Mit Lederne

Ledelse i Dag - Februar 2009

Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

Der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, hvis det skal blive muligt at arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. Det er udgangspunktet for det treårige forskningsprojekt ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning”. Bag projektet står et forskerteam bestående af blandt andre lektor Vibeke Andersen, adjunkt Christine Ipsen og ph.d.-studerende Mette Mogensen fra DTU Management.

I denne artikel præsenterer og diskuterer de nogle af erfaringerne fra det igangværende projekt, der forventes afsluttet i slutningen af 2009. Med afsæt i en forståelse af videnarbejdet som mangetydigt illustrerer Andersen, Ipsen og Mogensen, hvorfor der efter deres vurdering er kommet nye udfordringer til i forhold til at lede videnarbejdere, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress.

I artiklen præsenteres en række teoretiske betragtninger på videnarbejdets dilemmaer og legitimationssystemer, og der gives en række intervieweksempler på, hvordan videnarbejderne oplever deres arbejde – mellem begejstring og belastning. Artiklen pointerer det vigtige i, at der sker en kollektivisering af håndteringen af de mange modsætningsfyldte forhold i arbejdet, da det ellers forbliver den enkeltes eget ansvar. Det stiller nye og særlige krav til lederen om ikke kun at forstå videnarbejderne, men samtidig bryde med individualiseringen, da der ofte ikke er andre end ledelsen til at sikre de nødvendige kollektive hensyn i arbejdet.

Af Vibeke Andersen, Christine Ipsen og Mette Mogensen

01. februar 2009

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.