Academy of Executive Coaching) og har en Master i International Business and Corporate Finance. Han arbejder med Leadership Development og Cross-cultural challenges med udgangspunkt i en mere end 25 år international karriere på C-level hos blandt andet L’Oréal.
Charlotte Barfod

Charlotte Barfod

Charlotte er ICF Professional Certified Coach (PCC) og NLP-træner. Derudover er hun kommunikationskonsulent og underviser i personlig udvikling.
Michael Skjøt

Michael Skjøt

Michael er ICF Professional Certified Coach (PCC). Han er organisations- og ledelseskonsulent med 20 års ledererfaring fra Mærsk og SAS.

FAQ

Jeg har allerede taget andre coachingkurser, hvorfor skal jeg tage coachuddannelsen?

Hvis du ønsker en fyldestgørende uddannelse, hvor du får mulighed for at integrere kompetencerne, så du virkelig kan bruge dem i din hverdag, skal du tage denne uddannelse. Hvis du ønsker en coachuddannelse med mulighed for international certificering, giver denne uddannelse dig den mulighed, fordi den er godkendt af ICF.

 

Hvordan adskiller Ledernes coachuddannelse sig fra andre coachuddannelser?

Vi har lagt en ekstra dimension omkring ledelse ind i uddannelsen. Det betyder, at du både kan bruge uddannelsen som et effektivt lederudviklingsforløb, og som det uddannelsesmæssige fundament for at fungere som coach. Desuden er uddannelsen godkendt af den internationale coachorganisation, ICF, så du er sikker på at have en uvildig blåstempling af dine coachkompetencer. Endelig er vores undervisere nogle af landets mest erfarne og veluddannede coaches, og du bliver undervist på små hold med max 18 deltagere, så der er fokus på den enkelte og på træning i praksis.

 

Får jeg bevis på, at jeg har gennemgået coachuddannelsen?

Du får et bevis med ICF’s ACSTH logo, som dokumenterer, at uddannelsen har den godkendelse, som hedder Approved Coach Specific Training Hours.

 

Hvad kan jeg kalde mig efter bestået eksamen?

Din titel bliver: Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives.
Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program

 

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge ud over selve undervisningen?

Det afhænger af dit ambitionsniveau, men mellem 40 og 60 timer. Tiden bruges på at mødes i træningsgrupper og øve coaching, løse mindre skriftlige opgaver og læse.

 

Hvad betyder ICF?

ICF står for International Coach Federation, som er verdens største, internationale coachorganisation. Vores uddannelse er godkendt af ICF, så hvis du senere ønsker at blive certificeret af ICF, er det en mulighed. Det kræver yderligere 7 mentorcoaching timer, og at du har 100 erfaringstimer med coaching. Du skal til en mundtlig  (optagelse af en coaching seance) og skriftlig multiple choice test hos ICF i forbindelse med ansøgning om certificering.

 

Hvordan bliver jeg ICF certificeret coach?

Du kan blive ICF certificeret coach på det niveau, som hedder Associate Certified Coach, ACC, når du opfylder følgende krav:

• Har min. 60 timers coachuddannelse (er opfyldt med denne uddannelse)
• Har coachet i min. 100 timer dokumenteret med din coach log
• Har i alt 10 mentorcoaching timer. I uddannelsen er inkluderet tre timer, så du skal have yderligere syv timer.

Når dette er gennemført, søger du certificering gennem ICF og skal i den forbindelse til deres skriftlige multiple choice test i de etiske regler og kernekompetencerne. Desuden skal du up-loade en optagelse af en coaching seance med en klient og lave en udskrift af dialogen.

 

Hvad koster det at blive ICF-certificeret?

En ACC certificering gennem ’ACSTH vejen’ koster 300 USD for medlemmer og 500 USD for ikke-medlemmer. Medlemskab af ICF Global og ICF Danmark koster 423 USD om året.

 

Tilmelding

9 dage
Pris 41.600 kr. (ex. moms)
Medlemspris 37.400 kr. (ex. moms)