Nye spilleregler for lederen i 2018?

Hvis du og din virksomhed vil have succes i det 21. århundrede, så nytter det ikke at fortsætte med at anvende det forrige århundredes spilleregler. Du kan ligeså godt vænne dig til det: Alt skal opdateres til den nye tids bevidsthed. Fremtiden er feminin – for alle køn.


Af Kirsten Stendevad, forfatter, foredragsholder og lederudvikler
#feminin ledelse #fremtidens ledelse #autentisk ledelse

25. januar 2018

Nytår er ikke, hvad det har været.

Engang var det en tid, hvor man med fremtidsbegejstring kiggede fremad på nye udfordringer. Når vi kigger frem nu, ser vi flygtningekrise, klimaforandringer og en Donald Trump, der nedbryder verdensorden, demokratiet og anstændigheden i samme hug. På virksomhedsplan lurer den fjerde industrielle revolution, nye økonomiske stormagter og eksponentiel forandringshast – tilsammen en cocktail, der varsler nul forudsigelighed og et muligt skrækscenarie, hvor danskerne med salig Niels Helveg Petersens ord risikerer at skulle leve af ”at danse folkedans for kineserne”.

Ja ja, fremtiden har altid været usikker. Men hvis du sidder med en underlig fornemmelse af, at fremtiden i denne tid ikke bare ændrer sig, men at den tager nogle gevaldige og meget utrygge hop, er du ikke alene. Kortene bliver radikalt omfordelt i denne tid. Og det sker så hurtigt og uigennemsigtigt, at de fleste af os ikke kan se, om vi – og vores virksomhed – sidder tilbage med en vinder- eller en taber-hånd. Hvordan forbereder man sig på dét? Hvad skal der til for at forblive relevant, hvis man nu ikke er god til folkedans? Svaret er: Du gør klogest i at indrette dig på, at fremtiden er feminin, og begynde at anvende de syv spilleregler i det 21. århundredes lederskab.

Konklusionen ... var helt entydig: Fremtiden tilhører dem, der tænker feminint

Kirsten Stendevad, forfatter, foredragsholder og lederudvikler

Som stadig mere forskning fra hele verden viser, sker der i disse år et tektonisk skift fra en maskulin til en mere feminin tankegang – hos personer, ledere og virksomheder. Og godt det samme, for vores overlevelse afhænger af det.

I min egen bog om emnet, Fremtiden er Feminin – 7 spilleregler i det 21. århundredes lederskab, samler jeg hele denne viden. Her refererer jeg blandt andet til omfattende undersøgelse fra verdens største spørgeundersøgelsespanel, Brand Asset. Man har spurgt 64.000 mennesker i 13 lande, der tilsammen står for 65 procent af verdens bruttonationalprodukt, hvilke egenskaber succesrige mennesker og virksomheder fremover vil få brug for. Konklusionen, som jeg har fra bestselleren, The Athena Doctrine: How Women (and the Men Who Think Like Them) Will Rule the Future, var helt entydig: Fremtiden tilhører dem, der tænker feminint.

Vækker tanken modstand hos dig? Mærk lige efter hvorfor. I dag er det nærmest umuligt at bruge begreber som ”maskulin” og ”feminin” uden at hælde benzin på en urgammel kønskrig, der inkluderer mudderkast fra maskuline kvinder på feminine ditto og vice versa. Vi forbinder nemlig – fejlagtigt – det maskuline med mænd og det feminine med kvinder. Oveni sammenligner vi ofte positive maskuline træk som "drive og handlekraft med negative feminine træk som passivitet og svaghed i stedet for positive feminine træk som intuition og helhedstænkning. Bedre bliver det ikke af, at ”feminisme” navnlig i Danmark forbindes med mandehad.

Men ”feminin” og ”maskulin” har ikke i udgangspunktet noget med køn at gøre. Det er blot den vestlige betegnelse for de to grundessenser, som alt i verden består af, og som alle køn og virksomheder har i sig – det, man i Østen med mere neutrale udtryk kalder ”yin” og ”yang”. Disse to essenser er komplementære og danner tilsammen en integreret helhed. Men i for mange år har den maskuline yang-essens fyldt for meget i vestlige samfund. Nu svinger pendulet tilbage. Og hvis du og din virksomhed ikke svinger med, bliver du irrelevant.

