Tilbage til oversigten

Bæredygtig forretningsforståelse - Online

For at bæredygtighed skal blive andet end fine ord, er det afgørende at bæredygtighed tænkes ind i hele virksomhedens forretningsforståelse.

På dette fag lærer du, hvordan din virksomhed kan arbejde med bæredygtig udvikling og FN´s 17 verdensmål på en måde, så det er afstemt med jeres forretningsmodel, jeres værditilbud til kunden og virksomhedens daglige drift.

Du lærer at udpege, hvor og hvordan din virksomhed kan udvælge helt konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i jeres hverdag – og som understøtter forretningens udvikling.

Du får ny viden både om bæredygtighed og om forretningsforståelse, så du kan koble de to ting hjemme i din virksomhed. 


Dette modul kan med fordel kombineres med faget ledelse af bæredygtig udvikling.

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Akademifagets forløb

Modulet gennemføres online og består at 4 kursusdage samt en afsluttende eksamen.

På forløbet vil du få mulighed for at arbejde med problemstillinger omkring bæredygtighed med udgangspunkt i din egen virksomhed. Og du vil gennem forskellige opgaver få skærpet din opmærksomhed på hvordan bæredygtighed implementeres i dagligdagen.

På modulet arbejder vi med: 

 • De vigtigste elementer i bæredygtighed – og hvilken relation de har til samfunds og virksomhedens udvikling 
 • De 17 verdensmål
 • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder 
 • Værktøjer til implementering af indsats i relation til bæredygtighed 

Når du har taget faget, kan du: 

 • Bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse 
 • Kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål
 • Deltage i tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der følger af denne strategi 


Eksamen: 

Du afslutter forløbet med en eksamen, som er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Når du består eksamen, får du 5 ECTS point fra akademiuddannelsen i transport og logistik.  

Mit Lederskab - til dig, der går på en Akademiuddannelse

Mit Lederskab er personlig lederudvikling tilrettelagt til lige netop dig. Når du går på en Akademi-, Diplom- eller Masteruddannelse i Lederne Kompetencecenter har du mulighed for at tilkøbe Mit Lederskab basispakke til kun 1.495 kr. ekskl. moms/år. Forløbet inkluderer bl.a.:

 • En personlig udviklingsplan
 • 30% i rabat på et af Lederne Kompetencecentrets egne kurser (uden ECTC-point)
 • 1:1 personlig ledersparring 
 • Konferencedeltagelse og faglige inspirationsmøder

Du får desuden adgang til en digital platform, der samler podcasts, artikler og video om alt det nyeste inden for ledelse. 

Brug Mit Lederskab om et supplement til din uddannelse. Læs mere her.

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Du kan forvente at bruge ca. 18. timer ugentligt, selvom der ikke er undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver, samt eksamensforberedelse mellem undervisningsdagene.

Samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har Erhvervsakademi IBA, Erhvervsakademi Aarhus, CPH Business Academy og DANIA Erhverv udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Lederne Kompetencecenter.

Tilmelding

3 uger ca. kl. 09:00 - 16:00
Pris 9.450 kr.

Se alle online akademifag (13)