Mit Lederne

Ledelse i Dag - marts 2018

Bind sløjfe på ledelsessamtalerne

23. februar 2018

Ledere taler meget og er ansat til at tale. Men ledere er også ansat til at lytte, og i dialogen ligger et stort potentiale. Pia Orloff Houmark er forfatter til bogen Den kierkegaardske samtalesløjfe, som blandt andet er en kritik af første og anden generations coaching, ”juhu-optimismen” og positivitetstyranniet i nogle af samtidens fremadstræbende ledelsesdiskurser. Ledelse i Dag har mødt hende og filosof Ole Fogh Kirkeby til en samtale om, hvad det eksistentielle perspektiv kan tilbyde moderne ledere.


Pia Orloff Houmark og Ole Fogh Kirkeby
til Jesper Dalgaard Pøhler, redaktør på Ledelse i Dag

#Eksistentiel ledelse #Coaching #Ledelsessamtaler

eksitentiel ledelse, eksistentialisme, søren kierkegaard, coaching, protreptik, Pia Orloff Houmark, Ole Fogh Kirkeby, Jesper Dalgaard Pøhler, Ledelse i Dag, dkledelse, ledelse
Pia Orloff Houmark og Ole Fogh Kirkeby. Foto credits: Pia Orloff Houmark og Timm Vladimir.

OM FORFATTERNE

Pia Orloff Houmark er ansat som adjunkt og ph.d.stud. på Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol. Her underviser hun i procesledelse, coaching, protreptik og ledelsesfilosofi og arbejder med et ph.d.-projekt om coaching som dialogisk ledelsesintervention. Projektet drejer sig om at udvikle en Kierkegaard og Kirkeby-inspireret tilgang til at styrke lederes dialogiske færdigheder i at modvirke professionsetisk stress og understøtte faglig dømmekraft hos sundhedsprofessionelle.

Ole Fogh Kirkeby, dr.phil., mag.art., er filosof, ledelsesteoretiker, foredragsholder og professor emeritus ved CBS. Igennem sit professionelle liv har han beskæftiget sig med en lang række forskellige emner, men det er især forfatterskabet om ledelses- og organisationsfilosofi samt bøgerne af mere filosofisk-litterær art, der har gjort Kirkeby tilgængelig for et bredere publikum. Ole Fogh Kirkeby er aktuel med bogen Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab.

Læs denne måneds artikler

Vil du have mere indhold som dette?