Tilbage til oversigten

Coachuddannelse for ledere - ICF akkrediteret

4.9 (90 bedømmelser)

Få en internationalt akkrediteret coachuddannelse og oplev en ledelsesmæssig transformation. Du udvikler dig som leder og får samtidig et effektivt værktøj til at motivere dine medarbejdere og hjælpe dem med at få mest muligt ud af deres potentiale.


Coachuddannelsen for ledere giver dig det uddannelsesmæssige fundament for at blive ICF-certificeret som Associate Certified Coach.


Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og skabe motivation, opnå bedre kommunikation samt sikre målopfyldelse og resultater. Coachuddannelsen giver dig en unik mulighed for personlig udvikling, som styrker dig selv og dit lederskab.


Bliv undervist af nogle af Danmarks højst certificerede coaches
Opnå "Certificate in Coaching" som blåstempler dine coachingkompetencer
Lær en konkret metode til at stille de rette spørgsmål og understøtte udvikling
Bliv klædt på til at lede i større kompleksitet og konstante forandringer

 

Vores mål er at skabe troværdige ledere, som mestrer de coachende værktøjer i mange forskellige sammenhænge. Vi har desuden fokus på, at den enkelte deltager opnår større selvindsigt, selvtillid og et højt kompetenceniveau. Vi er pragmatiske i vores tilgang til coaching og kombinerer forskning fra forskellige videnskaber for at give de bedste forudsætninger for at kunne bruge coaching effektivt.


Du kan vælge mellem vores forløb med fysisk fremmøde på modulerne eller vores nye virtuelle forløb, hvor du får samme uddannelse blot delt op på en anden måde som passer til det virtuelle format. Se beskrivelsen af begge forløb nedenfor. 


Certificering og diplom

Ved bestået eksamen bliver du certificeret coach fra Lederne – med eksamen fra en ICF ACSTH akkrediteret uddannelse. På dit diplom vil der stå “Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives. Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program”.

Tilmeld dig nu

Uddannelsesprogram – fysiske hold

Coachuddannelsens opbygning og indhold


Vi er pragmatiske i vores tilgang i coaching og kombinerer viden og forskning fra forskellige videnskaber for at give coachen de bedste forudsætninger.

Som ICF akkrediteret coachuddannelse underviser vi selvfølgelig i ICF’s Kernekompetencer og Etiske retningslinjer. 

Undervisningen foregår både som moduler, mentorcoaching/supervision i mindre grupper og imellem modulerne får du adgang til online læring i form af videoer og andet materiale. Her får du bl.a. gennemgået teorien til modulerne. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver deres måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

Undervisningen består af:

 • 4 moduler, i alt 9 dage, hvor hele holdet er samlet til fælles undervisning og træning
 • Mentorcoaching i mindre grupper med direkte feedback og supervision fra underviserne, 3 møder i alt på hver 3 timers varighed. Disse foregår online via holdets digitale læringsrum
 • Online læring i form af videoer med gennemgang af teori
 • Aflevering af 3 skriftlige opgaver
 • Træning i træningsgrupper mellem undervisningsmoduler
 • Læsning af manual, udleveret bog samt relevante artikler.


Coachuddannelsen 


Moduler
Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Inden modul 2, 3, 4 og eksamen skal du have gennemgået alt online materiale, hvor teorien til uddannelsen bliver forklaret. På hvert modul samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

På modul 1 arbejder vi bl.a. med:

 • Hvad er coaching, og hvad er det ikke
 • En model for coachingsamtalen 
 • Værdier og grundholdninger i coaching
 • Træning med feedback

På modul 2 arbejder vi bl.a. med:

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde spørgsmål
 • Coachens position i samtalen

På modul 3 arbejder vi bl.a. med:

 • Coachtilstanden - metapositionen
 • Værktøj til at skabe dybere indsigt og forandring
 • Coaching i ledelsesmæssige kontekst
 • Psykologiske mekanismer

På modul 4 arbejder vi bl.a. med:

 • Værdier og motivation
 • Intuition
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer, og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Vi giver specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte deltager i at nå sine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi også maks. 18 deltagere på et hold.

