Arketype II: Præstations-tripperen

Seniorforsker Helle Hedegaard Hein har på baggrund af et treårigt forskningsprojekt udarbejdet en ny arketypemodel over fire typer af specialiserede medarbejdere. Her præsenterer hun "pragmatikeren" og måden, som denne type skal ledes og motiveres på. 

Beskrivelser af de tre andre arketyper - primadonnaen, pragmatikeren og lønmodtageren - kan findes under "Læs mere" i højre side af skærmen. Her er der også en overordnet præsentation af Helle Hedegaard Heins arketype-model.    

Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

31. marts 2009

AmbitiDer findes to slags præstations-trippere: En ekstrovert og en introvert. Fælles for de to typer af præstations-trippere er, at de er villige til at ofre lige så meget for deres arbejde som primadonnaen er – forskellen er blot, at mens primadonnaen bringer ofre i en højere sags tjeneste, så gør præstations-tripperen det for sin egen skyld. Præstations-tripperen er sit eget vigtigste projekt.

Den ekstroverte præstations-tripper
Den ekstroverte præstations-tripper er karrieremenneske – en person, som primært er styret af at præstere, gøre karriere og af at være anerkendt som den dygtigste inden for sit felt. Følelsen af at præstere er selvsagt vigtig for præstations-tripperen, men følelsen er knyttet til forskellige tilstande for den ekstroverte og den introverte præstations-tripper.

Den ekstroverte præstations-tripper henter sin primære motivation fra omgivelserne og er dermed overvejende ydrestyret. Det er ikke nok, at man selv synes, man er den bedste inden for sit fag – det afgørende er, om andre synes det og anerkender den excellente præstation. Ellers vil den ekstroverte præstations-tripper ikke få følelsen af at have præsteret.

Ligesom primadonnaen kan også den ekstroverte præstations-tripper få følelsen af et kick, men hvor primadonnaens kick knytter sig til kaldet og oplevelsen af at have gjort en forskel, så knytter den ekstroverte præstations-trippers kick sig til præstationen og den prestige, der følger med den ekstraordinære præstation. Sådanne kicks er væsentlige byggeklodser i dannelsen af den ekstroverte præstations-trippers identitet som en af de bedste (og helst den bedste) inden for sit felt.

Ledelsesstrategi over for den ekstroverte præstations-tripper
Ønsker man at få en ekstrovert præstations-tripper til at blomstre, bør ledelsesstrategien være baseret på prestigesymboler som en høj løn, forfremmelse, frynsegoder etc. Alt det, der signalerer anerkendelse og prestige, og som er et symbol på en høj præstationsevne.

Men lederen skal huske, at anerkendelsen skal finde sted offentligt. Det tæller ikke, hvis andre ikke hører det! Og man skal vælge sine ord med omhu. Giver man for eksempel en ekstrovert præstations-tripper en opgave som projektleder, er det klogt at pointere, at der er tale om et prestigeprojekt, og at opgaven gives til den ekstroverte præstations-tripper, fordi vedkommende tidligere har præsteret noget særligt.

Målsætning kan være stærkt motiverende for den ekstroverte præstations-tripper, forudsat at målene sættes så tilpas højt, at der er en udfordring i at nå dem. Ellers fører det ikke til følelsen af en præstation. Den ekstroverte præstations-tripper ønsker ikke bare at overgå andre – han ønsker også at overgå sig selv fra gang til gang.

Konkret og opgavefokuseret feedback
En anden forudsætning for, at målsætning virker over for den ekstroverte præstations-tripper, er feedback. Her har feedback en ganske anden betydning end tilfældet var for primadonnaen. Den ekstroverte præstations-tripper har primært brug for feedback om, hvordan han klarer sit arbejde i forhold til at nå målsætningen. Den ekstroverte præstations-tripper har derfor brug for langt mere konkret og opgavefokuseret feedback end primadonnaen.

Endelig er udviklingsmuligheder og ansvar faktorer, som virker motiverende på præstations-tripperen. Begge dele fungerer både som prestigesymboler og som katalysator for præstations-tripperens identitetsskabelse og som en langsigtet mulighed for at præstere på et endnu højere niveau.

Den ekstroverte præstations-trippers motivationsmodel ser samlet set således ud:

Esktro1

Figur: Den ekstroverte præstations-trippers motivationsmodel

Den introverte præstations-tripper
Hvor den ekstroverte præstations-tripper primært er ydrestyret, så er den introverte præstations-tripper primært indrestyret. Den introverte præstations-tripper er nørden, der elsker at fordybe sig i sit arbejde, og som er motiveret af at prøve at knække en faglig nød. Ikke fordi det tjener et højere formål og heller ikke, fordi det er specielt karrierefremmende.

