Generel ledelse 2 - København Vest

Netværket tager udgangspunkt i medlemmernes daglige udfordringer. Emner der ønskes yderligere belyst, aftales i gruppen, hvorefter vi indhenter foredragsholdere som et oplæg til videre debat om emnet.

Gruppen består af ledere fra private og offentlige arbejdspladser. God fordeling på tværs af brancher, ledelsesniveau og køn.

Stor variation:

 • Teamledere i små virksomheder / teamledere i større virksomheder

 • Direktører / specialister / selvstændige

 • Ledere for 20 medarbejdere / ledere for 2 medarbejdere

 • Ledere inden for økonomi, salg, intern service osv.

Eksempler på temaer, som bliver drøftet i gruppen

 • Motivation af medarbejdere

 • Håndtering af flere generationer

 • Udfordringer i internationale virksomheder

 • Udvikling, nye ideer

 • Nye love og regler

 • Konflikterne som mellemleder

 • Generel sparring

 • Relevante indlæg fra eksterne, ofte baseret på emner der er oppe i erhvervslivet

 • Den varme stol – hvor en med en udfordring deler med de andre for sparring

 • Bordet rundt – hvor hver enkelt fortæller om en ny udfordring og får korte input fra de øvrige

Værd at vide

Mødefrekvens

4-5 gange årligt på hverdagsaftener kl. 17.30-20.00

Vi mødes hos hinanden på arbejdspladsen. Man lægger frivilligt lokaler til.

Vi arrangerer møderne på skift to af gangen. De hjælpes ad med mad og drikkevarer. Der er altid to til at arrangere, hvor en altid indgår videre til næste arrangement.

Typisk den der lægger lokaler til får en mulighed for at give en nærmere præsentation af og evt. rundvisning på arbejdspladsen.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med?
 • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk

Mød netværkslederen

Luise Simonsen RaineLuise Simonsen Raine

LinkedIn profil