Kvindelige ledere tjener mindre end deres mandlige kolleger

Ny analyse viser uforklarede lønforskelle mellem mandlige og kvindelige ledere på 7,9 procent. 

Kvindelige ledere tjener 11,7 procent mindre end mandlige ledere. Heraf kan 7,9 procent ikke forklares med erhvervserfaring, barsel, sygefravær og lignende. Den forskel er for høj, hvis virksomhederne vil fastholde kvindelige talenter og sikre fremtidig rekruttering, mener Karen Bro, chefrådgiver hos Lederne, der står bag analysen af de privatansatte ledere. 

”Tallene giver os et konkret indblik i de forskelle, der – desværre – er på mandlige og kvindelige lederes løn. En forskel, som ikke burde være der. Det er en kompleks udfordring og et samfundsproblem, som skal løses i fællesskab. Tallene lyver ikke. Og vi håber, at mange virksomheder og ledere vil afdække eventuelle lønforskelle lokalt – for så at gøre noget ved det. For lønforskelle er et problem, vi skal til livs, og vi ser ledelse som en del af løsningen,” siger chefrådgiver Karen Bro. 

Hun suppleres af Ledernes beskæftigelsespolitiske chefkonsulent Kim Møller Laursen, der uddyber tallene:

”Analysen viser, at lønforskellen stiger jo højere i ledelseslaget, man kommer – både når det gælder bruttolønforskellen og den uforklarede lønforskel. Helt overordnet er den uforklarede lønforskel blandt ledere højere end for hele det private arbejdsmarked, hvor den er på 5,7 procent,” siger Kim Møller Laursen. 

Lønforskelle forklares ofte med, at kvindelige ledere er for dårlige til at forhandle løn. Men virkeligheden er langt mere kompleks. 

”Det er en myte, at kvinder er dårligere til at forhandle løn end mænd. Til gengæld ved vi fra forskning, at når kvinder beder om mere i lønposen, bliver det hurtigere opfattet negativt,” siger Karen Bro.

Løsningen ligger derfor ikke hos den enkelte kvinde. Den ligger hos os alle, understreger hun og forklarer:

”Uligheder i samfundet er et fælles ansvar – også når kommer til løn. Uforklarede lønforskelle hører ikke fremtiden til. Derfor skal vi alle gøre noget ude på arbejdspladserne. Ledere og virksomheder har et særligt ansvar for at skabe forandring og lige muligheder mellem køn, når det handler om løn – og karriereudvikling,” siger hun. 

 

Fakta om analysen:

”Analyse af lønforskelle mellem kvindelige og mandlige ledere” er udført af HBS Economics for Lederne. 

Følgende ledergrupper er omfattet af analysen:

  • Ledere på overordnet niveau – omfatter blandt andet administrerende direktører, koncerndirektører og andre stillinger inden for øverste administrerende virksomhedsledelse, viceadministrerende direktører og andre stillinger inden for virksomhedsledelse af tværgående funktioner.
  • Ledere på mellemniveau – omfatter blandt andet økonomichefer, eksportchefer, marketingchefer, salgschefer, pressechefer, IT-chefer, fabrikschefer og hotelchefer.