LinkedIn - et netværk for stræbere

Som et værktøj til personlig branding, jobsøgning og headhunting har LindkedIn – verdens nok største digitale mødested for ledere og professionelle – både reel og symbolsk værdi for de 25 millioner brugere.

Sådan konkluderer de to forskere, master i Media Studies Linda E. Olsen og lektor Frode Guribye fra universitet i Bergen på baggrund af undersøgelsen ”Professional networking online” – et kvalitativt studie af brugen af LindkedIn i Norge.

I denne artikel præsenterer journalist Helle Baagø fra webbureauet Tendens de vigtigste fund fra undersøgelsen, der blandt andet skelner mellem to typer af netværkere og fire strategier for online-networking. Helle Baagø har deltaget i konferencen ”Rethinking communites – rethinking space” på IT-Universitetet i København, hvor undersøgelsen blev præsenteret 17. oktober 2008.  

Af Helle Baagø, Tendens

30. september 2008

”Nu er der måske pludselig kun to links mellem mig og Steve Jobs – og i næste led Bill Gates” ...

Den fornemmelse beskriver en af deltagerne i en ny norsk undersøgelse om den globale og digitale netværksportal LinkedIn. Andre fremhæver, at de får et ’kick’ af – potentielt - at kunne komme i kontakt med værdifulde og toneangivende samarbejdspartnere via netværket, der i dag har 25 millioner brugere.

Fornemmelsen af at være online med store dele af sit forretningsområde er ikke helt ved siden af, mener Linda E. Olsen, master i Media Studies fra Universitetet i Bergen. Hun har sammen med lektor Frode Guribye fra Informationsvidenskab og Medie- på universitetet gennemført en række dybtgående interview med norske LindkedIn-brugere.

Deres stillinger spændte fra konsulenter til headhuntere og ledere. Interviewpersonerne havde mellem 44 og 2000 kontaktpersoner i deres netværk. De tilbragte mellem en time om måneden til to timer om dagen på LinkedIn. Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af 2006.

- Princippet i den digitale netværksstruktur er, at man ved at dele sine kontakter med sine egne kontaktpersoner får udvidet sit professionelle territorium betragteligt. Og dermed kan du i princippet komme i kontakt med mennesker, som du aldrig ville kunne mødes med i det virkelige liv, fremhæver Linda E. Olsen.

Har man et netværk på 66 mennesker, har man 28.000 nye kontaktmuligheder, hvis man bliver introduceret til sine kontakters kontakter. Tre grader ude i systemet bliver tallet til 2.984.700 mennesker …

Mulighederne kan virke enorme og uoverskuelige men de udnyttes ret struktureret af personer, der registrerer sig som medlemmer, viser analysen. De færreste strør om sig med vilde invitationer, men forsøger i første omgang at få styr på det netværk, de allerede har, og genetablere relationer til mennesker, som de har kendt tidligere, men mistet forbindelsen til, viser analysen.

Signaleret tyngde og seriøsitet
Der er ifølge undersøgelsen fire hovedområder, når det gælder informationssøgningen på LinkedIn:

  • Overblik over kontakterne i netværket,
  • adgang til opdateringer,
  • information om mennesker og virksomheder og
  • ”hvem kender hvem”.

Ligesom i det virkelige liv findes både særdeles sociale og mere tilbageholdende brugere inden for netværket. Men for alle gælder det, at startfasens lidt afventende og neutrale holdning til mulighederne på LinkedIn gradvist bliver til et mere aktivt adfærdsmønster.

Måske lidt overraskende rykker det mest for dem, som er de mindst hidsige netværkere i det virkelige liv.

- Mange, som ikke har haft et så stort netværk tidligere, får på LinkedIn fornemmelsen af at være mere professionelle. De føler, at andre opfatter dem som mere seriøse, og at deres profil giver dem mere tyngde, fortæller Linda E. Olsen.

En af grundene til, at mange brugere var blevet medlemmer af LinkedIn var for at få adgang til kontakter, som kunne bidrage med karrierespring eller forbedre deres forretningsmuligheder.

