Beretning for lederne 2015

Resumé:
MÅSKE BLEV 2015 ET MERE SKELSÆTTENDE ÅR, END VI FORESTILLER OS

Af formand Svend Askær

BESLUTNINGEN på den ekstraordinære generalforsamling i oktober om at etablere Virksom og PRO var en milepæl i vores historie. Drivkraften bag ændringen var ønsket om at styrke vores medlemmer og dermed Lederne på et arbejdsmarked, der bliver stadigt mere præget af, at det bliver mere og mere almindeligt at skifte fra at vare leder til at vare specialist eller selvstændig og vice versa.

Læs om Virksom på Virksom.dk

Læs om PRO på Pro-org.dk

Adskillige delegerede gentog i løbet af 2015 en bekymring for, hvad etableringen af Virksom og PRO ville betyde i form af udmeldelser og utilfredshed blandt de medlemmer, der ville blive berørt af beslutningen. Godt, at der ikke blev lyttet til denne bekymring. Den var fuldstændig grundløs.

Overflytningen er blevet særdeles positivt modtaget hele vejen rundt, og vi er nu i stand til at servicere alle medlemmer på et langt bedre niveau end tidligere.

Det eneste, der har varet lidt overraskende for mig, er, at vores konkurrenter ikke har reageret. Og alligevel er det ikke overraskende, for den manglende reaktion hænger selvfølgelig sammen med, at vi ikke er begyndt at markedsføre Virksom og PRO udadtil over for andre end medlemmer af Lederne. Det skal vi imidlertid i gang med snart. Det er vigtigt, at markedsføringen bliver målrettet de segmenter af selvstændige og specialister, som vi mener, hænger naturligt sammen med Ledernes medlemskreds. Vi skal ikke ud og markedsfore Virksom og PRO over for alle og enhver, der er selvstændige eller har funktionærstatus i det her land.

Hvem er de grupper af selvstændige og funktionærer, der er de naturlige og rigtige målgrupper for Virksom og PRO? Det er det enkle spørgsmål, vi skal have en afklaring på, inden vi kaster os ud i markedsføringen.

Hovedbestyrelsens sommerseminar vil have et særligt fokus på emnet, og det vil også blive et tema i den mundtlige beretning på generalforsamlingen. Det er vigtigt, at det bliver en proces, der løbende baseres på de indvundne erfaringer, og det er efter min opfattelse vigtigere at få taget det rigtige medlems afsæt her i 2016, end at medlemstallet far et voldsomt boost i starten.

Vi er her nemlig for medlemmernes skyld.

Se hele beretningen som e-paper