Vores erfaring er, at du gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige kontekster. Vores mål er, at du kan beherske en coachingsamtale, lige så vel som du kan bruge fx evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer, uden det behøver være decideret coaching

Træning med feedback
Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. De øvrige mentorcoaching sessioner ligger fordelt mellem modulerne. Her mødes vi online i holdets læringsrum og holdet deles i grupper på 3 personer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere i ca. 30 min. og modtager herefter feedback fra både medkursist og underviser.

Online læring
Som forberedelse til hvert modul ser du nogle videoer, hvor teorien til modulet gennemgås med slides og eksempler. Videoerne kan ses, når det passer dig.

Træningsgrupper
Alle deltagere på holdet tilknyttes en trænings- og netværksgruppe. Disse grupper dannes på modul 1. De mødes min. 1 gang mellem hvert modul i ca. 3 timer for at træne, erfaringsudveksle, løse opgaver etc.

Skriftlig og praktisk eksamen
Eksamen forløber over 3-4 dage, og hver deltager skal samlet beregne at bruge 2x ½ dag. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl. 9.30-12.00. Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache én af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere til stede ved eksamen.

Det endelige program for eksamen udarbejdes i løbet af uddannelsen. Du bedes derfor reservere alle de programsatte dage.

Eksamen afholdes ud fra ICF’s definerede kriterier for første certificeringsniveau, ACC. opnår du titlen ”Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives. Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program”).

Ønsker du efterfølgende en ICF ACC certificering kræves yderligere 7 mentorcoaching timer, 100 timers dokumenteret coaching, en optagelse af en coaching session inkl. fuld transkribering samt beståelse af en skriftlig multiple choice test gennem ICF. Det er kun ICF, som kan udstede en ICF certificering.

Underviserne
Du møder et engageret og kompetent underviserteam af coaches, som har undervist sammen i mange år. De er certificerede af den internationale coachorganisation, ICF. Hovedunderviseren, Annette Kledal, er som en af få coaches i Danmark certificeret på højeste niveau (MCC).

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder. 

Praktiske oplysninger
Prisen dækker 67,5 timers ICF-godkendt undervisning, kursusmaterialer, eksamen og forplejning. For at sikre fokus på den enkelte vil der max være 18 deltagere på et hold.

Undervisningen på de 4 moduler finder sted i tidsrummet kl. 9-16.30.

Mentorcoaching foregår online og er træning i mindre grupper med direkte feedback. På modul 1 deles holdet op i grupper, så endelige mødetidspunkt for den enkelte kursist fastlægges der. Mødetid vil enten være kl. 9-12.00 eller kl. 13-16.00 på de angivne datoer. Indtil holdstart bedes hele dagen reserveret på de 3 angivne datoer.

Den skriftlige eksamen afholdes kl. 9-12.30. Eksamensplan for den mundtlige eksamen fastlægges mellem 3. og 4. modul. Hver kursist skal påregne at bruge en halv dag på en af de fastsatte datoer. Alle datoer, angivet som mundtlig eksamen for holdet, bedes reserveret, indtil endelige eksamensplan laves.

Du skal være opmærksom på, at alle moduler, mentorcoaching og online læringsvideoer er obligatorisk undervisning, for at du kan gå til eksamen og blive certificeret. Er du forhindret i at deltage nogle af dagene, kan vi som oftest tilbyde erstatningsundervisning mod merbetaling.

Uddannelsesprogram - virtuelle hold

Coachuddannelsens opbygning og indhold

Vi er pragmatiske i vores tilgang i coaching og kombinerer viden og forskning fra forskellige videnskaber for at give coachen de bedste forudsætninger.

Som ICF akkrediteret coachuddannelse underviser vi selvfølgelig i ICF’s Kernekompetencer og Etiske retningslinjer. 

På den virtuelle ICF akkrediterede coachuddannelse får du det samme indhold som på uddannelsen med fysik fremmøde, men delt op på en anden måde, som passer til det virtuelle format. 

Uddannelsen består af:

 • 4 moduler med online undervisning samt en opstart session på 4 timer. 
 • Selvstudie i form af videopræsentationer af teori, demonstrationer af teknikker, skriftlige opgaver samt læsning af teori. 
 • 3 virtuelle mentorcoaching/feedback sessioner i mindre grupper med underviserne, i alt 3 x 3 timer.
 • Virtuel træning i træningsgrupper mellem de 4 moduler
 • Skriftlig og mundtlig eksamen

Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver deres måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.