- En af interviewpersonerne kunne godt finde på at kontakte folk i LinkedIn i sin fritid om aftenen. Han valgte profiler, der matchede hans egen, og sendte dem omgående en mail. Ofte fik han svar inden for ti minutter, fortæller Frode Guribye.

Aktive og passive netværkere
Analysen opstiller to kategorier af LinkedIn-brugere: De aktive og de passive.

Til de aktive hører typen ”Power networker”, som er ekstremt interesserede i at have så mange kontakter som muligt.

Power-netværkeren sender entusiastisk invitationer ud, søger forbindelser og afsøger grundigt sine egne kontakters netværk for at finde fælles bekendte og udvide sit eget. En af de mest aktive interviewpersoner brugte op til to timer om dagen på LinkedIn.

- Power-netværkeren er typisk en leder eller en selvstændig erhvervsdrivende, som har haft en karriere et stykke tid. Det er folk, som allerede har et godt netværk og trækker det videre over på LinkedIn, hvor de får en masse nye muligheder, fortæller Linda Elen Olsen.

En af lederne i undersøgelsen tjekkede profilen på alle, som han mødte i en professionel sammenhæng, for at finde ud af, hvem de var, og hvem der var fælles bekendte. Det gav ham et stort fortrin, når han skulle til møder.

Det samme gjorde en virksomhedsejer i undersøgelsen. Han kiggede på alle profilerne hos sine kunder og tegnede nærmest sit eget organisationsdiagram, før han gik til møde, fortæller hun.

I kategorien aktive finder man også den produktive netværker. Han eller hun er interesseret i at udvide netværket og sender også mange invitationerne ud – men ikke med helt samme begejstring som Power-typen.

Den sovende bruger
Den passive kategori rummer den uproduktive netværker, der stort set ikke sender invitationer ud. Han eller hun logger kun på for at acceptere invitationer og opdatere sin profil.

Endelig findes der ”sovende” netværkere, som har registreret sig som medlemmer, men ikke rigtig bruger LinkedIn til noget. De logger næsten aldrig på og investerer ingen tid i at lede efter forbindelser.

Forskellen mellem netværkerne viser sig ikke kun i det antal forbindelser, som brugerne har, men også i, hvordan de rent faktisk bruger mulighederne. De aktive udnytter hver en mulighed for at udbygge deres netværk. De passive kan godt se potentialet, men har endnu ikke helt erfaret, at netværk giver gevinst, viser analysen.

Frode Guribye fremhæver, at netværket især er værdifuldt i forhold til de lidt mere svage forbindelser.

- De stærke og vedvarende kontakter i ens personlige og forretningsmæssige netværk er der, uanset om de findes på LinkedIn eller ej. Det er, når man når lidt længere ud i periferien til de svagere led, som man ikke kommunikerer med så ofte, at platformen virkelig viser sin værdi, siger han.

Analysen opstiller også forskellige typer af netværksstrategier, som omfatter alt fra den tolerante, altfavnende netværker, der lukker alle ind i sit netværk, til den restriktive, der kun accepterer dem, han eller hun kender. (se boks nedenfor)

Virtuelt visitkort
Ud over at have en konkret brugsværdi, har LinkedIn en symbolværdi, fremhæver Frode Guribye.

- Nogle er på, fordi de vil vise, at de har mange kontakter. For dem bliver LinkedIn et symbol på det netværk, de har i forvejen, siger han.

Generelt fremhæver brugerne, at LinkedIn i en tid med hurtige jobskift, rejser, udstationeringer og projektansættelser fungerer som en genvej til opdaterede informationer.

Profilen på portalen bliver et virtuelt visitkort, der samtidig rummer langt mere information end den lille papirversion.

- Alle mennesker i mit netværk opdaterer deres egne informationer – og det er meget tidsbesparende ikke at skulle opdatere selv, som en af interviewpersonerne siger.