I den udstrækning, vi som mennesker og virksomheder ikke har bedre adgang til den feminine kraft, end mange af os har i dag, skal vi træne den. Det kan heldigvis godt kan lade sig gøre – og de, der gør det, rykker enormt. Resten bliver mere og mere stressede, udbrændte, paralyserede, forvirrede, syge, uproduktive og kreativitetsforladte.

For ja, spillereglerne har ændret sig: Det, der virkede i det meget maskuline industrisamfund, er utilstrækkeligt i det mere feminine innovationssamfund. John Gezerma, forskeren bag ovennævnte undersøgelse blandt verdens største globale panel, går ligefrem så vidt som at erklære, at ”femininitet er det 21. århundredes styresystem”.

Lærer man at integrere de to energier i den rette dosering, kan man opnå mere med mindre og samtidig forebygge og helbrede folkesygdommen stress, øge produktiviteten, skrue op for kreativiteten og få skabt de innovative løsninger, vores livskvalitet og velfærdssamfund afhænger af

Kirsten Stendevad, forfatter, foredragsholder og lederudvikler

De syv spilleregler
Men hvad betyder det helt konkret for dig – og din virksomhed – at vi alle skal give mere plads til den feminine yin-essens, både i os selv og vores virksomheder? På baggrund af omfattende research har jeg ud-destilleret syv nye spilleregler, som både mennesker og virksomheder kan anvende til at stå stærkt i fremtiden. De har alle rod i den feminine essens, fordi de ikke handler så meget om, hvad du skal gøre for at have succes i den nye tid, men mere om, hvem du skal være. Her får du en – kort og meget ufuldstændig – introduktion til de spilleregler, der fremover vil være med til at definere den virkelighed, du skal operere i.

Spilleregel 1: Komplementaritet – Integreret lederskab
Den første spilleregel handler om at forstå den naturlov, de fleste af os overser, glemmer eller blæser på: Balance opnås kun, når der er ligevægt mellem yin- og yang-energi. Yang-energien er den udfarende kraft – den, der får stænglen til at komme op af jorden. Yin-energien er den modtagende kraft – den, der får frøet til at modne under jorden. Yang kunne kaldes vores speeder, yin vores kobling.

De to energier værdisættes forskelligt i vores samfund, hvor vi er mest begejstrede for det synlige – det resultat, der kan måles og vejes – og har mindre respekt for det usynlige – processen, intelligensen i cyklisk timing og så videre. Imidlertid er begge energier lige vigtige, ikke mindst fordi de holder hinanden i spænd. Tipper balancen til den ene side, svækkes begge energier, for selv den tilsyneladende stærkeste får ikke sit komplementære modspil og går derfor i usundt overdrive.

Tænk bare på 1980´erne og 1990´erne, hvor selv unge talenter brændte ud på stribe, fordi alle bare arbejdede løs i galoperende præstationssamfund uden bevidsthed om værdien af pause, refleksion, stilhed og restitution, før de enten blev overophedet eller gik kolde. Tænk også et øjeblik på, hvor mange af os der selv i dag arbejder eller leder på en måde, vi inderst inde godt ved ikke er bæredygtig i længden …

Forstår man for alvor værdien af komplementaritetsprincippet og tager konsekvensen af det, kan man imidlertid eliminere mange problemer i ét hug. Lærer man at integrere de to energier i den rette dosering, kan man opnå mere med mindre og samtidig forebygge og helbrede folkesygdommen stress, øge produktiviteten, skrue op for kreativiteten og få skabt de innovative løsninger, vores livskvalitet og velfærdssamfund afhænger af. Som leder er det integrationen af yin-lederskab, der bevirker, at man bliver bedre til at navigere, relatere og økonomisere.

