Beretning for Lederne 2017

Resumé:
EN NY RETNING

Af formand Svend Askær

Beslutningen om at optage Søfartens Ledere somen særlig afdeling i Lederne er uden sammenligning en af de vigtigste generalforsamlingsbeslutninger, vi i mange år har stået overfor. Samtidig har LO og FTF efter flere tilløb endelig besluttet at fusionere med virkning fra 1. januar 2019. Set i det store perspektiv må vi jo nok indrømme, at fusionen mellem LO og FTF får nogle mere vidtrækkende konsekvenser end vores fusion.

Der er på lønmodtagersiden et stort antal små og mellemstore organisationer, som i lyset af etableringen af en organisation med knap 1,3 millioner aktive medlemmer kommer til at overveje, hvordan de fremadrettet kan få indflydelse i en meget stor organisation. Jeg vil formode, at vi kommer til at se en række fusioner blandt danske lønmodtagerorganisationer de kommende år. Det samme vil formentlig også gælde de mange forskellige lederorganisationer, der i dag findes inden for FTF´s område. 

Da vi stiftede Lederne i 1991 ved en fusion mellem to store og en række små lederorganisationer, var der blandt de fleste en forventning om, at det var muligt at få andre lederorganisationer med i Lederne i løbet af de kommende år. Det har ikke skortet på forsøgene. Alle forsøgene er strandet. Ikke mindst på baggrund af den besynderlige tankegang, der præger det offentlige overenskomstsystem, hvor arbejdsgiverne troligt fastholder, at ledernes overenskomster skal være en del af medarbejdernes overenskomster.

Så selv om vi har en model, hvor den enkelte organisation kan fastholde sin faglige selvstændighed samtidig med, at medlemmerne kan nyde godt af stordriftsfordelene i form af en meget høj medlemstilfredshed og lavt kontingent, så bliver det at få nye organisationer med i Lederne de næste par år – desværre ikke en ”walk in the park”. Al erfaring viser nemlig, at der er megen inerti i organisationsverdenen, og at det i overensstemmelse med fænomenet om inerti i fysikken kræver udefra kommende kræfter for at skabe en forandring i den retning, tingene bevæger sig.

Måske er de to fusioner de udefra kommende kræfter, der skal til for at skabe en ny retning.

Se hele beretningen som e-paper