Et godt værktøj mod stress

I hæftet ”Ledelse uden grænser” får lederne syv gode råd om at skabe trivsel og undgå stress i organisationen.  

Af Paul Hegedahl

30. september 2008

Flere danske og internationale undersøgelser viser, at danskerne er særdeles tilfredse med deres arbejdsliv. Men i den senere tid er det, som om man synes medaljen har en bagside. Det tales og skrives mere og mere om stress. Det kan forekomme paradoksalt, men i virkelighedens verden er det nok således, at det for nogle kan være svært at håndtere de nye tilsyneladende friere arbejdsformer, hvor man i høj grad selv er ansvarlig for at definere sine opgaver og sætte grænser for eget arbejde.

Dette problem kan have – og har helt sikkert – flere årsager: For det første at de friere arbejdsformer kræver en stor kunnen, der måske først erhverves gennem længere tids praksis. For det andet kan det være, at en del af ordene om selvstændighed og ansvar mest af alt bliver brugt i festtaler. Sker der fejl, har man hørt om ledere, der ikke er med til at påtage sig deres del af ansvaret som led i den nødvendige udvikling.

Endelig for det tredje, vil der være mange – temmelig mange endda – ledere og medarbejdere, der fokuserer alt for meget på deres job og lader dét og de medfølgende bekymringer og spekulationer fylde for meget af deres liv. Alt dette giver stress og nøjagtig det modsatte resultat af det ønskede.

Om at undgå stress og skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv
I ”Ledelse uden grænser”, der er udgivet af Stressprojektet under Det Personalepolitiske Forum i samarbejde med Væksthus for Ledelse, tages der fat om stressproblemet med blandt andet syv råd til ledere om at skabe trivsel i det, forfatterne med et ganske godt udtryk kalder ”det grænseløse arbejde”.

Hæftet fokuserer på, hvad man som offentlig leder kan gøre for at fremme trivsel og reducere stress. Det kan forekomme at være en banal sandhed, men den kan nok ikke siges for tit: God ledelse spiller en nøglerolle i enhver indsats mod stress.

Ifølge forlaget er målgruppen især ledere i den kommunale og regionale sektor, men efter denne anmelders mening er hæftet lige så relevant for ledere i den private sektor.

Hæftets formål er dels at give ledere ny inspiration til ledergerningen, dels at lægge op til en balanceret debat om det grænseløse arbejdes fordele og ulemper, når det gælder trivsel og stress.

Tanker og forslag bygger på en række interview med forskere samt ledere, tillidsvalgte og HR-chefer i kommuner og regioner – alt 26 personer. Herfra stammer også de citater, der gengives undervejs i hæftet. En liste over interviewpersonerne findes bagerst i hæftet.

Indhold, sprog og struktur
”Ledelse uden grænser” er bygget op i de to dele ”Det grænseløse liv” og ”Syv råd til lederen om at skabe trivsel”. Forinden kommer en introduktion, og bagest i hæftet finder man ekstra materiale som blandt andet Arbejdsmiljørådets ”seks guldkorn”, præsentation af syv dialogværktøjer til arbejde med trivsel og stres – samt etik og spilleregler, så arbejdet med øvelserne kan foregå på en tryg og ordentlig måde.

”Ledelse uden grænser” er et anbefalelsesværdigt værktøj skrevet i et klart og godt sprog. 

7 gode råd til ledere om trivsel og stress

  1. Gør hverdagen tilpas forudsigelig - så medarbejderne har en ramme for deres kreativitet.
  2. Hold snor i ambitionerne - så I kan brænde for sagen uden at brænde ud.
  3. Vær tydelig i dine signaler - så medarbejderne kan forholde sig til klare normer.
  4. Træd konstruktivt ind i konflikter - så der frigøres energi til at udvikle organisationen.
  5. Dosér involveringen - så medarbejderne ikke skal tage stilling til alt.
  6. Vis anerkendelse løbende - så medarbejderne ved, hvornår de har gjort det godt (nok).
  7. Tag hånd om din egen trivsel - så du undgår at smitte andre med stress.

Kilde: ”Ledelse uden grænser”  

 

blomsthaefteFlemming Blønd, Pia Jørgensen, Marie-Louise Holck-Christensen, Mads Ole Dall. Redaktion: Ola Jørgensen:
”Ledelse uden grænser ”;
Væksthus for Ledelse og Det Personalepolitiske Forum, 2008.
28 sider, hft., litteraturliste
Gratis. Kan bestilles som hæfte på info@lederweb.dk eller telefon 3370 3262
ISBN 968-87-920002-88-4 978-87-920002-89-1-pdf