Mit Lederne

2015

Ledere vil gerne ansætte flygtninge, men er i dyb tvivl om love og regler

21. oktober 2015

Velviljen er til stede i erhvervslivet, når det gælder ansættelse af flygtninge på danske virksomheder. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne har 14 procent af virksomhederne som følge af den aktuelle flygtningesituation allerede taget initiativer til eller drøftet mulighederne for at ansætte flygtninge. Undersøgelsen, der er baseret på svar fra 951 ledere, afslører samtidig, at langt de fleste ledere er i dyb tvivl om, hvilke krav der skal være opfyldt i lovgivningen for at ansætte en flygtning, samt hvilke offentlige myndigheder, de skal tage fat i.

Fem procent af de adspurgte ledere svarer, at de eller deres virksomhed allerede har "taget initiativer" til at ansætte flygtninge i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation, mens ni procent oplyser, at muligheden er blevet "drøftet". Og på spørgsmålet om, hvorvidt de personligt vil være villige til at ansætte en flygtning i virksomheden, svarer 30 procent af lederne "ja", mens 41 procent siger "måske".

Lederne fra de virksomheder, der ér i gang med at ansætte flygtninge, gør det ifølge undersøgelsen i en kombination af virksomhedens politik og for at løse rekrutteringsproblemer. Typisk er det planen at ansætte mellem én og fire flygtninge og typisk i ufaglærte job.

- Den bedste vej til integration i det danske samfund for de flygtninge, der har fået opholdstilladelse, sker ved at komme i job på de danske virksomheder. Derfor er det positivt at konstatere, at der ikke kun er mange fine ord og intentioner i erhvervslivet, men at der også i den aktuelle situation er mange virksomheder, som konkret har taget initiativer til eller drøftet muligheden for at ansætte flygtninge, siger formanden for Lederne Svend Askær.

Det er stærkt bekymrende, at der er så stor tvivl og usikkerhed. Jeg er alvorligt bange for, at megen velvilje i især mindre virksomheder strander, fordi reglerne på området er så svært gennemskuelige.

Svend Askær, formand hos Lederne

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm er enig. I en kommentar til Ledernes undersøgelse siger han:

- Det glæder os i Dansk Flygtningehjælp, at der ser ud til at være stor opbakning til at ansætte flygtninge i de danske virksomheder. Flere har allerede taget initiativ – og det er den vej, som vi skal gå. Vi ved altså, at flygtninge gerne vil arbejde og virksomhederne gerne vil ansætte. Der må være nogle barrierer, der gør, at flygtningene ikke får fodfæste på det danske arbejdsmarked, mener Andreas Kamm.

Ifølge undersøgelsen er de danske ledere i dyb tvivl om, hvordan viljen til at ansætte flygtninge konkret skal føres ud i livet. Kun fire procent af de adspurgte ledere svarer således, at de "i høj/meget høj grad" véd, hvilke krav der skal være opfyldt i love og regler for at ansætte en flygtning, og kun otte procent er helt fortrolige med, hvilke offentlige myndigheder de skal henvende sig til. Fortroligheden vokser dog markant, når man ser på svarene fra de ledere, hvor virksomheden allerede har taget initaitiv til eller drøftet mulighederne for at ansætte flygtninge. Her har 13 procent styr på love og regler på området, og 22 procent véd, hvilke myndigheder de skal tage fat i.

Vi skal have lettet vejen ind på arbejdsmarkedet for flygtningene – det er til gavn for flygtninge, virksomheder og Danmark. Det giver simpelthen ikke mening ikke at gøre noget ved det her område.

Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk flygtningehjælp

- Det er stærkt bekymrende, at der er så stor tvivl og usikkerhed. Jeg er alvorligt bange for, at megen velvilje i især mindre virksomheder strander, fordi reglerne på området er så svært gennemskuelige. Undersøgelsen bør derfor være et vink med en vognstang til det offentlige om at skrue ned for bureaukratiet og op for hjælpen til virksomheder med gode intentioner, siger Svend Askær.

Også Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp ærgrer sig over, at så mange ledere føler stor usikkerhed om love og muligheder på området.

- Jeg synes, vi skal styrke den direkte relation mellem flygtningene og arbejdsgiverne mest muligt.  Vi skal have lettet vejen ind på arbejdsmarkedet for flygtningene – det er til gavn for flygtninge, virksomheder og Danmark. Det giver simpelthen ikke mening ikke at gøre noget ved det her område, understreger Andreas Kamm.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov i perioden 2. til 8. oktober.

Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand for Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 2428 2470
E-mail mmo@lederne.dk