Beretning for Lederne 2016

Resumé:
VI SKAL SKABE STØRRE FODAFTRYK I SAMFUNDSDEBATTEN

Af formand Svend Askær

Den nye struktur er på plads. Tingene kører, medlemmerne strømmer ind i Virksom, og medlemstallet i Lederne følger forventningerne. Medlemstilfredsheden har aldrig været højere. Der er meget, der tyder på, at vores strategi virker, og at vi kommer i mål. Døm selv når du på de følgende sider får gennemgået de væsentligste resultater og begivenheder i 2016.

Selv om tingene går godt, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke kan gøre det bedre, det kan man som bekendt altid. Og et af de områder i strategiplanen, der måske skal prioriteres højere i år og de næste år, er den politiske dagsorden.

Vi har i de senere år været meget fokuseret på den mere snævre ledelsespolitiske dagsorden, og sammensætningen af Regeringens ledelseskommission er et synligt bevis på, at vi er kommet langt med at sætte fokus på god ledelse og gode ledere. Mange af kommissionens medlemmer er tidligere nominerede eller kåret som Årets Leder.

Jeg tror imidlertid, at der er behov for, at vi udvider vort fokusområde. Ikke bare til at beskæftige os med det, der ligger lige for, det arbejdsmarkeds- og ledelsespolitiske, men måske også til at beskæftige os med erhvervspolitiske- og samfundspolitiske emner. Der har i de senere år vist sig en tendens til, at de organisationer, der blander sig bredere i den samfundsmæssige debat, har fået større gennemslagskraft over for politikerne på deres kerneområde.

Tag ansvar-kampagnen er et forsøg på at blande os mere i den brede politiske dagsorden. Tilsvarende er vores tilstedeværelse på Folkemødet også udtryk for, at vi ønsker at skabe et lidt større fodaftryk i samfundsdebatten. Hvor langt skal vi gå i vores interessevaretagelse? Med etableringen af Virksom har vi jo en åbenlys anledning til eksempelvis at tale om gode rammevilkår for iværksættere. Den manglende kønsmæssige ligestilling på ledelsesgangen, ikke mindst når vi taler løn, fortjener også vores opmærksomhed. Vi burde måske også være mere offensive i hele debatten om betydningen af den fortsatte teknologiudvikling, ikke mindst den af mange frygtede robotisering af arbejdslivet. Der er rigtig mange emner, vi kunne tage fat på.

Der skal ikke herske tvivl om, at der efter min opfattelse er behov for, at vi bruger flere ressourcer på det politiske arbejde. Og nej, det handler ikke om partipolitisk arbejde. Det handler om at udvikle, synliggøre og markere vores synspunkter på en række udvalgte områder. Områder som vi løbende får identificeret efter drøftelser i bestyrelser og hovedbestyrelse. Vi kan passende starte på generalforsamlingen i Lederne og kongressen i Ledernes Hovedorganisation.

Se hele beretningen som e-paper