Sådan gør de hos Novo Nordisk

Flere og flere virksomheder arbejder systematisk med risikostyring alias Enterprise Risk Mangement. Men hvornår startede de på det, og hvordan gør de det? Det har Ledelseidag.dk og journalist Lone Nyhuus spurgt fire store danske virksomheder om. Her er det Risk Office-leder Annette Schutt Fiig, der fortæller om risikostyring i Novo Nordisk.

31. marts 2009

Det er næsten altid sådan, at store forandringer fører andre store forandringer med sig. Sådan var det også for Novo Nordisk. Da selskabet for snart 10 år siden (i 2000) blev spaltet op i to forretningsenheder, lægemiddelvirksomheden Novo Nordisk og enzymforretningen Novozymes, gav det også anledning til at kigge nærmere på hele virksomhedens organisation.

Ydermere var Novo Nordisk’s daværende bestyrelsesformand, Mads Øvlisen, en del af det såkaldte Nørby-udvalg, en komité under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som arbejder for at fremme god selskabsledelse i Danmark. Hertil hører naturligvis også god risikostyring.

Fra 2002 begyndte Novo Nordisk helt systematisk at arbejde med det område.

- Vi er meget opmærksomme på det i vores virksomhed, fortæller Annette Schütt Fiig, som er leder af Risk Office hos Novo Nordisk.

- De ledere, som har ansvar for at rapportere om risici, får grundig uddannelse i, hvad det indebærer. Vi giver dem værktøjer, metoder og et fælles sprog, som sætter dem i stand til hele tiden at forholde sig til den risikoprofil, der gælder for det område, de sidder med.

En gang om året udarbejder Novo Nordisk en strategiplan med detaljeret kortlægning af de langsigtede vækstmuligheder. Som en del af dette arbejde identificeres også risikofaktorer, og der iværksættes risikobegrænsende tiltag. Ved vurdering af risici ses der på to dimensioner: sandsynligheden for, at en begivenhed indtræffer, og den mulige betydning for forretningen.

Hvert forretningsområde rapporterer hver tredje måned om deres specifikke risici. Hvilke risici, mener de, er mest fremherskende netop nu? Og hvordan vil de forholde sig til denne opståede risiko? Det konsolideres af Risk Office, der i sin kvartalsrapport til bestyrelsen leverer en oversigt over de væsentligste risici og en status for, hvordan de er adresseret.

At der er mange slags risici forbundet med Novo Nordisk’s aktiviteter kan ikke undre. Markedet kan hele tiden ændre sig og betyde nye muligheder for afsætning. Og hver gang man bringer et nyt produkt på markedet, er det med en kalkuleret risiko for, at det enten vil gå strygende godt - eller ikke så godt. For ikke at tale om de valutamæssige og produktionsmæssige risici, der altid er forbundet med at have aktiviteter fordelt i mange lande. Og meget mere.

Risikorapportering i Novo Nordisk handler om både finansielle konsekvenser og potentielt tab af omdømme. Derfor indgår også de traditionelt mere bløde værdier. Og allerede for tre år siden udviklede Novo Nordisk en metode, som kan bruges, så en kvotient fortæller, hvor alvorligt forskellige begivenheder kan påvirke virksomhedens omdømme blandt stakeholdere.

- Dette redskab er et fælles udgangspunkt for ledelsens drøftelse af specifikke risici, siger Annette Schütt Fiig, før hun med tanke på balancen mellem risikostyring som brandslukning og en mere proaktiv brug af risikostyring understreger:

- Det overordnede formål med risikostyringen i Novo Nordisk er ikke at undgå risici. Det er derimod at sikre en proaktiv styring af væsentlige risici, der kan forhindre eller reducere os i at nå vores overordnede mål.

Se mere på www.novonordisk.com