Mit Lederne

Nyheder

Få gratis rådgivning og vejledning om det psykiske arbejdsmiljø

14. juni 2019

Ledere fra 2600 små og mellemstore virksomheder har nu mulighed for at modtage praksisnær viden og rådgivning om, hvad der giver et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Ledernes Hovedorganisation deltager i projektet Tag hånd om trivslen, der har fået bevilliget 3,8 mio. kr. af fonden Velliv Foreningen. Indsatsen ledes og gennemføres af Cabi, der selv målretter en del af sine egne midler mod indsatsen.

Mange virksomheder vil eksempelvis gerne blive bedre til at spotte symptomer på stress tidligt, så udfordringer kan tages i opløbet. I den situation kan Cabi hjælpe lederne med redskaber til dialog om stress mellem ledere og medarbejdere.

Til formålet har Cabi oprettet en telefonisk hotline, der kan vejlede ledere om deres konkrete udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Der er også oprettet et rejsehold, som kan besøge  små og mellemstore virksomheder og give dem yderligere rådgivning.

På Cabis hjemmeside kan du finde viden og værktøjer til forebyggelse eller håndtering af stress og sygefravær. Som en del af projektet afholdes mindst 70 netværksarrangementer om mental sundhed, og der skal etableres 12 erfa-grupper, hvor virksomheder kan udveksle erfaringer.

Læs mere om Tag hånd om trivslen på Cabis hjemmeside