Tilbage til oversigten

Ledernes Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ledelse er en kort videregående uddannelse, du kan kombinere med dit daglige arbejde som leder.

Uddannelsen tager udgangspunkt i de udfordringer, du står med som leder i din dagligdag og styrker dine faglige og personlige kompetencer sideløbende med, at du arbejder.

Tag en akademiuddannelse og få:

Styrket din markedsværdi
Et statsanerkendt eksamensbevis og 60 ECTS-point
Et fagligt netværk med andre ledere med samme ambitioner som dig

 

Akademiuddannelsen i ledelse er tilrettelagt, så du kan gennemføre den over 2 - 2 1/2 år ved siden af dit arbejde. Uddannelsen giver dig efterfølgende adgang til at læse videre på en diplomuddannelse i ledelse. Akademiuddannelsen gennemføres i København, Århus og Kolding.

Hvis du ønsker en Akademiuddannelse i ledelse, skal du vælge valgfag med minimum 10 ECTS point fra fagområdet Ledelse. Du kan også vælge at tage en fleksibel Akademiuddannelse, hvor du selv kan sammensætte hele uddannelsen ud fra dine behov og ønsker. Du kan vælge at tage et enkelt fag eller tilmelde dig hele uddannelsen. Vi hjælper dig gerne med at sammensætte et forløb.

Tilmelder du dig hele uddannelsen, vil du følge den traditionelle ledelseslinje, og du vil komme til at gå på et fast hold gennem det meste af uddannelsen, hvilket giver dig et unik netværk med andre ledere.

Har du tidligere taget et eller flere fag på en merkonom- eller akademiuddannelse, kan de muligvis give merit, så du hurtigere kan nå i mål og få afsluttet en hel uddannelse. 

Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, er du altid velkommen til at kontakte os, vi hjælper gerne med at skræddersy en uddannelsesplan, der passer til dine ønsker og behov. 

 
Tilmeld dig nu

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse tager du typisk ved siden af dit job i løbet af 2-3 år. Uddannelsen giver adgang til en diplomuddannelse.

Uddannelsens opbygning:

Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
To valgfrie moduler (20 ECTS)
Et obligatorisk afgangsprojekt (10 ECTS)

 

De tre obligatoriske moduler er Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi og Det strategiske lederskab.

Hvert modul består af 3 x 2 dages kursus, sparring og en afsluttende eksamen.

Undervisning på højt niveau

Vores undervisere har alle mange års erfaring med ledelse på højt niveau. De er opdateret på den nyeste faglige viden og inddrager konkrete eksempler i undervisningen.

I selve undervisningen omsætter vi teoretiske modeller til praktiske redskaber, som du både træner i undervisningen og i din ledelse hjemme i virksomheden. Mellem modulerne arbejder du med opgaver og deltager i en studiegruppe. Det sikrer, at du anvender din nye viden i din hverdag.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelse i ledelse skal du have gennemført en adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse. Desuden skal du have to års erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, er det stadig muligt at blive optaget på baggrund af dine reelle kompetencer.


Pris og fakturering

Den samlede pris for uddannelsen afhænger af dit valg af fagmoduler. Mindsteprisen for hele uddannelsen er 87.000 kr. og fakturering vil ske løbende pr. modul.

Mulighed for økonomisk tilskud

Hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse vil du have mulighed for at søge to former for tilskud til din uddannelse.

1. Omstillingsfonden

Ordningen er et resultat af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-  og videreuddannelse, som regeringen indgik med bl.a. Ledernes Hovedorganisation i oktober 2017. Her vil man i de kommende år kunne få op til kr. 10.000,- årligt i tilskud til efteruddannelse.

2. SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Alle vores akademifag er SVU-berettigede (statens voksenuddannelsesstøtte). SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

København - 2 opstart forår 2021

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
26. - 27. april 2021
10. - 11. maj 2021
31. maj - 1. juni 2021

Eksamen: 17. - 18. juni 2021

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
6. - 7. september 2021
23. - 24. september 2021
11. - 12. oktober 2021

Eksamen: 28. - 29. oktober 2021

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
6. - 7. december 2021
20. - 21. december 2021
6. - 7. januar 2022

Eksamen: 27. - 28. januar 2022

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges 

København - 1 opstart efterår 2021

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
2. - 3. september 2021
20. - 21. september 2021
14. - 15. oktober 2021

