Tillykke med dit nye lederjob!

Bogen ”De første 100 dage. Succes som leder i et nyt job” er en praksisnær, lærerig gennemgang af det bedste i skandinavisk ledelse for nye, kommende og etablerede ledere.

Af Paul Hegedahl

31. januar 2009

For kort tid siden anmeldte vi her på Ledelseidag.dk den glimrende bog ”Fra kollega til leder” om en række af de udfordringer, man står over for som ny leder. Denne bog er en god opfølgning – men også særdeles læseværdig i sig selv. Den beskriver en række af de udfordringer, den nyudnævnte leder står over for, og fortæller om løsninger ved at give gode råd og fortælle om konkrete cases fra det virkelige liv baseret på interviews med en række ledere fra Danmark, Norge og Sverige – ledere fra mange former for virksomheder og organisationer.

Begrebet ”De første 100 dage” stammer fra Franklin D. Roosevelts legendariske første 100 dage, da han havde vundet en markant sejr ved USA’s præsidentvalg i 1932, hvor nationen og Verden stod over for problemer, der i omfang var større end de øjeblikkelige vanskeligheder, der præger Verden i dag. Fra 9. marts til 16. juni 1933 fik F.D. Roosevelt gennemført en lang række betydningsfulde love. Det betød en flyvende start på præsidentens ”New Deal” – og det er jo så det, der nu ventes i spænding på med Obama Baracks første 100 dage.
Derfra – fra ”New Deal” har udtrykket spredt sig, så alle statslederes og altså efterhånden alle lederes første 100 dage bliver betragtet som en afgørende periode, som giver signal om fremtidig succes eller det modsatte.  

Forfatteren
Forfatteren Lars Bo Hansen er cand.polit. og MBA, har arbejdet med strategiudvikling og -implementering både nationalt og internationalt. Han er direktør og ansvarlig for strategi hos Copenhagen Consulting Company. Tidligere har han været konsulent hos Valcon og været ansvarlig for strategiydelser hos PriceWaterhouseCoopers Management Consultants. Lars Bo Hansen yder strategisk rådgivning til direktioner og bestyrelser i danske og internationale virksomheder.

Bogens indhold
Ud over en introduktion, en afrunding og fire appendiks er bogen delt op i syv kapitler:

 1. De fem dogmer for nye ledere
 2. Kommunikationen
 3. Planen for de 100 dage
 4. Ledelsesholdet
 5. Den strategiske retning
 6. Resultatskabelsen
 7. De 100 dage i specifikke situationer

Appendiks 3 handler om de faldgruber, den nye leder skal sørge for at styre uden om.

Hvert kapitel slutter med en konklusion og understregning af, hvad man kan tage med sig fra det pågældende kapitel.

De første dage er væsentlige
En række analyser, siger forfatteren, samt hans erfaringer fra praksis viser, at omkring 40 procent af nyudnævnte amerikanske ledere fejler inden for deres første 18 måneder. Analyserne viser tal fra 35 procent til cirka 50 procent. De personer, der er blevet interviewet i forbindelse med skrivningen af denne bog, anslår tallet for skandinaviske ledere til 30 procent.

Lars Bo Hansen siger indledningsvis, at selv om man, som leder, følger denne bogs anvisninger og råd helt og fuldt eller delvis, er der ingen garanti for at det lykkes. Det ukendte og uforudsete kan naturligvis stadig være en joker i spillet. Blot fordi man har en plan for de første 100 dage, er det jo ikke sikkert, at det er den rigtige plan. Men, hvis man læser og lærer af de mange eksempler fra blandt andet de 18 skandinaviske ledere, der er interviewet i forbindelse med bogen, må man alt andet lige dermed forbedre sine chancer for at komme ”tørskoet” over de første 100 dage – og dermed er man hjulpet godt på vej.

I valget af interviewpersoner har Lars Bo Hansen bevidst søgt efter ledere, der har omfattende erfaringer med overgangsperioder, og som har prøvet den sværeste af dem alle: nemlig den situation, hvor man overtager ansvaret for en virksomhed – eller som politiker et område – man ikke kender på forhånd.

Interviewpersonerne har også fortalt om de fejltagelser, de har begået, og det har været med til at skabe en interessant liste over faldgruber, som gennemgås i appendiks 3.