Coachuddannelsen virtuel 


Moduler

Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Hvert modul ligger samlet i en uge og der er 4-5 uger mellem hvert modul, hvor der er tid til selvstudie, opgaveløsning, mentorcoaching og træning.

Opstart modulet ligger ugen inden modul 1. Her får vi mødet hinanden, arbejdet med individuelle mål med uddannelsen og får en introduktion til hele forløbet.

På modul 1 arbejder vi bl.a. med:

Modul 1 omfatter i alt 3 dage med 3-4 timers virtuel undervisning i tidsrummet kl. 9-13 hver dag.

 • Hvad er coaching, og hvad er det ikke
 • En model for coachingsamtalen 
 • Værdier og grundholdninger i coaching
 • Træning med feedback

På modul 2 arbejder vi bl.a. med:

Modul 2 omfatter 3 dage med 3-4 timers undervisning i tidsrummet kl. 9-13 hver dag.

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde spørgsmål
 • Coachens position i samtalen
 • Coaching i ledelse

På modul 3 arbejder vi bl.a. med:

Modul 3 omfatter 3 dage med 3-4 timers undervisning i tidsrummet kl. 9-13 hver dag.

 • Coachens særlige nærværstilstand - metapositionen
 • Værktøj til at skabe dybere indsigt og forandring
 • Coaching i ledelsesmæssige kontekst
 • Psykologiske mekanismer

På modul 4 arbejder vi bl.a. med:

Modul 4 omfatter 3 dage med 3-4 timers undervisning i tidsrummet kl. 9-13 hver dag.

 • Coaching værktøjer til at arbejde med: Værdier og motivation, intuition og transformation
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer, og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Vi giver specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte deltager i at nå sine mål med uddannelsesforløbet.

Vores erfaring er, at du gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige kontekster. Vores mål er, at du kan beherske en coachingsamtale, lige så vel som du kan bruge fx evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer, uden det behøver være decideret coaching

Træning med feedback/mentorcoaching
Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. De øvrige mentorcoaching sessioner ligger fordelt mellem modulerne. Her mødes vi virtuelt i holdets læringsrum og holdet deles i grupper på 3 personer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere i ca. 30min. og modtager herefter feedback fra både medkursist og underviser.

Selvstudie
Som forberedelse til hvert modul ser du nogle videoer, hvor teorien til modulet gennemgås med slides og eksempler. Der vil i alt være ca. 11 timers materiale til selvstudie.

Skriftlige opgaver
En del af selvstudiet består af 3 skriftlige opgaver. Opgaverne fokuserer på at skabe refleksion over egen praksis i relation til nogle af de særligt vigtige coachingkompetencer. Tidsforbruget til de 3 opgaver, er beregnet til 3 timer i alt.

Træningsgrupper
Alle deltagere på holdet tilknyttes en trænings- og netværksgruppe. De mødes min. 1 gang mellem hvert modul i ca. 3 timer for at træne, erfaringsudveksle, løse opgaver etc.

Skriftlig og praktisk eksamen
Eksamen forløber virtuelt over 3-4 dage, og hver deltager skal samlet beregne at bruge 2x ½ dag. 

Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl. 9.30-12.00. Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache én af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. 

Det endelige program for eksamen udarbejdes i løbet af uddannelsen. Du bedes derfor reservere alle de programsatte dage.

Eksamen afholdes ud fra ICF’s definerede kriterier for første certificeringsniveau, ACC. Ved bestået eksamen bliver du certificeret coach fra Lederne – med eksamen fra en ICF ACSTH akkrediteret uddannelse. På dit diplom vil der stå “Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives. Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program”.

Ønsker du efterfølgende en ICF ACC certificering kræves yderligere 7 mentorcoaching timer, 100 timers dokumenteret coaching, en optagelse af en coaching session inkl. fuld transskribering samt beståelse af en skriftlig multiple choice test gennem ICF. Det er kun ICF, som kan udstede en ICF certificering.

Undervisere
Du møder et engageret og kompetent underviserteam af coaches, som har undervist sammen i mange år. De er certificerede af den internationale coachorganisation, ICF. Hovedunderviseren, Annette Kledal, er som en af få coaches i Danmark certificeret på højeste niveau (MCC).

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder. 

Praktiske oplysninger
Prisen dækker 67,5 timers ICF-godkendt undervisning (ekskl. pauser), kursusmaterialer og eksamen. 

