Mit Lederne

Ledelse i Dag - maj 2018

Helikopter efterlyses

24. april 2018

Drift og brandslukning står i vejen for lederes ambition om at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder. Alle kan se det, men kun få kan ved egen hjælp komme ud af den "trædemølle", der rammer alle SMV-ledere før eller siden. I et stort forskningsprojekt har vi undersøgt, hvilke redskaber der kan hjælpe lederen til at komme op i helikopteren og samtidig sikre stabil økonomisk vækst. 

Af Tove Brink og Mette Neville
#SMV #lederudvikling #forandringsledelse

Tove Brink og Mette Neville - "Helikopter efterlyses"

Referencer

1. Se blandt andet:

  • Brink T. & S.O. Madsen (2015): Entrepreneurial Learning requires action on the meaning generated. I International Journal Entrepreneurial Behaviour & Research, 21(5), 650-672.
  • Edwards, T., R. Delbridge & M. Munday (2005): Understanding innovation in small and medium-sized enterprises: a process manifest. I Technovation, 25(10), 1119-1127.

2. Se blandt andet:

  • Jacobi, J. (1973): The Psychology of C.G. Jung. New Haven and London: Yale University Press.
  • Jung, C.G. (2009): Archetypes of the Collective Unconscious. I H. Read, M. Fordham, G. Adler & W. McGuire (Ed.): The Collected Works of Jung (3-41). London: Routledge.
  • Koller, T., M. Goedhart & D. Wessels (2010): Valuation: Measuring and managing the value of companies. University Edition: Wiley Finance.
  • Osterwalder, A. & Y. Pigneur (2010): Business Model Generation. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, NJ.

Øvrig litteratur:

  • Easterby-Smith, M., R. Thorpe & A. Lowe (1991): Management Research. An Introduction. Sage Publication, London.
  • Lewin, K. (1946): Resolving Social Conflicts. Harper, New York, NY.
  • Moss, Q.Z., J. Alho & K. Alexander (2007): Performance measurement in action research. I Journal of Facilities Management, 5(4), 290-300.

Læs denne måneds artikler

Vil du have mere indhold som dette?