Moderne mennesker følger ledere, ikke abstrakte strategier. Og heller ikke chefer

Kirsten Stendevad, forfatter, foredragsholder og lederudvikler

Spilleregel 2: Polaritet – Kønsbevidst lederskab
Uden kønsbevidsthed får virksomheder ikke tiltrukket, fastholdt og udnyttet den fulde talentmasse – og det er især relevant i dag, hvor dansk erhvervs største problem ifølge Hays Global Skills Index (2014) er mangel på den rette type talent.

Men er køn da ikke en irrelevant målestok for talent i dag? Sandt nok rummer både mænd og kvinder de egenskaber, vi skal bruge i fremtiden, nemlig en kombination af “maskuline” (yang) og ”feminine” (yin) egenskaber. Men i praksis er det ofte kvinder, der – i kraft af deres genetiske design – har overvægt af “yin”-egenskaber – et faktum, der understøttes af de seneste 20 års forskning i “kønsintelligens”, som har afdækket både neurologiske og hormonelle forskelle mellem mænd og kvinder, der er med til at forklare, hvorfor kønnene ikke opfører sig – eller opfattes – ens.

For eksempel har mænd ofte flere vertikale forbindelser i hjernen, som både styrker den rumlige intelligens og gør det lettere at fokusere på én ting ad gangen. Kvinder derimod har ofte flere horisontale forbindelser, så de har nemmere ved at forbinde flere tilsyneladende adskilte elementer i en syntese. En mand har mere testosteron end en kvinde, som til gengæld har mere østrogen. Testosteron giver drive og risikovillighed. Østrogen er et omsorgshormon. Så mænd søger alene af hormonelle grunde ofte magt gennem konkurrence, mens kvinder foretrækker at opbygge relationer. Begge dele er vigtige egenskaber – men den sidste er ofte forsømt og giver lavstatus i virksomheder.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om stereotype forskelle. Vi består alle af en individuel cocktail af yin og yang. Pointen her er ikke at starte endnu et skænderi om, hvorvidt der er forskel mellem kønnene. Bundlinjen er, at så længe vi ikke anerkender, at der kan være forskel, og ikke bliver bedre til at forstå hinanden og udnytte hinandens forcer, så får vi ikke fuldt udbytte af talentet. Og har vi virkelig råd til det?

Vi skal også blive mere bevidste om, hvordan vi forvandler forvrænget maskulin og feminin energi hos begge køn til positive bidrag. Alle køn kan for eksempel lære, hvordan man kan forvandle sin indre tyran (negativ maskulin arketype) til en helt (positiv maskulin arketype) og offeret i os alle (negativ feminin arketype) til en dronning (positiv feminin arketype).

Kønsbevidste virksomheder fungerer bedre for ALLE.

Spilleregel 3: Autenticitet – Troværdigt lederskab
Fremover vil maskiner og kunstig intelligens kunne klare al rutinearbejdet – og mere til. Kun den ægte menneskevare – en original med hjerte og ånd – har noget at tilføje. Dertil kommer, at moderne mennesker følger ledere, ikke abstrakte strategier. Og heller ikke chefer.

Ansatte følger ikke længere en person med en titel, men en person med en fakkel. Det eneste, en chef kan gøre, er at inspirere til loyalt samarbejde på grund af det menneske og den personlighed, vedkommende er. I det 21 århundrede ser vi altså en bevægelse væk fra det gamle lederskabs formelle autoritet til det nye lederskabs personlige autoritet – fra rolle og gøren til ægthed og væren.

Derfor er én af de væsentlige spilleregler i det feminine århundredes lederskab autenticitet. Som alle andre spilleregler er autenticitet noget, man kan træne – ved at aflære alt det, der spærrer for den.

Hvor de fleste kun ser verden som den er, ser ledere verden, som den kunne være

Kirsten Stendevad, forfatter, foredragsholder og lederudvikler

Spilleregel 4: Integritet – Ansvarligt Lederskab
Opfører du dig ordenligt? Og gør din virksomhed? Ellers er det en god idé at komme i gang. For verden i dag er en gennemsigtig markedsplads uden skjulesteder for individer og virksomheder. Medierne, Edward Snowden eller WikiLeaks afslører dig – eller også gør kinesiske hackere. Man kan ikke gemme sig længere.

