Human resources i Sydøstjylland/Fyn

Gennem dialog, sparring, idé- og erfaringsudveksling arbejder vi med spændende problemstillinger inden for human ressources.

Netværket består af ledere, selvstændigt erhvervsdrivende og HR-konsulenter både fra den private og offentlige sektor. Netværket er sammensat af ledere på forskellige niveauer og repræsenterer flere forskellige brancher.

 

De temaer der drøftes i netværket kan fx være:

 • Stresshåndtering

 • Sygefravær

 • Fremtidens arbejdsmarked

 • On-boarding

 • Forandringer i organisationen

 • Sparring ift. konkrete ledelsesmæssige eller HR-problematikker

Dagsorden for møderne er:

 • Dagens tema + oplæg

 • Bordet rundt

 • Sparring på konkrete HR-problemstillinger

Når det er muligt inviteres eksterne oplægsholdere til dagens tema.

 

Vores interessefelt er human ressource og vi deler gerne erfaringer og viden med hinanden.

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi holder 5 møder årligt – 3 i første halvår og 2 i andet halvår.

Mødetidspunkt er fra kl. 17.00-20.00 og ugedag varierer.

Møderne afholdes hos netværksdeltagernes virksomhed, som ligger fordelt i Sydøstjylland og på Fyn – ingen er dog forpligtet. Man kan godt tage værtsrollen uden at lægge lokaler til. Vi hjælper hinanden.

Vigtige værdier for netværket: tillid og åbenhed med udgangspunkt i stabilt fremmøde.

Nye medlemmer skal godkendes inden optagelse.

 

 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?  

Søg om optagelse i Human resources - Sydøstjylland