Når ledelse bliver tabu – om brug af ekstern coaching

Flere og flere virksomheder bruger ekstern coaching af ledere som et led i lederudviklingsprogrammet. Men selv om coachingen sker ”eksternt” og ”ude i byen”, betyder det langtfra, at den ligger ”uden for virksomheden”.

Det vurderer senior-ledelsesrådgiver i konsulentvirksomheden Advice Inge Schützsack Holm på baggrund af en undersøgelse fra hendes masterafhandling i organisationspsykologi ved Roskilde Universitet. 

Når lederen coaches, trækkes coachens delvist terapeutiske approach gradvist ind i virksomheden via den påvirkning, der løbende sker af lederens måde at forstå og praktisere ledelse på. Når coach og leder samtaler, skabes bestemte forestillinger om ledelse, som er stærkt normative i den forstand, at noget bliver rigtigt og andet forkert, konkluderer Inge Holm.

Med udgangspunkt i undersøgelsen giver hun i denne artikel et bud på, hvordan man overordnet kan forstå den påvirkning, virksomheden udsættes for, når lederne sendes til ekstern coach. Ved hjælp af teori tegner hun en skitse af en praksis, der nok tilbyder lederen mening og identifikation, men som samtidig kan gøre det nødvendigt for lederen at tabuisere visse sider af lederskabet.   

Af Inge Schützsack Holm

28. februar 2009