Den introverte præstations-trippers drivkraft er nysgerrighed og lysten til at blive klogere. Introverte præstations-trippere er som regel meget analytiske – de elsker at undersøge stoffet, læse mere, skrive mere, og de kan som regel arbejde i meget lange stræk.

Fordybelse for fordybelsens egen skyld
Ligesom den ekstroverte præstations-tripper, er også den introverte præstations-tripper drevet af et ønske om at præstere – ikke for at få andres anerkendelse, men for at opleve flow på samme måde som primadonnaen. Men hvor primadonnaens flow er knyttet til de eksistentielle motivationsfaktorer, så er den introverte præstations-trippers flow primært knyttet til fordybelse for fordybelsens egen skyld. Der er dog stadig tale om et flow, der forudsætter en høj grad af engagement og udfordring.

Den introverte præstations-tripper får et kick, når en faglig nød bliver knækket – hvorefter de som regel straks finder sig en ny faglig nød, som de kan forsøge at knække. Den introverte præstations-trippers kick er derfor ikke lige så langvarigt som primadonnaens, med mindre der er tale om store gennembrud.

Ledelsesstrategi over for den introverte præstations-tripper
Når det gælder motivationsfaktorer og ledelsesstrategi har den introverte præstations-tripper også fællestræk med primadonnaen, men fordi de motivationsmæssige tilstande, som den introverte præstations-tripper er drevet af at opleve, er forskellige fra primadonnaens, så har motivationsfaktorerne en anden funktion.

Skærmende lederskab og authentic alignment (se karakteristik af primadonnaen for definitioner)  bør for eksempel stå centralt i lederskabet af den introverte præstations-tripper. Men hvor disse ting for primadonnaens vedkommende har en funktion i forhold til de eksistentielle motivationsfaktorer (for eksempel ikke at gå på kompromis med de værdier, der knytter sig til kaldet), så har det en anden betydning for den introverte præstations-tripper: De vil bare gerne have lov at være i fred!

Den introverte præstations-tripper er så fokuseret på sit arbejde, at han ikke gider at bruge energi på at interessere sig for det, som efter hans opfattelse er ledelsens arbejde. Det tager fokus fra arbejdet, som er det eneste, der interesserer den introverte præstations-tripper.

Autonomi og selvledelse
Ligesom både primadonnaen og den ekstroverte præstations-tripper stræber den introverte præstations-tripper efter det bedste. Men hvor den ekstroverte præstations-tripper ofte har brug for udefra fastsatte mål, så vil den introverte præstations-tripper foretrække at sætte målene selv.

De trives bedst med en høj grad af autonomi, og indimellem kan deres autonome adfærd, hvor de ikke blot sætter målene selv, men også selv definerer deres arbejdsopgaver, udgøre et væsentligt ledelsesmæssigt problem: Det kan være svært at få den introverte præstations-tripper til at trække i en bestemt retning.

Til gengæld arbejder de lige så meget og investerer lige så meget i deres arbejde som primadonnaen og den ekstroverte præstations-tripper, og sammen med primadonnaen er den introverte præstations-tripper formentlig den billigste arbejdskraft, man kan finde (det gælder ikke for den ekstroverte præstations-tripper, der som regel får en høj løn, fordi løn og løntillæg og bonusordninger fungerer som et nødvendigt præstationsmål og prestigesymbol).

Vil man have det bedste ud af den introverte præstations-tripper er autonomi og selvledelse vigtige elementer i en ledelsesstrategi.

Endelig er inspiration vigtigt. Den introverte præstations-tripper har brug for inspiration – ikke kun til at sparre med for at finde svar på faglige problemstillinger, men i lige så høj grad en at sparre med, som kan stille nye spørgsmål, der udgør nye faglige nødder, der skal knækkes.

Den introverte præstations-trippers samlede motivationsmodel ser dermed således ud:

Intro1

Figur: Den introverte præstations-trippers motivationsmodel

En vigtig pointe omkring begge typer af præstations-trippere er, at de kan lyde som primadonnaer. Men det er spil for galleriet. Når en præstations-tripper taler som en primadonna og for eksempel argumenterer i den højere sags tjeneste, så gør de det for at manipulere sig til bedre arbejdsvilkår for deres egen skyld. (Primadonnaerne er nu heller ikke blege for at manipulere på lignende vis – de gør det blot med et andet formål). Diagnosticeringen af de to arketyper kan derfor volde lidt problemer, men præstations-trippere vil som regel relativt hurtigt afsløre deres sande natur.