Tilbage til oversigten

Coaching og konflikthåndtering - Online

Lederuddannelsen lærer dig at coache og motivere dine medarbejdere. Du får desuden en psykologisk indsigt, der sætter dig i stand til at vende konflikter til positive muligheder.

Uddannelsen er kompetencegivende, og der undervises på videregående niveau.

På uddannelsen lærer du at bruge coaching til at løse konkrete ledelsesudfordringer. Du får både et teoretisk fundament og praktisk træning i at bruge specifikke samtaleredskaber. Efter kurset er du mere bevidst om din egen rolle og adfærd i konflikter.

Skab en kultur, der bygger på respekt og handlekraft

Få indsigt i kommunikative virkemidler indenfor coaching
Lær at bruge coaching, mediation og samtaleteknikker til at løse konflikter
Bliv introduceret for følelsesmæssig intelligens
Lær at skelne mellem forskellige typer konflikter, konfliktfaser og konfliktadfærd


Tag Coaching og konflikthåndtering som del af en Akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Jeg har aldrig været i så stærkt et læringsmiljø med de rammer, der blev sat op og den teamspirit, der opstod på holdet. Underviser lykkes med at få os på holdet til at bruge hinanden meget i ugerne op til eksamen og spille hinanden bedre på dagen, hvilket gav endnu mere læring til os alle.
- Så tak for det!

Bitten Parsberg Overbye

Akademifagets forløb

Fagmodulet strækker sig over 6-8 uger og afsluttes med aflevering af en erhvervscase samt eksamen. 

Undervisningen består af flere elementer:

 • Gennemgang og diskussion af teori 
 • Selvstudie ved læsning i lærebog

Arbejde med coaching og opgaver individuelt og i grupper

Vi vil arbejde med følgende temaer :

 • Kommunikation, coaching og følelsesmæssig intelligens
 • Følelsesmæssig intelligens 
 • Grundregler for coaching, herunder ledelsesbaseret coaching
 • Coaching i praksis
 • Konflikthåndtering og konfliktmodeller
 • Konfliktteori, -analyse og -udvikling
 • Forhandlingsstrategier ved konflikter
 • Mediation 
 • Coaching og konflikthåndtering i organisationen 
 • Praksisfelter for konfliktcoaching
 • Teamudvikling og ledelse af konflikter
 • Strategi for det interne konfliktberedskab 

Eksamen
Du afslutter forløbet med en eksamen, som er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og et skriftlig eksamensoplæg. Når du består eksamen, får du 10 ECTS point fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Fagmodulet udbydes sammen med 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige. 

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Du kan forvente at bruge ca. 18. timer ugentligt, selvom der ikke er undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver, samt eksamensforberedelse mellem undervisningsdagene.

Online undervisning
Sørg for at have installeret Teams på dine computer for at deltage i undervisningen.

Underviser

Ole Jacobsen

Ole Jacobsen

Ole har en mastergrad i ledelse og er uddannet som proces- og organisationskonsulent. Han har stor erfaring som konsulent, træner og leder i både private og offentlige virksomheder. Ole Jacobsen er certificeret til at undervise i situationsbestemt ledelse.
Tine Henriksen

Tine Henriksen

Tine er ejer af konsulentvirksomheden Ottima og arbejder med erhvervscoaching, ledelsessparring, karriererådgivning, ledelses- og organisationsudvikling. Tine er underviseren der med sit gode humør og engagement både støtter og udfordrer kursisten, så der skabes refleksion, mer-forståelse, læring og udvikling til gavn for den enkelte, for det team og de relationer kursisten indgår i. Tine bidrager med en mangeårig erfaring fra roller som ekstern ledelseskonsulent og sparringspartner, som intern HR Business Partner og Change Manager. Erfaringer der har givet indgående viden om og forståelse for de menneskelige dynamikker, der er en naturlig del af os alle og vores dagligdag. Tine er uddannet Cand.merc.-HRM, suppleret med uddannelser, bl.a. som proceskonsulent, EMCC akkrediteret Coach og Lean Master.
Tudi Langkjær Larsen

Tudi Langkjær Larsen

Tudi ejer virksomheden Tudi Consult og arbejder til daglig med konfliktcoaching, mægling og trivselsledelse. Tudi har desuden i en lang årrække arbejdet som specialist i strategiske indsatser til at fremme arbejdsglæde og motivation og reducering af sygefravær. Tudi er uddannet cand.mag. i psykologi og international udvikling og efteruddannet konfliktmægler fra Københavns Universitet.