I ikke så gamle dage var integritet et bedsteborgerligt ideal. I dag er det et afgørende krav til alle aspekter af forretning. For vi lever i en stadig mere feminin, tillidsbaseret økonomi, hvor personlige referencer er blevet afgørende for succes.

Integritet betyder, at der er overensstemmelse mellem dine ord og dine handlinger: At du gør, hvad du siger, du vil gøre, og at du er til at regne med. Og det er i stigende grad vejen til at opnå og bevare tilliden hos investorer, forretningspartnere, medarbejdere og kunder. Forskning viser, at når virksomheder kommer i problemer, skyldes det ofte manglende opmærksomhed på dette nøgleelement i moderne lederskab.

Spilleregel 5: Proaktivitet – Innovativt Lederskab
Evnen til uden opfordring at tage initiativ er netop den ingrediens, der adskiller ledere fra følgere. Ledere – uanset om de har en formel titel eller ej – gør noget i dag for at ændre på virkeligheden i morgen. Hvor de fleste kun ser verden som den er, ser ledere verden, som den kunne være. Og den fremtid, de ser, er altid en bedre version af nutiden. Proaktive mennesker tror på, at de kan gøre en forskel – hvis ikke for hele verden, så i det mindste for deres del af den. Det er det, der driver dem – ikke ”ti procent mere næste år”, der som motivationsskaber er et HELT dødt pust fra industrisamfundets grav.

Når proaktivitet udgør én af spillereglerne i det 21. århundredes lederskab, skyldes det, at ingen længere har overblikket, heller ikke de formelle ledere. Verden er blevet for kompleks. Derfor må vi alle være medskabere af den forandring, vi ønsker os – også når vi ikke er blevet bedt om det. Et af tidens store skift er netop, at vi går fra ledelse til lederskab.

Prøv under alle omstændigheder at mærke efter, om ikke en ny opmærksomhed på bedre balance mellem den maskuline og feminine essens indeholder en sandhed for dig, også på et helt lavpraktisk plan

Kirsten Stendevad, forfatter, foredragsholder og lederudvikler

Spilleregel 6: Synkronicitet – Visionært Lederskab
Synkronicitet er en betegnelse for ”meningsfulde tilfældigheder”. Du har sikkert selv oplevet det. Og dem kan man gå i møde. Fremtidens vindere er dem, der ikke kun tænker rationelt, men også er gode til at lytte til ”det, der ønsker at ske” (”What wants to happen”). Som den kendte tyske ledelseskonsulent og ophavsmand til Teori U, Claus Otto Scharmer, siger: ”Leadership is about the capacity of the whole system to sense and actualize the future that wants to emerge”.

Når et så irrationelt og svært beviseligt begreb som synkronicitet breder sig i internationale ledelseskredse, er det, fordi vi er tvunget til at gøre noget andet, end vi plejer. Verden er blevet for kompleks til at styre den med hovedet, som ikke længere kan følge med. Altså bør alle, medarbejdere som ledere, træne deres intuition.

Spilleregel 7: Totalitet – Helhedsorienteret lederskab
Den sidste spilleregel handler om, at vi skal til at bruge hele os selv, have helhed i livet og arbejde for helheden.

Det kan lyde banalt, men vi kommer fra industriparadigmets tendens til at adskille alt uden at se på tingenes indbyrdes sammenhæng. I dag er vi blevet klogere på, hvordan en bevægelse i den ene ende af et system påvirker resten – ofte negativt. Altså er det slut med at tænke i enkeltdele – nu handler det om at få skabt sammenhæng, fælles fodslag og en fremtid, der fungerer for alle.

Her har jeg kort præsenteret de syv spilleregler for fremtidens feminine lederskab. Måske har du fået en ny forståelse eller nysgerrighed i forhold til de feminine kvaliteter. Men prøv under alle omstændigheder at mærke efter, om ikke en ny opmærksomhed på bedre balance mellem den maskuline og feminine essens indeholder en sandhed for dig, også på et helt lavpraktisk plan.

Det er trods alt ikke noget tilfælde, at disse to essenser har udgjort en konstant i en ellers altid omskiftelig verden.