Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledernes høringssvar til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

28. januar 2019

Lederne har den 11. januar 2019 modtaget høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af "Aftale om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden"

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne bakker op om lovforslaget, som Lederne samlet set vurderer vil bidrage til, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Lovforslaget udmønter således den politiske aftale fra nov. 2018 "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden".

Lederne noterer med tilfredshed, at den politiske aftale indeholder initiativer, der sætter fokus på iværksætteri og ledelse som led i at qøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, og at der sættes fokus at rette op på den skæve kønsfordeling på de enkelte erhvervsuddannelser.

Lederne deler aftaleparternes (Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) vurdering, at der er behov for nye ambitiøse tiltag og en helt særlig indsats at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne.

Der er således langt til at indfri erhvervsuddannelsesreformens reformmål, herunder målet om, at mindst 25 pct. i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Lederne ser frem til at følge effekten af de foreslåede lovændringermed henblik på at sikre Danmark mere faglært arbejdskraft i de kommende år.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: (+45) 3283 3283