Mulighed for Garuda certificering

På dette fag har du mulighed for at udvide med en certificering i Garuda FokusProfilen. Fokusprofilen kan give dig et klart syn på dig selv og forbedre din evne til at aflæse andre.

Med certificeringen har du et praktisk redskab til at placere ansvar og opgaver hos de bedst egnede. Det styrker din gennemslagskraft, og hjælper dig med at skabe stærke og velfungerende teams. 

Pris for tilkøb af Garuda certificering:
6.500 kr. (ekskl. moms)

Læs mere om Garuda FokusProfilen

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at ringe til Ledernes KompetenceCenter på 32833618 eller skrive til uddan@lederne.dk.

 

Betaling

Alle priser er inkl. materialer og forplejning – men ekskl. moms, transport og ophold, medmindre andet er anført.

Fakturering sker typisk 5 uger før opstart. Ønsker du at blive faktureret med det samme, bedes du give besked om dette i bemærkningsfeltet ved tilmelding.

Lederne Kompetencecenter forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved manglende betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned. Vær opmærksom på, at manglende rettidig betaling kan resultere i udelukkelse fra det købte forløb og eksamen.

Afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) kan ske vederlagsfrit indtil fem uger før forløbets start. Det sker ved at sende en mail til kurser@lederne.dk. Den fulde pris betales, hvis afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) sker senere end fem uger før forløbets start.

Lederne Kompetencecenter CVR nr.: 25 13 25 72

Mit Lederskab

I forbindelse med din tilmelding til til kompetenceudvikling hos Lederne Kompetencecenter, bliver du automatisk tilmeldt Mit Lederskab

Du har adgang til Mit Lederskab i seks måneder, hvor du frit kan benytte::

 • Vores populære og eksklusive virtuelle lederinspirationsmøder
 • Individuel uddannelsessparring der tager udgangspunkt i dine ønsker og udfordringer
 • Vores inspirationsunivers, hvor du får adgang til podcasts, video materiale, artikler m.fl. der tager udgangspunkt i ledelse.

Hvis du ikke ønsker at være en del af Mit Lederskab, kan du altid give os besked, så sørger vi for at afmelde dig. 

Vi glæder os til at bidrage til din lederudvikling! 

Samarbejdspartnere:

Udbydes af Erhvervsakademi Dania, IBA Erhvervsakademi Erhvervsakademi Aarhus, Cphbusiness og Zealand. 

Udviklet og tilrettelagt i samarbejde med Lederne Kompetencecenter.

Tilmelding

6-8 uger kl. 09:00-16:00
Pris 14.900 kr.

Relaterede kurser:

Kommunikation i praksis

Kommunikation i praksis - online

Styrk din kommunikation og opnå bedre gennemslagskraft med dit budskab. Du bliver undervist i kommunikationspsykologi og præsentationsteknik, som gør dig i stand til at trænge effektivt igennem til din målgruppe.
Ledelse i praksis

Ledelse i praksis - online

Få indblik i din personlige ledelsesstil. Du får viden om personaleledelse og konflikthåndtering. Vi arbejder desuden aktivt med din personlige lederrolle og dine færdigheder som leder.
Organisation og arbejdspsykologi

Organisation og arbejdspsykologi - online

Hvordan skaber man det overordnede overblik over en organisations hovedbestanddele og kultur? På dette akademifag lærer du at forstå adfærdsmønstre og de psykologiske faktorer, der ligger bare menneskets adfærd og behov.

Se alle online akademifag (14)