Kontrol i det stille

Magt og ledelse er nødvendige forudsætninger for, at virksomheder, institutioner, grupper mv. kan fungere og udvikle sig.

Omtalt af Paul Hegedahl

31. januar 2009

Hvis man vil forstå, hvad der foregår i en organisation, er det nødvendigt at afdække, hvem der reelt træffer beslutningerne, hvordan det sker, og hvilke konsekvenser det får. Der er mange aktuelle eksempler på, at det ikke altid er ligetil at afdække sådanne magtfænomener – men at det er klogt at have indblik i dem. Definitionen af organisation er bred, fordi sammenhængen mellem magt og ledelse er relevant for alle former for organisationstyper: private, offentlige, institutioner og grupper, afdelinger, netværk inden for organisationer.

Denne bog – ”Kontrol i det stille. Magt og ledelse” – handler om, hvordan man kan identificere og analysere disse sammenhænge – og om hvordan de påvirkes og påvirker ledelse.

Forfatterne er:
Søren Christensen, der arbejder med konsulentopgaver inden for organisation og ledelse og er vejleder for kandidat- og ph.d.-studerende på CBS. Han er cand.merc. fra Handelshøjskolen i København og videreuddannet i organisationssociologi fra University of California, USA.  

Han er tidligere professor ved Institut for Organisation og ArbejdssociologiCBS og er forfatter til artikler og bøger om beslutningsprocesser, organisationskultur, projektledelse og andre organisationsteoretiske emner.

Poul Erik Daugaard Jensen, der er cand.merc. fra Handelshøjskolen i København og videreuddannet i politisk sociologi fra Indiana University, USA. Han underviser og rådgiver inden for organisation og ledelse. Poul Erik Daugaard Jensen har tidligere været lektor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi CBS, adm. direktør for sundhedsområdet i Københavns Kommune og programdirektør for flere masteruddannelser på CBS. Han er forfatter til en række artikler og bøger inden for organisationsteori, ledelse og politologi.

Ny udgave
”Kontrol i det stille. Om magt og ledelse” er en ny udgave af ”Kontrol i det stille – om magt og deltagelse”, som første gang udkom i 1986 og siden er genoptrykt flere gange samt udgivet i en lettere revideret udgave i 2001. Denne gang er titlen ændret fra deltagelse til ledelse, da der er tale om en reelt ny bog, der har ledelse snarere end deltagelse som gennemgående tema. Der er en grundig diskussion af begrebet magt. Forfatterne betragter i deres sammenhæng magt som et analytisk begreb, der ikke signalerer noget hverken positivt eller negativt.

Den tidligere anvendte magtmodel er blevet noget revideret, og der er tilføjet to nye magtdimensioner. Der beskrives og diskuteres således seks magtdimensioner, der behandles i hvert sit kapitel:

  • Direkte magt
  • Indirekte magt
  • Bevidsthedskontrollerende magt
  • Magt i en ”Garbage Can-situation”
  • Institutionel magt
  • Relationel magt

Bogen har gennem årene været anvendt i undervisningen på en række samfundsvidenskabelige master- og bacheloruddannelser. Det vil den i denne nye udgave være endnu mere egnet til. Imidlertid er den også i høj grad relevant for alle, der vil forstå sammenhængen mellem magt og ledelse og dermed få indsigt i virkeligheden.

KontrolimageSøren Christensen og Poul Erik Daugaard Jensen:
”Kontrol i det stille. Om magt og ledelse”;
3. udgave, Samfundslitteratur, København 2008.
137 s., hft., 14,5 cm. x 21 cm., omfattende litt.liste, stikordsreg., noter,
Kr. 198,00 inkl. moms
ISBN: 87-5931-383-8