Mit Lederne

2015

Over halvdelen af lederne vil have nyt job

17. august 2015

Der bliver gang i svingdørene på de danske virksomheder i den kommende tid. Ifølge en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne søger 60 procent af lederne i Danmark nyt job eller overvejer et jobskifte.

Undersøgelsen, der er baseret på svar fra 3.783 ledere, viser, at 14 procent af lederne i øjeblikket er aktivt jobsøgende, mens 46 procent overvejer at skifte job. Under halvdelen af de adspurgte ledere, 40 procent, ønsker ikke p.t. at skifte job.

Ikke alle virksomheder er lige gode til at udnytte ledernes kompetencer eller give plads til, at lederne får lov til at folde deres visioner ud, og på et tidspunkt tager de ambitiøse ledere konsekvensen og søger nyt job.

Svend Askær, formand for Lederne

Sammenlignet med Ledernes tilsvarende undersøgelser fra de seneste tre år er der tale om en markant stigning i andelen af ledere med smag for nye græsgange. I 2012 var kun 41 procent af lederne enten aktivt jobsøgende eller i gang med overvejelser om nyt job, og i 2013 faldt andelen til 37 procent. Når det nu er hele 60 procent af lederne, som er på vej videre i karrieren, er der ifølge formanden for Lederne Svend Askær flere årsager.

- Tallene i undersøgelsen understreger, at krisen er klinget af. Hovedparten af de danske virksomheder står igen på sikker grund, og mange virksomheder er i fin vækst. De nye, positive vinde i erhvervslivet giver lederne blod på tanden i forhold til at komme videre i karrieren, og samtidig åbner væksten for nye jobmuligheder, som ikke eksisterede for bare ét eller to år siden, siger Svend Askær.

Ifølge undersøgelsen er ønsket om nye udfordringer det vigtigste motiv blandt lederne med jobskifteplaner, efterfulgt af manglende muligheder for avancement på den nuværende arbejdsplads.

- Når 75 procent af de ledere, der siger, de vil videre i karrieren, savner nye udfordringer viser det, at mange ledere bærer rundt på uudnyttet potentiale. Ikke alle virksomheder er lige gode til at udnytte ledernes kompetencer eller give plads til, at lederne får lov til at folde deres visioner ud, og på et tidspunkt tager de ambitiøse ledere konsekvensen og søger nyt job, forklarer Svend Askær.

At en stor del af lederne går rundt med følelsen af, at deres potentiale ikke udnyttes til fulde, understreges af, at 41 procent af lederne med jobskifteplaner forestiller sig en fremtidig karriere i et mere ansvarsfuldt job. Kun ni procent af lederne med jobskifteplaner er på udkig efter et lederjob med mindre ansvar.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i september.

Om Svend Askær

Svend Askær er formand for Lederne. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for organisationen.

Svend Askær er uddannet cand.jur. Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler og bøger om jura, uddannelse og ledelse.

Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand for Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk