Tilbage til oversigten

Coaching og konflikthåndtering - online

Lederuddannelsen lærer dig at coache og motivere dine medarbejdere. Du får desuden en psykologisk indsigt, der sætter dig i stand til at vende konflikter til positive muligheder.

Uddannelsen er kompetencegivende, og der undervises på videregående niveau.

På uddannelsen lærer du at bruge coaching til at løse konkrete ledelsesudfordringer. Du får både et teoretisk fundament og praktisk træning i at bruge specifikke samtaleredskaber. Efter kurset er du mere bevidst om din egen rolle og adfærd i konflikter.

Skab en kultur, der bygger på respekt og handlekraft

Få indsigt i kommunikative virkemidler indenfor coaching
Lær at bruge coaching, mediation og samtaleteknikker til at løse konflikter
Bliv introduceret for følelsesmæssig intelligens
Lær at skelne mellem forskellige typer konflikter, konfliktfaser og konfliktadfærd

 

Tag Coaching og konflikthåndtering som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

"Jeg har aldrig været i så stærkt et læringsmiljø med de rammer, der blev sat op og den teamspirit, der opstod på holdet. Underviser lykkes med at få os på holdet til at bruge hinanden meget i ugerne op til eksamen og spille hinanden bedre på dagen, hvilket gav endnu mere læring til os alle.
- Så tak for det!"
.

Bitten Parsberg Overbye

Akademifagets forløb

Fagmodulet strækker sig over 6-8 uger og afsluttes med aflevering af en erhvervscase samt eksamen.

Undervisningen består af flere elementer:

 • Gennemgang og diskussion af teori 
 • Selvstudie ved læsning i lærebog

Arbejde med coaching og opgaver individuelt og i grupper

Forløbet er disponeret således:

 • I uge 1-3 er der i alt 8 dage med undervisning. Nogle dage er der undervisning hele dagen, andre dage et par timer. Mellem undervisningsdagene er der selvstudie og opgaver, både individuelt og i mindre grupper.
 • I uge 4 arbejdes der med eksamensopgave (erhvervscase), hvor der tilbydes individuel vejledning fra underviser.
 • I uge 5 er der certificeringskursus i Garudas Fokusprofil
 • Uge 6 er til eksamensforberedelse og eksamen.

Fridage og helligdage: 7. maj. 8. maj, 21. maj, 22. maj, 1. juni

Vi vil arbejde med følgende temaer :

 • Kommunikation, coaching og følelsesmæssig intelligens
 • Følelsesmæssig intelligens 
 • Grundregler for coaching, herunder ledelsesbaseret coaching
 • Coaching i praksis
 • Konflikthåndtering og konfliktmodeller
 • Konfliktteori, -analyse og -udvikling
 • Forhandlingsstrategier ved konflikter
 • Mediation 
 • Coaching og konflikthåndtering i organisationen 
 • Praksisfelter for konfliktcoaching
 • Teamudvikling og ledelse af konflikter
 • Strategi for det interne konfliktberedskab

Undervisningsmateriale
Du vil inden opstart få tilsendt det materiale du skal bruge . Derudover får du adgang til en række praktiske værktøjer og skabeloner, der hjælper dig med dit eksamensprojekt. 

Eksamen
Du afslutter forløbet med en eksamen, som er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Når du består eksamen, får du 10 ECTS point fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Kurset er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Underviser

Ole Jacobsen

Ole Jacobsen

Ole har en mastergrad i ledelse og er uddannet som proces- og organisationskonsulent. Han har stor erfaring som konsulent, træner og leder i både private og offentlige virksomheder. Ole Jacobsen er certificeret til at undervise i situationsbestemt ledelse.
Tine Henriksen

Tine Henriksen

Tine er ejer af konsulentvirksomheden Ottima og arbejder med erhvervscoaching, ledelsessparring, karriererådgivning, ledelses- og organisationsudvikling. Tine er underviseren der med sit gode humør og engagement både støtter og udfordrer kursisten, så der skabes refleksion, mer-forståelse, læring og udvikling til gavn for den enkelte, for det team og de relationer kursisten indgår i. Tine bidrager med en mangeårig erfaring fra roller som ekstern ledelseskonsulent og sparringspartner, som intern HR Business Partner og Change Manager. Erfaringer der har givet indgående viden om og forståelse for de menneskelige dynamikker, der er en naturlig del af os alle og vores dagligdag. Tine er uddannet Cand.merc.-HRM, suppleret med uddannelser, bl.a. som proceskonsulent, EMCC akkrediteret Coach og Lean Master.
Tudi Langkjær Larsen

Tudi Langkjær Larsen

Tudi ejer virksomheden Tudi Consult og arbejder til daglig med konfliktcoaching, mægling og trivselsledelse. Tudi har desuden i en lang årrække arbejdet som specialist i strategiske indsatser til at fremme arbejdsglæde og motivation og reducering af sygefravær. Tudi er uddannet cand.mag. i psykologi og international udvikling og efteruddannet konfliktmægler fra Københavns Universitet.

Mulighed for Garuda certificering

På dette fag har du mulighed for at udvide med en certificering i Garuda FokusProfilen. Fokusprofilen kan give dig et klart syn på dig selv og forbedre din evne til at aflæse andre.

Med certificeringen har du et praktisk redskab til at placere ansvar og opgaver hos de bedst egnede. Det styrker din gennemslagskraft, og hjælper dig med at skabe stærke og velfungerende teams. 

Pris for tilkøb af Garuda certificering:
6.500 kr. (ekskl. moms)

Læs mere om Garuda FokusProfilen

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at til ringe eller skrive til Birgit Thygesen i Ledernes KompetenceCenter på 32 83 34 20 eller bit@lederne.dk

Samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har IBA og Erhvervsakademi Aarhus udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Tilmelding

6 - 8 uger
Pris 14.500 kr.