LinkedIn bliver et vigtigt værktøj, hvis man er på udkig efter et nyt job – eller hvis man skal se potentielle nye medarbejdere an.

Undersøgelsen kan ikke dokumentere konkrete eksempler på forfremmelse og karrierespring på grund af LinkedIn. Men nogle af interviewpersonerne er via portalen blevet indbudt til flere jobsamtaler.

- En af interviewpersonerne skulle flytte til Miami og kendte ikke en sjæl derovre. Ved at gøre sin profil synlig hos rekrutteringsfirmaer gennem LinkedIn var han booket ind til fem jobinterview i Miami, allerede før han tog fra Norge, fortæller Linda E. Olsen.

Hverken hun eller Frode Guribye konkluderer, at det forbedrer ens position på arbejdsmarkedet at være med i et virtuelt professionelt netværk. Men der findes områder, hvor netværket spiller en afgørende rolle, fremhæver de.

- Jeg vil påstå, at du i dag har svært ved at gøre dit job ordentligt som personalechef eller rekrutteringsvirksomhed, hvis ikke du anvender virtuelle netværk som LinkedIn, siger Frode Guribye.

Nye kontakter
En af de mere overraskende fund i analysen er, at folk i høj grad bruger LinkedIn til også at genfinde og kontakte venner og bekendte fra ens private liv, siger Linda E. Olsen.

- Denne funktion er i dag nok til dels overtaget af Facebook. Dem, som er på LinkedIn, er nu også på Facebook – men det er ikke på Facebook, de har deres professionelle hovedbase, siger hun.

Derfor vil LinkedIn formentlig overleve på sit businesskoncept, indtil der kommer et nyt og endnu mere slagkraftigt netværk for dette segment, mener begge de norske forskere.

 

Kort om undersøgelsen
”Professional networking online - a qualitative study of LinkedIn use in Norway” bygger på elleve dybtgående interview med professionelle med en videregående uddannelse. Kønsfordelingen var ni mænd og to kvinder. Deres stillinger spændte fra konsulenter til headhuntere og ledere. Interviewpersonerne havde mellem 44 og 2000 kontaktpersoner i deres netværk. De tilbragte mellem en time om måneden til to timer om dagen på LinkedIn. Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af 2006. 

 

Kend din strategi
Har du en åben eller en lukket netværksstrategi? Se hvilken kategori du ifølge de norske netværksforskere hører hjemme i: •Den åbne netværksstrateg accepterer alle og enhver som kontakt. Han eller hun tænker mere på at få så mange personer i sit netværk, end om det er folk, som han eller hun er direkte forbundet med.

  • Den åbne, men regulerede type, accepterer alle, der kan være værdifulde i karrieresammenhæng nu eller i fremtiden. Denne type behøver ikke kende folk, men der skal være en vis fælles interesse.
  • Den lukkede, men regulerede strateg, accepterer kun forbindelser, som han eller hun tidligere har haft kontakt med, eller hvis kontakten er en person, som der står respekt om indenfor det pågældende erhverv.
  • Den lukkede, men restriktive netværker, accepterer kun invitationer fra folk, som han eller hun har tillid til eller kender. Denne type går mere op i at kende kontakterne, end at netværket vokser sig stort. Den lukkede typer kan dog godt vælge at invitere eller sige ja til kontakter, som han eller hun kun har vekslet få ord med.

Kilde: "Professional networking online. A qualitative study of LinkedIn use in Norway". Af Linda Elen Olsen og Frode Guribye. Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, Norway. 

 

Om LinkedIn
LinkedIn, www. linkedin.com startede i maj 2003 og har i dag 25 millioner brugere indenfor 150 brancher.  I december 2007 var der 3,2 mio  besøgende om måneden, en stigning på 485 procent fra året før. I juni 2008 købte Sequioa Capital og andre venturekapitalselskaber fem procent af aktierne i LinkedIn for 53 millioner dollar, hvilket giver selskabet en potentiel markedsværdi på 1 milliard dollar.

Kilde: LinkedIn og Wikipedia