FN's verdensmål - Østjylland

Vores netværk består af ledere, som kommer med en bred vifte af brancher, faglige baggrunde, funktioner og berøringsflader: selvstændige, smv’ere, offentlige og private virksomheder, industri, byggeri, teknologi og innovation, ngo’ere, transport, energi og fødevarer.

Vi diskuterer og gør hinanden klogere på mange forskellige emner, såsom CSR, bæredygtighed, grønne regnskaber, cirkulær økonomi, CO2-aftryk, nye udviklinger og standarder, greenwashing, samt vores lokale og nære problemer og interesser. Vi er uformelle, og alt kan tages op i vores samtaler, som er både hyggelige og givende.

Det hele ses i lyset af FN’s 17 verdensmål og det nye sprog til beskrivelse af verdens tilstand og fremtid., som er indeholdt i dem. 

Vi har skiftende mødeledere, og værtskabet til møderne går på omgang.

Vores form og mål med møderne er gensidig inspiration og udveksling af erfaringer.

Vi er alle drøn-engagerede og har en fortrolig og åben omgangsform. Vi opdaterer hinanden på nye udviklinger på det meget brede felt, som FN’s verdensmål udgør.

Vi er som netværk ikke udfarende, men har som overordnet formål at arbejde for, at FN’s Verdensmål og bæredygtighed får en større plads i virksomheders strategi- og organisations-udvikling.

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi holder p.t. fire møder om året, dvs. to per halve år, på tirsdage eller onsdage kl. 9 – 12 med fælles frokost som afslutning.

Mødefrekvensen kan udvides, hvis vi får flere deltagere i netværket.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk