Tilbage til oversigten

Ledernes Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ledelse er en kort videregående uddannelse, du kan kombinere med dit daglige arbejde som leder.

Uddannelsen tager udgangspunkt i de udfordringer, du står med som leder i din dagligdag. Du vil få ny viden og nye konkrete redskaber, du straks kan anvende i dit job som leder. Dermed styrker du dine faglige og personlige kompetencer sideløbende med, at du arbejder.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

 

Bliv en bedre leder og styrk din markedsværdi:

Få et statsanerkendt eksamensbevis og 60 ECTS-point
Få en akademiuddannelse og fuldtidsjob til at gå hånd i hånd
Skab et fagligt netværk med andre ledere, der deltager på uddannelsen
Opbyg din egen akademiuddannelse med de fag, der passer bedst til dine behov

 

Akademiuddannelsen i ledelse er tilrettelagt, så du kan gennemføre den over 2 - 2 1/2 år ved siden af dit arbejde. Uddannelsen giver dig efterfølgende adgang til at læse videre på en diplomuddannelse i ledelse. Uddannelsen gennemføres i København, Århus og Kolding.

 

Book en gratis og uforpligtende uddannelsessamtale

Ja tak, ring til mig

 

Hør chefkonsulent Balder Nikolaj Vendt-Striim fortælle om, hvordan hans forløb på akademiuddannelsen har været:

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse tager du typisk ved siden af dit job i løbet af 2-3 år. Uddannelsen giver adgang til en diplomuddannelse.

Uddannelsens opbygning:

Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
To valgfrie moduler (20 ECTS)
Et obligatorisk afgangsprojekt (10 ECTS)

 

Hvert modul består af 3 x 2 dages kursus, sparring og en afsluttende eksamen.

Undervisning på højt niveau

Vores undervisere har alle mange års erfaring med ledelse på højt niveau. De er opdateret på den nyeste faglige viden og inddrager konkrete eksempler i undervisningen.

I selve undervisningen omsætter vi teoretiske modeller til praktiske redskaber, som du både træner i undervisningen og i din ledelse hjemme i virksomheden. Mellem modulerne arbejder du med opgaver og deltager i en studiegruppe. Det sikrer, at du anvender din nye viden i din hverdag.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelse i ledelse skal du have gennemført en adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse. Desuden skal du have to års erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, er det stadig muligt at blive optaget på baggrund af dine reelle kompetencer.


Pris

Pris for et fagmodul: 17.300 kr.
Pris for de 3 obligatoriske fagmoduler: 41.300 kr.
Pris for hele uddannelsen: 79.300 kr. (der betales i 3 rater)

Mulighed for økonomisk tilskud

Hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse vil du have mulighed for at søge to former for tilskud til din uddannelse.

1. Omstillingsfonden

Ordningen er et resultat af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-  og videreuddannelse, som regeringen indgik med bl.a. Ledernes Hovedorganisation i oktober 2017. Her vil man i de kommende år kunne få op til kr. 10.000,- årligt i tilskud til efteruddannelse.

2. SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Alle vores akademifag er SVU-berettigede (statens voksenuddannelsesstøtte). SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Vores samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har Smart Academy, CPH Business og Erhvervsakademi Aarhus udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Smart Academy CPH Business   

Datoer i København - opstart forår 2020

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
27. - 28. februar 2020
16. - 17. marts 2020
31. marts - 1. april 2020

Eksamen: 23. - 24. april 2020

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
10. - 11. august 2020
31. august - 1. september 2020
21. - 22. september 2020

Eksamen: 6. - 7. oktober 2020

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
16. - 17. november 2020
1. - 2. december 2020
15. - 16. december 2020

Eksamen: 12. - 13. januar 2021

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoerne afhænger af de fag der vælges.

Datoer i Kolding - opstart forår 2020

Modul 1 - Ledelse i praksis
18. - 19. februar 2020
10. - 11. marts 2020
24. . 25. marts 2020

Eksamen 16. - 17. april 2020

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
25. - 26. august 2020
8. - 9. september 2020
22. - 23. september

Eksamen 6. - 7. oktober 2020

Modul 3 - Det strategiske lederskab 
20. - 21. oktober 2020
3. - 4. november 2020
17. - 18. november 2020

Eksamen 15. - 16. december 2020

Datoer i Aarhus - opstart forår 2020

Modul 1 – Ledelse i praksis 
19. + 20. februar 2020
4. + 5. marts 2020 
18. + 19. marts 2020

Eksamen 15. + 16. april 2020


Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
25. - 26. august 2020
8. - 9. september 2020
22. - 23. september 2020

Eksamen 6. - 7. oktober 2020

Modul 3 - Det strategiske lederskab
20. - 21. oktober 2020
3. - 4. november 2020
17. - 18. november 2020

Eksamen 15. - 16. december 2020

 

Datoer i Kolding - opstart efterår 2020

Ledelse i praksis:
27. - 28. oktober 2020
10. - 11. november 2020
24. - 25. november 2020

Eksamen: 17. - 18. december 

Organisation og arbejdspsykologi:
4. - 5. februar 2021
18. - 19. februar 2021
10. - 11. marts 2021

Eksamen: 1. - 2. april 2021

Det strategiske lederskab: 
5. - 6. maj 2021 
19. - 20. maj 2021
2. - 3. juni 2021

Eksamen: 23. - 24. juni 2021

Datoer i Aarhus - opstart efterår 2020

Ledelse i praksis

2. - 3. september 2020 
16. - 17. september 2020
7. - 8. oktober 2020 

Eksamen: 26. - 27. oktober 2020
 
Organisation og arbejdspsykologi
 
2. - 3. februar 2021
16. - 17. februar 2021
2. - 3. marts 2021

Eksamen 23. - 24. marts 2021
 
Det strategiske lederskab
 
27. - 28. april 2021
11. - 12. maj 2021
25. - 26. maj 2021

Eksamen 21. - 22. juni 2021

Datoer i København - opstart efterår 2020

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
12. - 13. august 2020
9. - 10. september 2020
16. - 17. september 2020

Eksamen: 7. + 9. oktober 2020

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
23. - 24. november 2020
14. - 15. december 2020
4. - 5. januar 2021

Eksamen: 20. januar 2021

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
1. - 2. marts 2021
25. - 26. marts 2021
12. - 13. april 2021

Eksamen: 28. april 2021

10 ECTS point

Tilmelding

7 dage pr. modul
79.300 kr.