Mit Lederne

Ledelse i Dag - September 2008

Teamarbejde og samspillet mellem medarbejdere og organisation

Gennem det seneste årti har brug af teams som en måde at organisere arbejdet på været i hastig fremmarch. Det er baggrunden for forskningsprojektet ”Team-organiseringens betydning for participation og organisatoriske relationer”, der er et multiple case-studie af seks organisationers brug af teamwork.

Bag projektet står professor Hans Jeppe Jeppesen, cand.psych. og ph.d. Thomas Rasmussen samt adjunkt Thomas Jønsson. I denne klumme gives en forskningsbaseret introduktion til teamarbejdet og dets betydning for samspillet mellem medarbejdere og organisation. Med udgangspunkt i egen forskning såvel som resultater fra tidligere studier indkredser Jeppesen & Jønsson teamarbejdet som fænomen og beskriver, hvad det er for psykologiske og organisatoriske effekter, teamarbejdet fører med sig.

Overordnet tegner sig et billede af forskellige positive udfald, men der er også forskningsresultater, der ikke finder effekter – og enkelte, der peger på risikoen for, at teams udvikler en selvkontrollerende negativ spiral.  

Af professor Hans Jeppe Jeppesen & Adjunkt Thomas Jønsson, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

01. september 2008

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.