Mit Lederne

Ledelse i Dag - november-december 2016

Fremtidens leder er autentisk

I fremtiden er det kun de brands, som arbejder for at gøre livet bedre for menneskeheden, der vil overleve. De ledere, vi udpeger til at guide os, skal derfor også findes blandt dem, som er i stand til at skabe bedre liv.

 

Af Sandja Brügmann 

31. oktober 2016

Fremtidens ledere skal derfor rekrutteres blandt virksomhed­ernes mest autentiske, empatiske og bevidste medarbejdere. Det er ikke bare vigtigt for vores velvære på den korte bane, men er nødvendigt for vores overlevelse som mennesker og den medfart, vi får på en planet, der alle­rede nu reagerer voldsomt på de valg, vi hidtil har truffet.  

 

Med autenticitet som omdrejningspunktet for ledere og medarbejdere i både forretningsverdenen, i uddan­nelsessystemet, blandt vore politiske ledere og helt ind til kernen af vores familiestrukturer, hvor hver enkelt af os tager ansvar for vores egen autentiske og bevidste udvikling, har vi mulighed for at rette vores nuværende skæve kurs ind. I fremtiden kommer det til at handle om at træffe valg, der gør livet bedre for os selv, andre og alle, vi berører.

 

En autentisk leder kender først og fremmest sig selv virkelig godt, har arbejdet indad, er kommet igennem skyld, skam og gamle følelsesmæssige blokeringer og står frem med hele sin person, værdier og er passioner­et og formålsdrevet. De styrkende såkaldt "feminine" kvaliteter bringes i medspil med de nuværende mere "maskuline" ledelseskaraktaristika – så empati, nærvær, fokus på "os" i stedet for "mig" sammen med profit, og hvordan vi gør en forskel for, at mennesker og miljøet spiller sammen.

 

Autentiske ledere er visionære, tænker langsigtet, er modige og tør at sige fra overfor ideer, selvom de måske ser attraktive ud på den korte bane. De er etnocentriske, har høj emotionel intelligens (EQ) og går selv forrest og er eksempler på, hvordan det kan gøres. Det kræver stor viljekraft, standhaftighed, god evne til at sætte grænser og kompetent, klar kommunikation. Co-creation, co-ac­tion og collaboration kommer i fokus, og valg baseres på, hvad der er godt for mig, godt for dig og godt for alle, det berører.

 

Det bliver nøglen til at fremtidssikre os miljømæs­sigt, sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt.

 

Et par kendte eksempler på denne nye type leder er Canadas nyvalgte premierminister, Justin Trudeau, for­

retningsmogulerne Richard Branson stifter af Virgin og John Mackey co-stifter af Whole Foods Market og fortaler for Conscious Capitalism, som blandt andet har etableret deres eget Academy of Conscious Leadership for at fremme autentisk og bevidst ledelsesudvikling i virksomheden. Danske Søren Ejlersen fra Årstiderne fortsætter med at gøre økologisk grønt nemt og tilgængeligt for alle - som vejen til helhed og sundhed herhjemme.

 

Det er ikke kun de kendte ledere og dem i direk­tørstillinger, som skal have ansvaret for, at vi frem­tidssikrer menneskeheden. De kan nemlig ikke gøre det alene. Det er vores alles ansvar, at vi bliver bedre, mere bevidste ledere af os selv, vores liv, arbejde og familier - hver dag.

 

Passion og engagement er god forretning

Hvis ikke du har passion, er det umuligt at være auten­tisk som leder. Til gengæld vælter passionen frem, når mennesker får lov til at være sig selv. Umiddelbart lyder det lige til, men det er nemmere sagt end gjort. For det kræver et samfund, der har fokus på at kultivere og fejre det enkelte individs autenticitet.

 

Autentiske ledere forstår, at jo mere opbakning, frihed og støtte, mennesker får til at være autentiske, desto bedre har de det med sig selv, hvilket gør, at de er mere passio­nerede, producerer bedre og mere kreative løsninger og innovation - og bidrager med stor værdi i virksomheder og til samfundet.

 

Det modsatte sker, når der mangler annerkendelse, og når der styres med kontrol og frygt – mennesker bliver fraværende og uengagerede, uden passion og engage­ment. Det kan forårsage stress, depression, manglende vitalitet og sygdom i krop og sind. Samfundet får ikke glæde af dette individs innovative og kreative engage­ment! Det er dyrt for samfundet, når et menneske ikke lever og realiserer sig selv - på den korte bane, fordi det ikke løfter, og på den lange bane, fordi det kan føre til lange sygeforløb etc.