De fem dogmer
Bogen er bygget op om fem dogmer, der er altafgørende for den nye leder:

 1. Du skal kommunikere. Det handler i høj grad om tillid. Den er nemmere at miste end at vinde.
 2. Du skal have en god plan for de 100 dage. Planen handler ikke om forretningsresultater i perioden, men hvilke aktiviteter der er afgørende at gennemføre. Initiativet er dit.
 3. Du skal sætte dit ledelseshold. Ledelsesholdet er det væsentligste redskab i din værktøjskasse. Det er holdet, der skaber resultaterne.
 4. Du skal melde strategiske temaer ud. Det er bevidst, det bliver anbefalet at arbejde med temaer og ikke en ny omfattende strategi.
 5. Du skal skabe resultater i overgangsperioden. Selv om der i dogme 2 tales om aktiviteter mere end resultater, er det væsentligt, at der er noget konkret og relevant at fremvise i denne første periode.

Og så er det vigtigt, at perioden efter de første 100 dage også tænkes ind. I hvert af kapitlerne, der handler om et dogme ad gangen, er der anbefalinger om de 1.000 dage, der følger efter de 100 dage. Et vigtigt råd i forbindelse med opstillingen af dogmerne er, efter denne anmelders mening, at man ikke må forfalde til bragesnak. Det er helt i orden at erkende – også åbent og offentligt – at man først skal have mulighed for at se de store sammenhænge og forstå detaljerne. Man skal, som sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er citeret for at sige, ”vise respekt for organisationen og ansvarsområdet ved at bruge den nødvendige tid på at lytte og forstå kompleksiteten”. Alt for mange buser på med udtalelser, som de senere ofte fortryder. Til gengæld skal man så også efter at have tænkt og lyttet være meget klar i mælet.

Ledelsesholdet
Der er mange gode tanker og forslag i bogen. Et virkelig relevant og originalt bidrag til denne del af ledelseslitteraturen er kapitel 4, der handler om, hvordan den nye leder etablerer sit ledelseshold. Det er en afgørende opgave for at lykkes. Det er også en, hvor der gang på gang bliver begået fejl, fordi den nye leder ikke – som Lars Bo Hansen skriver – ”skynder sig langsomt”. Det er en opgave, der både skal løses hurtigt af hensyn til tryghed og sikkerhed, samtidig med den kræver virkelig omtanke. Ledelsesholdet, der sammensættes, er et klart signal om graden af forandring. I bogen opstilles fire trin for dette dogme/denne opgave:

 1. Start med at vurdere den nuværende gruppe
 2. Hvert enkelt muligt medlem af holdet vurderes første gang
 3. Sæt holdet
 4. Bestyrelsen involveres, og du kommunikerer din nye gruppe ud

Trin 4 handler jo indlysende om topchefer. Men eksemplerne og forslagene i bogen kan også sagtens oversættes til en række andre, mere ydmyge, lederniveauer. De fire trin gennemgås meget grundigt. Nogle særdeles interessante tanker går på ”hvad med den forsmåede kandidat og de, der på den ene eller anden måde var på dennes hold?”. Her skal man igen tænke sig godt om og drøfte situationen neutralt, klart og åbent. De kan blive værdifulde medspillere, eller man kan finde en  anden fornuftig ordning. Et dansk eksempel fra bogen er Harald Børsting, formand for LO, som tog konsekvensen af, at den – i dette tilfælde – demokratiske proces bygger på, at man kan ytre sig åbent, og valgte at give alle mulighed for at fortsætte. Og vi er nu også vidne til, hvordan Barack Obama har valgt at lade politiske modstandere fortsætte på endog meget indflydelsesrige poster i sin nye administration og regering.

- og perspektivet
Som skrevet anbefaler Lars Bo Hansen, at de næste 1.000 dage tænkes ind. Det kan vel ikke siges flottere og mere aktuelt – med den forestående præsidentindsættelse i USA i tankerne – end John F. Kennedys ord fra hans tiltrædelsestale 20. januar 1961:

”Alt dette vil ikke blive afsluttet i de første hundrede dage. Ej heller vil det blive færdiggjort i løbet af de første 1.000 dage, heller ikke i denne administrations levetid eller måske end ikke i vor livstid på denne planet. Men, lad os starte!”

- som så tragisk bekendt fik han selv kun 1.022 dage derefter.

Giv bogen til nye ledere
Det er en konkret, redskabsorienteret og anvendelig bog, som hjælper nye ledere på en række områder. Det er værd at bemærke, at den kan bruges både af den, der er udnævnt til leder for første gang (og at de, der udnævner vedkommende, måske burde give den som gave sammen med udnævnelsen). Men den er også værdifuld for dem, der har flere overgangsperioder bag sig – de kan så sammenligne egne hidtidige erfaringer med bogens forslag. Det er ikke en manual, men en hjælp til at skabe sig sin egen lederidentitet.

100dagebogLars Bo Hansen: ”De første 100 dage. Succes som leder i nyt job”;
Gyldendal Business, København 2008,
228 s., hft., 14 cm. x 22 cm., litt.liste,
Kr. 299,00 inkl. moms,
ISBN 978-87-02-07145-0