Mit Lederne

Ledelse i Dag - november-december 2016

Autentisk lederskab

”Autenticitet” er et ord, som ofte bliver brugt, men hvor tit tænker vi egentlig på, hvad det rent faktisk betyder? Generelt opfatter vi betydningen af autenticitet som værende kvaliteten ved at være ét med sig selv, og det er en god start.


Af John Mattone

31. oktober 2016

På et grundlæggende niveau er det at ”være sig selv” en selvfølge, for hver gang du foretager et valg eller en handling, så er det dig, der gør det. Men på et andet plan kan man sige, at vores tanker, beslutninger og handlinger ikke rigtigt udtrykker, hvem vi er. Vi har for eksempel alle til tider sagt nogle ting, som vi ikke rigtigt mente. Autenticitet er knyttet op på filosofi, moralpsykologi, ansvarlighed og identitet.

 

Den autentiske leder er bevidst om sine styrker og be­grænsninger. Han eller hun viser sit ægte jeg over for sine følgere. En autentisk leder opfører sig ikke på én måde offentligt og en helt anden bag lukkede døre. Tilmed indrømmer en autentisk leder, hvis han har lavet fejl, og han ved, at ”lederskab” er en rejse og ikke en destination.

 

Uden karakter har du i sidste ende ingenting

Ordet ”karakter” kommer fra det græske ord ”kharak­ter”, som betyder ”indgraveret mærke” eller ”aftryk på sjælen”. Din karakter er den totale sum af de værdier, som er indgraveret i din sjæl. Det er op til dig selv, om du forsigtigt ”indgraverer” din karakter eller tilfældigt ”hakker løs”.

 

Men i sidste ende vil din karakter afgøre din vær­di både som leder og menneske. Den karakter, som du gerne vil have til at definere din sjæl, er derfor en vigtig, bestemmende faktor for din autenticitet.

 

Indre kerneværdier, ydre kerneadfærd

Din indre kerne som leder, der også er en bestemmende faktor for din autenticitet, består af den selvopfattelse, de værdier, følelser og tankemønstre, som du tager med dig ind i jobbet.

 

Din ydre kerne som leder manifesterer sig i, hvordan din adfærd er som leder. Hvis du har god forståelse for dine indre kernestyrker og svagheder, vil det hjælpe dig til at forstå, hvordan du bliver opfattet som leder på bag­grund af din ydre kerneadfærd.

 

Indre kerneværdier og ydre kerneadfærd er del af din lederstil. De ledere, der formår at få mest muligt ud af de­res styrker og adfærd og samtidig anerkender og forstår deres svagheder, er generelt ledere, der kan beskrives som autentiske.

 

Tre basale lederskabstyper

Jeg skabte Mattone Leadership Enneagram Inventory (MLEI) for næsten 20 år siden og har revideret, valideret og testet det gentagne gange siden da. Denne test af din indre kernes modenhed hjælper dig med at forstå, hvilken slags leder du er, så du kan forstå dine styrker og gaver, som du bør gøre brug af, og dine svagheder, som bør vedkendes og adresseres.

 

Der findes ikke én slags ledertype, der er bedre end andre, da alle organisationer eller virksomheder har forskellige lederskabsbehov og krav. Men enhver leder, som vil udmærke sig, er nødt til at forstå sine indre og ydre kernestyrker og svagheder for at være den mest ef­fektive leder, de kan være.

 

Der er tre grundlæggende ledertyper baseret på indre og ydre kernekarakteristika: Dem som leder med hovedet, hjertet og/eller maven.

 

Hovedet

Folk, der leder med hovedet, har talent for at tænke klart og få tingene gjort. Disse ledere kan, hvis de er modne nok, hjælpe teams med at nå nye præstationsniveauer, men de er også nødt til at være bevidste om de usikkerheder, der kan hindre deres udvikling som ledere. Ledere, der leder med hovedet, kan inddeles i tre undertyper: Tænkere (gode problemløsere som dog kan være ubeslutsomme), disciple (som er loyale og pålidelige, men nogle gange tøvende i forhold til at handle uafhængigt) og aktivister (som har et positivt livssyn, men måske bruger aktivisme for at distancere sig selv fra smerte).

 

Hjerte

De bedste ledere, som leder fra hjertet, forstår det tve-æggede sværd, deres følelser er. Følelser er både deres største styrke og svaghed. De ledere, der formår at lede med et modent hjerte, undgår selviskhed, manipulation, jalousi og selvinvolvering.

 

Undertyper af denne type ledere er: Hjælpere (em­patiske og gode til at håndtere konflikter), underholdere (som er karismatiske og perfekte, hvis stil og indhold skal være unikt) og kunstnere (som er kreative og inno­vative, men risikerer at være for selvcentrerede).

 

Mave

Ledere, der lever fra maven, er meget engagerede i de­res omverden. En verden, som de har høje forventninger til. Denne type ledere kan indgå aftaler, som andre nok ikke kan indgå, da de er gode til at finde fælles fodslag … så længe de bare undgår at være for perfektionistiske og paralysere folk, der er angste for at begå fejl.

 

Undertyperne for ledere, der leder fra maven, er: Førere (som får tingene gjort, men som kan være alt for selvsikre), voldgiftsmænd (som kan finde fælles fodslag midt i dyb splittelse) og perfektionister (som kan opnå fantastiske resultater, men som også kan være for kritiske og potentielt skubbe holdkammerater fra sig).

 

Modenhedsniveauet gør forskellen

Det er vigtigt at vide, hvilken slags leder du er, men det er dit modenhedsniveau, som afgør, om du er en autentisk leder, eller om du bare har påtaget dig en rolle.

 

Modenhed betyder, at du forstår dine styrker og svagheder, og at du kender dig selv og din ledelsesstil godt nok til at vide, hvilke situationer, tankemønstre og ad­færd der har så meget magt over dig, at de enten kan forbedre eller afspore din udvikling.

Om John Mattone

johnJohn Mattone er anerkendt som én af verdens førende autoriteter i lederskab, talent og kultur. Hans artikel her er en del af ”Gurubogen” (udk. nov. 2016), der samler tanker og idéer fra 100 ledere, forskere og rådgivere inden for emnerne ledelse, innovation og iværksætteri. Læs flere artikler fra bogen her.