Mentorcoaching seancerne foregår virtuelt og er træning i mindre grupper med direkte feedback. På modul 1 deles holdet op i grupper, så endelige mødetidspunkt for den enkelte kursist fastlægges der. Mødetid vil enten være kl. 9-12.00 eller kl. 13-16.00 på de angivne datoer. Indtil holdstart bedes hele dagen reserveret på de angivne datoer. 

Den skriftlige eksamen foregår virtuelt kl. 9-12.30. Eksamensplan for den mundtlige eksamen fastlægges ca. 2 måneder før. Alle datoer for mundtlig eksamen for holdet bedes reserveret, indtil endelige eksamensplan laves.

Du skal være opmærksom på, at alle moduler, mentorcoaching sessioner, online læringsvideoer og skriftlige opgaver er obligatorisk undervisning, for at du kan gå til eksamen og blive certificeret. Er du forhindret i at deltage nogle af dagene, kan vi som oftest tilbyde erstatningsundervisning mod merbetaling.
 

Certificering og diplom

Når du har gennemført uddannelsen samt bestået eksamen, bliver du certificeret coach fra Lederne – med eksamen fra en ICF ACSTH akkrediteret uddannelse. På dit diplom vil der stå “Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives. Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program.


For at gå til eksamen skal deltageren ved sin coaching log dokumentere at have coachet i min. 10 timer fra uddannelsens start til slut og selv have modtaget min. 5 timers coaching. Alle opgaver til modulerne skal være udført/afleveret, og du skal have deltaget i al obligatorisk undervisning.


Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

 


Certificering gennem International Coaching Federation, ICF:


Vores ICF akkrediterede coachuddannelse giver dig sikkerhed for, at uddannelsen lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du kan få en international gældende certificering.Det første certificeringsniveau, du kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC. Det kræver ud over min. 60 timers coach specifik undervisning, at du skal dokumentere 100 timers coaching, have modtaget 10 mentorcoaching timer, og at du skal indsende en lydoptagelse inkl. fuld udskrift i forbindelse med din ansøgning. Lydoptagelsen danner grundlag for bedømmelse af dit kompetenceniveau. Du skal desuden bestå Coach Knowledge Assessment, en skriftlig multiple choice prøve for at opnå din certificering.

Vores grundlæggende coachuddannelse giver dig 67,5 ICF godkendte timer (Approved Coach Specific Training Hours) og dermed det uddannelsesmæssige fundament til en ICF certificering. Ønsker du certificering efter dette trin af uddannelsen, skal du, ud over at samle 100 coaching timer, have 7 yderligere mentorcoaching timer. Her hjælper vi dig selvfølgelig til at blive klar med din lydoptagelse til din certificering

Når du søger ACC certificeringen, skal du anvende ”ACC ACSTH Path”

Individuel coaching

Mulighed for individuel coachingVi anbefaler, at du tilkøber et individuel coachingforløb, så du selv oplever, hvordan coaching skaber rum for læring og udvikling. Du kan få individuel coaching for en særpris på 1.590 kr. ekskl. moms per session ved køb af minimum 3 sessioner.

Undervisere

Annette Kledal

Annette Kledal

Annette Kledal, direktør i Expand, er ICF Master Certified Coach, MCC, og har Master Practitioner Diploma in Systemic Team Coaching fra AoEC, Diploma in Coaching Mastery fra ITS. Derudover er hun NLP Trainer og er uddannet systemisk konsulent fra DISPUK. Hun er certificeret i profilværktøjet JTI.

Christophe Kittel

Christophe Kittel er Associate Certified Coach (ACC-ICF), International Systemic Team Coaching Certified (Academy of Executive Coaching) og har en Master i International Business and Corporate Finance. Han arbejder med Leadership Development og Cross-cultural challenges med udgangspunkt i en mere end 25 år international karriere på C-level hos blandt andet L’Oréal.
Charlotte Barfod

Charlotte Barfod

Charlotte Barfod er ICF Professional Certified Coach, PCC, certificeret NLP-Master & Trainer og certificeret TankeFelt Terapeut. Efter endt uddannelse, startede hun sit firma i 2003 og har fortløbende videreuddannet sig indenfor området. Hendes øvrige baggrund er naturvidenskabelig, idet hun fungerede som tandlæge i 20 år, før hun skiftede karriere. Ud over at undervise i coaching og kommunikation, arbejder hun som billedkunstner.
Michael Skjøt

