Tilbage til oversigten

Ledernes Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ledelse er en kort videregående uddannelse, du kan kombinere med dit daglige arbejde som leder.

Uddannelsen tager udgangspunkt i de udfordringer, du står med som leder i din dagligdag og styrker dine faglige og personlige kompetencer sideløbende med, at du arbejder.

Tag en akademiuddannelse og få:

Styrket din markedsværdi
Et statsanerkendt eksamensbevis og 60 ECTS-point
Et fagligt netværk med andre ledere med samme ambitioner som dig

 

Akademiuddannelsen i ledelse er tilrettelagt, så du kan gennemføre den over 2 - 2 1/2 år ved siden af dit arbejde. Uddannelsen giver dig efterfølgende adgang til at læse videre på en diplomuddannelse i ledelse. Akademiuddannelsen gennemføres i København, Århus og Kolding.

Vidste du, at Akademiuddannelsen i ledelse kan tages online?

Hvis du ønsker en Akademiuddannelse i ledelse, består denne uddannelse af tre obligatoriske fag: Ledelse i praksis, Organisation- og arbejdspsykologi samt Det strategiske lederskab. Derudover skal du vælge 2-4 valgfag med i alt 20 ECTS point, hvoraf de 10 ECTS point skal være et fag fra ledelseslinjen. Du kan se, hvilken linje valgfaget tilhører under akademifagets forløb - eksamen. 

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du ud fra din egen hverdag som leder lavet et projekt der viser, hvordan du kan anvende den nye viden, du har tilegnet dig. 

Du kan også vælge at tage en fleksibel Akademiuddannelse, hvor du selv sammensætter hele uddannelsen ud fra dine behov og ønsker. Du kan vælge at tage et enkelt fag eller tilmelde dig hele uddannelsen. Vi hjælper dig gerne med at sammensætte et forløb. 

Tilmelder du dig hele uddannelsen, vil du følge den traditionelle ledelseslinje, og du vil komme til at gå på et fast hold gennem det meste af uddannelsen, hvilket giver dig et unik netværk med andre ledere.

Har du tidligere taget et eller flere fag på en merkonom- eller akademiuddannelse, kan de muligvis give merit, så du hurtigere kan nå i mål og få afsluttet en hel uddannelse. 

Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, er du altid velkommen til at kontakte os, vi hjælper gerne med at skræddersy en uddannelsesplan, der passer til dine ønsker og behov. 

 
Tilmeld dig nu

"Jeg ønskede først og fremmest viden om ledelse. Men efter at have gennemgået forløbet, føler jeg mig som en mere kompetent og bevidst leder. En slags helhed af det at skulle lede andre og sig selv. Det har givet stor tryghed i hverdagen."

Johnny Wagner, tidligere kursist

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse tager du typisk ved siden af dit job i løbet af 2-3 år. Uddannelsen giver adgang til en diplomuddannelse.

Uddannelsens opbygning:

Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
To valgfrie moduler (20 ECTS)
Et obligatorisk afgangsprojekt (10 ECTS)

 

De tre obligatoriske moduler er Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi og Det strategiske lederskab.

Hvert modul består af 3 x 2 dages kursus, sparring og en afsluttende eksamen.

Undervisning på højt niveau

Vores undervisere har alle mange års erfaring med ledelse på højt niveau. De er opdateret på den nyeste faglige viden og inddrager konkrete eksempler i undervisningen.

I selve undervisningen omsætter vi teoretiske modeller til praktiske redskaber, som du både træner i undervisningen og i din ledelse hjemme i virksomheden. Mellem modulerne arbejder du med opgaver og deltager i en studiegruppe. Det sikrer, at du anvender din nye viden i din hverdag.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelse i ledelse skal du have gennemført en adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse. Desuden skal du have to års erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, er det stadig muligt at blive optaget på baggrund af dine reelle kompetencer.


Pris og fakturering

Den samlede pris for uddannelsen afhænger af dit valg af fagmoduler. Mindsteprisen for hele uddannelsen er 87.000 kr. og fakturering vil ske løbende pr. modul.

Mulighed for økonomisk tilskud

Hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse vil du have mulighed for at søge to former for tilskud til din uddannelse.

1. Omstillingsfonden

Ordningen er et resultat af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-  og videreuddannelse, som regeringen indgik med bl.a. Ledernes Hovedorganisation i oktober 2017. Her vil man i de kommende år kunne få op til kr. 10.000,- årligt i tilskud til efteruddannelse.

2. SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Alle vores akademifag er SVU-berettigede (statens voksenuddannelsesstøtte). SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Online afholdelse

Du har mulighed for at tage Akademiuddannelsen i ledelse online. Du kan tilmelde dig via nedenstående links. 

Ledelse i praksis online

Organisation og arbejdspsykologi Online

Det strategiske lederskab online

 

Du er velkommen til at kontakte os for en individuel uddannelsesplan på tlf. 7874 8840. 

København - Opstart november 2021

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
15. - 16. november 2021
29. - 30. november 2021
13. - 14. december 2021

Eksamen: 11. - 12. januar 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
7. - 8. februar 2022
1. - 2. marts 2022
21. - 22. marts 2022

Eksamen: 5. - 6. april 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
2. - 3. maj 2022
19. - 20. maj 2022
2. - 3. juni 2022

Eksamen: 23. - 24. juni 2022

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - Opstart februar 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
24. – 25. februar 2022
15. – 16. marts 2022
24. - 25.  marts 2022

 

Eksamen: 21. – 22. april 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
10. – 11. maj 2022
19. - 20. maj 2022
30. - 31. maj 2022

Eksamen: 5. - 6. juli 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
22. - 23. august 2022 
8. - 9. september 2022
22. - 23.  september 2022

Eksamen: 13. - 14. oktober 

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - Opstart april 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
28. – 29. april 2022
9. - 10. maj 2022
1. – 2. juni 2022

 

Eksamen: 21. – 22. juni 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
6. – 7. september 2022
20. – 21. september 2022
4. – 5. oktober 2022

Eksamen: 31. oktober – 1. november 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
Datoer kommer senere. 

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - Opstart september 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
5. – 6. september 2022
19. - 20. september 2022
6. – 7. oktober 2022

Eksamen: 27. - 28. oktober 2022
 

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
22. - 23. november 2022
1. - 2. december 2022
15. - 16. december 2022

Eksamen: 17.  - 18. januar 2023

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
1. - 2. februar 2023
13. - 14. februar 2023
27. - 28. februar 2023

Eksamen: 29. - 30. marts 2023

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

København - Opstart november 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
21. – 22. november 2022
5. – 6. december 2022
15. - 16. december 2022

Eksamen: 19. - 23. januar 2023
 

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
7. – 8. februar 2023
1 – 2. marts 2023
21. – 22. marts 2023

Eksamen: 5. – 6. april 2023

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
Datoer kommer senere.

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Kolding - Opstart februar 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
21. - 22. februar 2022
14. - 15. marts 2022
28. - 29. marts 2022

 

Eksamen: 20. - 21. april 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
22. - 23. august 2022
5. - 6. september 2022
19. - 20. september 20222

Eksamen: 12. - 13. oktober 2022

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
16. - 17. januar 2023
30. - 31. januar 2023
20. - 21. februar 2023

Eksamen: 15. - 16. marts 2023

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Kolding - Opstart august 2022

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
31. august - 1. september 2022
14. - 15. september 2022
28. - 29. september 2022

 

Eksamen: 26. - 27. oktober 2022

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
11. - 12. januar 2023
25. - 26. januar 2023
8. - 9. februar 2023

Eksamen: 1. - 3. marts 2023

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
23. - 24. august 2023
6. - 7. september 2023
20. - 21. september 2023

Eksamen: 11. - 12. oktober 2023

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Kolding - Opstart februar 2023

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
27. - 28. februar 2023
13. - 14. marts 2023
27. - 28. marts 202

 

Eksamen: 17. - 18. april 2023

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
21. - 22. august 2023
4. - 5. september 2023
18. - 19. september 2023

Eksamen: 9. - 10. oktober 2023

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
Dato følger... 

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Kolding - Opstart august 2023

Modul 1 - Ledelse i praksis

Kursusdatoer:
30. - 31. august 2023
13. - 14. september 2023
27. - 28. september 2023

 

Eksamen: 25.- 26. oktober 2023

10 ECTS point

 

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdatoer:
Dato følger..

10 ECTS point

 

Modul 3 - Det strategiske lederskab

Kursusdatoer:
Dato følger... 

10 ECTS point

 

Derudover vælges to valgfag, hvoraf datoer afhænger af de fag der vælges

Vores samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har IBA og Erhvervsakademi Aarhus udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

.

Book en gratis uddannelsessamtale

Ja tak, ring til mig

Tilmelding

6 dage pr. modul
Fra 87.000 kr.

akademifag med fysisk afholdelse (10)

online akademifag (12)