Eksamen: 28. - 29. oktober 2021

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
22. - 23. november 2021
13. - 14. december 2021
3. - 4. januar 2022

Eksamen: 17. - 18. januar 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
7. - 8. februar 2022
1. - 2. marts 2022
21. - 22. marts 2022

Eksamen: 5. - 6. april 2022

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - 2 opstart efterår 2021

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
15. - 16. november 2021
29. - 30. november 2021
13. - 14. december 2021

Eksamen: 11. - 12. januar 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
7. - 8. februar 2022
1. - 2. marts 2022
21. - 22. marts 2022

Eksamen: 5. - 6. april 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
2. - 3. maj 2022
19. - 20. maj 2022
2. - 3. juni 2022

Eksamen: 23. - 24. juni 2022

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - 1 opstart forår 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
24. – 25. februar 2022
15. – 16. marts 2022
24. - 25.  marts 2022

 

Eksamen: 21. – 22. april 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
10. – 11. maj 2022
19. - 20. maj 2022
30. - 31. maj 2022

Eksamen: 5. - 6. juli 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
22. - 23. august 2022 
8. - 9. september 2022
22. - 23.  september 2022

Eksamen: 13. - 14. oktober 

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - 2 opstart forår 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
28. – 29. april 2022
9. - 10. maj 2022
1. – 2. juni 2022

 

Eksamen: 21. – 22. juni 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
6. – 7. september 2022
20. – 21. september 2022
4. – 5. oktober 2022

Eksamen: 31. oktober – 1. november 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
Datoer kommer senere. 

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - 1 opstart efterår 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
5. – 6. september 2022
19. - 20. september 2022
6. – 7. oktober 2022

Eksamen: 27. - 28. oktober 2022
 

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
22. - 23. november 2022
1. - 2. december 2022
15. - 16. december 2022

Eksamen: 17.  - 18. januar 2023

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
1. - 2. februar 2023
13. - 14. februar 2023
27. - 28. februar 2023

Eksamen: 29. - 30. marts 2023

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - 2 opstart efterår 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
21. – 22. november 2022
5. – 6. december 2022
15. - 16. december 2022

Eksamen: 19. - 23. januar 2023
 

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
7. – 8. februar 2023
1 – 2. marts 2023
21. – 22. marts 2023

Eksamen: 5. – 6. april 2023

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
Datoer kommer senere.

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Kolding - 1 opstart forår 2021

Ledelse i praksis

12. - 13. april 2021
26. - 27. april 2021
10. - 11. maj 2021

Eksamen: 2. - 3. juni 2021


10 ECTS point 

 
Organisation og arbejdspsykologi
 
24. – 25. august 2021
7. – 8. september 2021
21. - 22. september 2021

Eksamen: 12. – 13. oktober 2021


10 ECTS point 

 
Det strategiske lederskab 
 
2. – 3. november 2021
16. – 17. november 2021
30. – 1. december 2021

Eksamen: 14. – 15. december 2021

 

10 ECTS point 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Kolding - 2 opstart efterår 2021

Ledelse i praksis

13. – 14. september 2021
27. – 28. september 2021
11. – 12. oktober 2021

Eksamen: 4. – 5. november 2021


10 ECTS point 

 
Organisation og arbejdspsykologi
 
10. – 11. januar 2022
24. – 25. januar 2022
7. – 8. februar 2022

Eksamen: 2. – 3. marts 2022


10 ECTS point 

 
Det strategiske lederskab 
 
12. – 13. september 2022
26. – 27. september 2022
10. – 11. oktober 2022

Eksamen: 2. – 3. november 2022

 

10 ECTS point 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Vores samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har IBA og Erhvervsakademi Aarhus udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Alle hold på akademiuddannelsen i maj er omlagt til virtuelle kurser

Vi følger myndighedernes anbefalinger, så vi alle kan passe godt på hinanden og forebygge smitte. Det betyder, at alle hold på akademiuddannelsen i maj foreløbig er omlagt til virtuelle kurser. Hvis omstændighederne ændres, sørger vi for at give dig besked herom på den mail, du oplyser ved tilmelding.

Book en gratis uddannelsessamtale

Ja tak, ring til mig

Tilmelding

6 dage pr. modul
Fra 87.000 kr.

akademifag med fysisk afholdelse (10)

online akademifag (12)