Michael Skjøt

Michael Skjøt er ICF Professional Certified Coach, PCC og International Systemic Team Coaching Certified fra Academy of Executive Coaching. Han har 20 års ledererfaring med ledelse af driftsfunktioner med mange medarbejdere fra A.P. Møller-MAERSK (VP) og SAS (Director). Har en diplomlederuddannelse og lederkurser fra IMD og London Business School. Michael fik sin første coachcertificering i 2003 og har siden 2007 arbejdet med leder/specialist coaching samt Executive Coaching og fra 2008 også med coachtræning af ledere.

FAQ

Jeg har allerede taget andre coachingkurser, hvorfor skal jeg tage coachuddannelsen?Hvis du ønsker en fyldestgørende uddannelse, hvor du får mulighed for at integrere kompetencerne, så du virkelig kan bruge dem i din hverdag, skal du tage denne uddannelse. Hvis du ønsker en coachuddannelse med mulighed for international certificering, giver denne uddannelse dig den mulighed, fordi den er godkendt af ICF.


 


Hvordan adskiller Ledernes coachuddannelse sig fra andre coachuddannelser?Vi har lagt en ekstra dimension omkring ledelse ind i uddannelsen. Det betyder, at du både kan bruge uddannelsen som et effektivt lederudviklingsforløb, og som det uddannelsesmæssige fundament for at fungere som coach. Desuden er uddannelsen godkendt af den internationale coachorganisation, ICF, så du er sikker på at have en uvildig blåstempling af dine coachkompetencer. Endelig er vores undervisere nogle af landets mest erfarne og veluddannede coaches, og du bliver undervist på små hold med max 18 deltagere, så der er fokus på den enkelte og på træning i praksis.


 


Får jeg bevis på, at jeg har gennemgået coachuddannelsen?


Du får et bevis med ICF’s ACSTH logo, som dokumenterer, at uddannelsen har den godkendelse, som hedder Approved Coach Specific Training Hours.

 


Hvad kan jeg kalde mig efter bestået eksamen?

Du kan kalde dig certificeret coach fra Lederne – med eksamen fra en ICF ACSTH akkrediteret uddannelse. På dit diplom vil der stå “Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives.

Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program”.

 

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge ud over selve undervisningen?


Det afhænger af dit ambitionsniveau, men mellem 40 og 60 timer. Tiden bruges på at mødes i træningsgrupper og øve coaching, løse mindre skriftlige opgaver og læse.

 


Hvad betyder ICF?


ICF står for International Coach Federation, som er verdens største, internationale coachorganisation. Vores uddannelse er godkendt af ICF, så hvis du senere ønsker at blive certificeret af ICF, er det en mulighed. Det kræver yderligere 7 mentorcoaching timer, og at du har 100 erfaringstimer med coaching. Du skal til en mundtlig  (optagelse af en coaching seance) og skriftlig multiple choice test hos ICF i forbindelse med ansøgning om certificering.

 


Hvordan bliver jeg ICF certificeret coach?Du kan blive ICF certificeret coach på det niveau, som hedder Associate Certified Coach, ACC, når du opfylder følgende krav:


• Har min. 60 timers coachuddannelse (er opfyldt med denne uddannelse)

• Har coachet i min. 100 timer dokumenteret med din coach log

• Har i alt 10 mentorcoaching timer. I uddannelsen er inkluderet tre timer, så du skal have yderligere syv timer.


Når dette er gennemført, søger du certificering gennem ICF og skal i den forbindelse til deres skriftlige multiple choice test i de etiske regler og kernekompetencerne. Desuden skal du up-loade en optagelse af en coaching seance med en klient og lave en udskrift af dialogen.


 


Hvad koster det at blive ICF-certificeret?


En ACC certificering gennem ’ACSTH vejen’ koster 300 USD for medlemmer og 500 USD for ikke-medlemmer. Medlemskab af ICF Global og ICF Danmark koster 423 USD om året.

 

Tilmelding

9 dage
Pris 42.700 kr. (ex. moms)
Medlemspris 38.400 kr. (ex. moms)

Book en gratis uddannelsessamtale

Ja tak, ring mig op