 

Statistikkerne taler deres eget klare sprog. Folk er mere fraværende, uengagerede, stressede og syge end nogensinde før. Undersøgelser fra Gallup i USA viser, at 20% af den amerikanske arbejdskraft er uengagerede på arbejdet, hvilket koster den amerikanske økonomi $380 mil­liarder om året. Hvis du arbejder i en virksomhed, hvor du ikke anerkendes, så stiger det manglende engagement til 45%.

 

Autentiske ledere anerkender mennesker og løfter hver persons autentiske engagement og værdi. Det er godt for økonomien, samfundet såvel som individet.

 

Formål er afgørende for individet, samfundet og for miljøet

Virksomheder eller organisationer, som arbejder med afsæt i meningsfuldhed har et større formål med deres eksistens end blot at sælge et produkt og tiltrækker helt automatisk bedre arbejdskraft, fordi medarbejderne kan vælge en arbejdsplads, der matcher deres egne værdier og passion. Undersøgelser viser, at 77% af den nye millenniumgeneration vælger at arbejde for meningsfulde virksomheder (Deloitte Millenial survey).

 

Den moderne forbruger er samtidig meget bevidst om virksomheders ageren - en tendens, der kun vil skærpes i fremtiden. Som alle mennesker i højere grad bliver mere autentiske, vil forbrugerne i endnu højere grad kræve, at virksomheder og organisationer er transparente.

 

Et populært sted at både arbejde og shoppe er social enterprise brillefirmaet Warby Parker ledet af bl.a. med­stifter Neil Blumenthal. Her designes cool briller til rimelige priser, og hvert køb kvitteres med at donere et par briller til en af de næsten 1 milliard mennesker på verdensplan, som mangler briller. 15% af verdens men­nesker kan ikke se og derved ikke lære eller arbejde.

 

Shades of green

Jeg arbejder med både ledere og virksomheder og møder ofte ledere, som er bange for at kommunikere deres værdier åbent ud, også selvom de er autentiske, ærlige, moralsk etiske, miljømæssigt progressive, socialt bevid­ste og ledelsesmæssigt autentiske, fordi vi lever i en kul­tur, som dømmer alt, der ikke er perfekt. Det er så nemt at pege fingre og kritisere selv den mindste fejl.

 

Hvis vi skal lykkes og skabe et samfund, hvor autenticitet er i højsædet, som vi så drastisk har brug for, så er det absolut nødvendigt, at vi slipper behovet for perfektion­isme og hylder den uperfekte og ærlige fremdriftsproces.

Hvis vi skal lykkes med visionen, har vi brug for en kul­tur og medmenneskelig forståelse, som skaber rum for innovation, forsøg, fejl, læring og konstante forbedring­er.

 

Vi har brug for en læringsproces, der tillader succes, og det er rent faktisk sjældent, at succes bliver skabt uden trial and error. Det kræver styrke at kunne være i - og tillade - vores egen og andres sårbarhed og menneskelige uperfekthed. Lad målet være fremdrift, ikke perfektionisme.

 

"Have no fear of perfection… You'll never reach it."

- Salvador Dali

 

Vi befinder os alle i en indre vækstproces, hvad angår vores bevidsthed. Vi skal lære at leve vores liv, gøre forretninger, bedrive iværksætteri og lede på en måde, der genskaber balancen mellem mennesker og planeten. Vi skal genfinde forbindelsen først og fremmest ved, at vi hver især tager ansvar for os selv og først dernæst guider vores nærmeste. Når vi kan lede os selv og vores nærm­este med autentisk bevidsthed, er vi klar til at gøre en forskel på et højere plan.

 

Jeg drømmer om, at menneskeheden vil sige fra over for den måde, tingene har været på indtil nu og kræve autentisk empatisk lederskab af sig selv og hinanden i alle facetter af forretning, uddannelse, politik helt ind i vores egne familier.

 

Et samfund og en væren, hvor succes ikke bare er målt i profit, men i de fem P'er: passion, purpose, people, planet og profit.

Om Sandja Brügmann

sandiSandja Brügmann er stifter af Refresh Agency, ekspert i sustainability, kommunikation og conscious leadership. Hendes artikel her er en del af ”Gurubogen” (udk. nov. 2016), der samler tanker og idéer fra 100 ledere, forskere og rådgivere inden for emnerne ledelse, innovation og iværksætteri. Læs flere artikler fra bogen her.